bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Plany, programy i strategie strona główna 

Plany, programy i strategie
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032
 Zobacz pełną treść programu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 13:40:06 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:45, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 PGN Jastrzębia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-01 22:43:54 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:26:36, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2014-2017
 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:40:24 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:33, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak

Strategia rozwiązywania problemów Gminy Jastrzębia: - Pobierz strategię - [plik .pdf]

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 14:00:10 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:13, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Jastrzębia na lata 2010-2025
 Zobacz pełną treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 14:28:44 Informację zaktualizowano 2017-02-14 14:30:00, wprowadzający: Konrad Borowski
Program Zapobieganie Przestępczości oraz
Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020
 Zobacz pełną treść programu
Data wprowadzenia informacji 2017-05-24 13:23:58 Informację zaktualizowano 2017-05-24 13:24:55, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia
do roku 2020
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 08:29:46 Informację zaktualizowano 2017-12-28 08:34:52, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl