bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Protokoły kontroli strona główna 

Protokoły kontroli
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi za
okres od 1 września 2018 r. do 27 grudnia 2018 r.
w zakresie prawidłowości naliczania wynagrodzeń
pracownikom szkoły

Zobacz treść protokołu

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-15 16:08:04, wprowadzający: Konrad Borowski
Protokół z kontroli problemowej stanu
przygotowań Urzędu Gminy w Jastrzębi z zakresu
obrony cywilnej
 Zobacz treść protokołu
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 08:26:48 Informację zaktualizowano 2018-10-18 08:28:15, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Zarządzenie pokontrolne Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
 Zobacz treść zarządzenia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-18 07:57:32, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębi

Zobacz treść protokołu

 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 14:59:17, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie
 Zobacz treść wystąpienia
Data wprowadzenia informacji 2018-02-07 09:29:35, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Protokoły z kontroli oznakownaia dróg
powiatowych i gminnych oraz z kontroli
oznakowania skrzyzowań dróg powiatowych i
gminnych z linia kolejową Nr 008 Warszawa-Kraków
na terenie gminy Jastrzebia
 Zobacz treść protokołów
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 10:49:06, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowej przeprowadzonej w
Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Miś" w
Owadowie
 Zobacz treść protokołu
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 10:45:19, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowe
 Zobacz treść protokołu
Data wprowadzenia informacji 2016-09-14 08:24:31 Informację zaktualizowano 2016-09-14 08:35:58, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowej przeprowadzonej w
Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Skrzat" w
Bartodziejach
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 10:57:12 Informację zaktualizowano 2016-09-14 08:35:42, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl