Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
RADA SENIORÓW GMINY JASTRZĘBIA
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Zakup preferencyjny paliwa stałego
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-15 10:27:39, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 14:35:55, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin
RI.6220.3.2022 z dnia 09.11.2022 r.

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-09 14:32:57, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia
03.11.2022 r. znak: WI-I.7821.32.1.2021.MP(LK)

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-07 14:38:37, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia
31.10.2022 r. znak: BA.6740.1577.2022.KS1

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-11-04 14:21:27, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowej dla zadania pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy 1,1MWp na terenie działki
o nr ewid. 613/1, obręb Kozłów, gmina
Jastrzębia, powiat radomski"

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-22 14:41:23, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-06 10:00:22, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie RI.6733.1.2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-07-20 10:45:46, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębi o wszczęciu
postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2022 z
dnia 15.06.2022 r.

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-15 12:24:32 Informację zaktualizowano 2022-06-15 12:27:26, wprowadzający: Konrad Borowski
Obeiweszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Kozłów, Dąbrowa Kozłowska
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Jastrzębia

Instrukcja dołączenia do dyskusji publicznej

Link do spotkania

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-12 13:18:36, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia
13.04.2022 r. BA.6740.1667.2022.ŁW

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-20 12:15:39, wprowadzający: Konrad Borowski
Postanowienie Starosty Radomskiego nr 281.2022 z
dnia 16.03.2022 r. znak: BA.6740.2260.2020.TO

zobacz treść postanowienia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-28 10:18:30, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie z dnia 14.03.2022 r. znak:
WA.ZUZ.4.4217.3.2021.AB

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 10:37:37, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie z dnia 14.03.2022 r. znak:
WA.ZUZ.4.4210.231.2021.AB

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-18 10:35:30, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia
prostującego treśc decyzji nr 11.2021 z dnia
02.11.2021 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
 Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia sprostowującego treść decyzji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-03-16 14:58:57, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie
gromadzkie z dnia 10.03.2022 r. znak:
GKN.III.6821.71.2021

Zobacz treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2022-03-15 12:35:11, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 r.
znak: WPN-II.6320.5.2021.AA

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-03 09:11:21, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia
09.12.2021 r. znak: WI-I.7840.7.87.2019.MP

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-15 07:29:18, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.15.2021 z dnia 09.12.2021r.

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2021-12-09 13:01:38, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.13.2021 z dnia 26.11.2021 r.
 Obwieszczenie nr RI.6733.13.2021 (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-26 09:27:01, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.14.2021 z dnia 22.11.2021r.
 Obwieszczenie nr RI.6733.14.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-22 12:49:52, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.12.2021 z dnia 02.11.2021r.
 -Obwieszczenie 6733.12.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 13:41:34, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.11.2021 z dnia 02.11.2021r.
 -Obwieszczenie 6733.11.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 13:40:54, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.10.2021 z dnia 02.11.2021r.
 -Obwieszczenie 6733.10.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 13:40:06, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.9.2021 z dnia 02.11.2021r.
 -Obwieszczenie 6733.9.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-11-02 13:39:31, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RI.6733.15.2021
 Obwieszczenie Nr RI.6733.15.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-26 10:44:50, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RI.6733.14.2021
 Obwieszczenie RI.6733.14.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-25 11:20:38, wprowadzający: Edyta Górska
Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 18.10.2021 r.
znak: GKN.III.6821.11.2020 o uznaniu za mienie
gromadzkie działki nr 146 położonej w m.
Dąbrowa Kozłowska

Zobacz treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-21 11:33:59, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr RI.6733.8.2021 z dnia 20.10.2021r.
 S22C-6e21102018260.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-20 11:56:39, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie nr WA.ZUZ.4.4217.3.2021.AB z dnia
04.10.2021 r.

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-11 11:46:50, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
PGW Wody Polskie nr WA.ZUZ.4.4210.231.2021.AB z
dnia 04.10.2021 r.

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-11 11:43:35 Informację zaktualizowano 2021-10-11 11:49:28, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr RI.6733.13.2021
 Obwieszczenie Nr RI.6733.13.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-07 13:58:37, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr RI.6733.12.2021
 Obwieszczenie Nr RI.6733.12.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:49:51, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr RI.6733.11.2021
 Obwieszczenie RI.6733.11.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:46:02, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr RI.6733.10.2021
 Obwieszczenie nr RI.6733.10.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:44:19, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie nr RI.6733.9.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:39:46, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgodyu na
realizacje przedsięwzięcia pn,, Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3509W
Zakrzew-Gulin-Wsola-Wojciechów (odcinek od km
18+300 do km 20 +200)
 Obwieszczenie RI.6220.5.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-16 11:21:55, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.7.2021 z dnia 14.09.2021r.
 Obwieszczenie RI.6733.7.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-14 12:49:27, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-08 10:24:42, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.8.2021 z dnia 01.09.2021r.
 Obwieszczenie z dnia 01.09.2021r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-09-03 07:39:45, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o
wszczęciu postępowania administracyjnego o
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego oraz o wydanie
decyzji dotyczącej legalizacji przebudowy
urządzenia wodnego na działkach nr ew. 191/4 i
191/6 w m. Goryń gm. Jastrzębia
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-26 14:48:41, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki
pisarskiej w decyzji Starosty Radomskiego
zezwalajaącej na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr
3517W Wojciechów Kozłow Rajec Szlachecki wraz z
rozbudową ścieżki rowerowej
 Postanowienie Starosta Radomski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-26 14:41:54, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.6.2021
 Obwieszczenie RI.6733.6.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 13:05:27, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.5.2021
 Obwieszczenie RI.6733.5.2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-08-03 13:04:48, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach

zobacz treść obwieszczenia

zobacz treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-30 14:53:32, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
RI.6733.7.2021
 S22C-6e21072819460.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-28 13:02:23, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr
3509W Zakrzew - Gulin - Wsola - Wojciechów
(odcinek od km ~18+300 do km ~20+200)

Zobacz treść

obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o zakończeniu postępowania dowodowego

 
Data wprowadzenia informacji 2021-07-23 12:34:59, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydaia decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznegoz dnia
22.07.2021r.
 Obwieszczenie 6733.3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-22 12:33:40, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie 6733.4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-21 13:14:49, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa garażu w m. Jastrzębia
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa garażu w Jastrzębia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 12:18:57, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie owszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa oświetlenia w m. Lesiów
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa oświetlenia w m. Lesiów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 12:17:10, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
budowa wodociągu działka 447 Bartodzieje
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej dz 447 Bartodzieje.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-21 12:15:38, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowy
sieci gazowej średniego ciśnienia działka 448
Bartodzieje
 Obwieszczenie działka 448 Bartodzieje gazociąg średniego ciśnienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 10:32:56, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wydaniu sprostowania nr 2 treści
decyzji nr 2.2020 z dnia 10.06.2020 roku o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie o sprostowaniu treści decyzji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-06-17 10:29:37, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wydaniu sprostowania treści
decyzji nr 2.2020 z dnia 10.06.2020 roku o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e21053121071.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-31 14:40:10, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego tj. budowy
świetlicy wiejskiej w Mąkosach Nowych
 Obwieszczenie o decyzji celu publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-05-27 13:34:50, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn. modernizacja i przbudowa obiektów
kubaturowych i dróg wraz z wymiana ogrodzenia na
terenie ujęcia wody w Lesiowie
 Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-07 14:34:21, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
oddania w najem
 Wykaz nr 1 z 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-24 12:33:41, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dnia 19.03.2021 r. znak
sprawy: RI.6220.1.2021

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-19 14:54:25, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia DN40PE na terenie działki
nr ew. 448 w miejscowości Bartodzieje ul. Parkowa
gm. Jastrzębia
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sieć gazowa DN40PE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-10 14:01:15, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomiu, sygnatura
sprawy: I Ns 372/20

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-09 10:00:44, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu
decyzji 338.2021 z dnia 16.02.2021 r. znak:
BA.6740.2260.2020.TO

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 12:29:06, wprowadzający: Konrad Borowski
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastrzębia o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Bartodzieje wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko

Link do spotkania

Instrukacja dołączenia do dyskusji publicznej

 Ogłoszenie Wójta Gminy Jastrzębia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-26 13:39:49, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wydaniu
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr
3517W Wojciechów -Kozłów-Rajec Szlachecki wraz
z budową ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km
5+028,86 na terenie gminy Jastrzębia
 Obwieszczenie (3).pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-01-27 08:51:56 Informację zaktualizowano 2021-01-27 08:53:37, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Data wprowadzenia informacji 2021-01-21 11:31:10, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr
3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki wraz z
budową ścieżki rowerowej na odcinku od km
0+000,00 do km 5+028,86

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-14 10:41:52, wprowadzający: Konrad Borowski
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku
oraz statystycznej liczbie uczniów

Zobacz dokument

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 13:21:38, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
28.10.2020 r. znak: RI.6733.9.2020
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-10-28 10:57:08, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji przez SKO
w Radomiu utrzymującej w mocy decyzję Wójta
Gminy Jastrzębia o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na
przebudowie drogi powiatowej nr 1715 Brzóza-Radom
w zakresie budowy pasa ruchu dla pojazdów
skręcajacych w lewo do działek nr 965/2 i 965/3
w miejscowości Jastrzębia
 Obwieszczenie SKO.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-02 13:42:25, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20083122000.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-31 15:26:14, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
10.08.2020 r. znak: RI.6220.6.2019

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 15:50:59, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
10.08.2020 r. znak: RI.6220.5.2019

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 15:49:25, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20081019581.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 13:25:11, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20081019580.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-10 13:22:37, wprowadzający: Edyta Górska
Owieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20080420080.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-04 13:30:19, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20070817410.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 11:08:02, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20070817380.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 11:05:30, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia znak:
RI.6733.7.2020 z dnia 06.07.2020 r.

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 08:53:24, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie 2.7.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-02 14:38:16, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie o sprostowaniu treści decyzji celu
publicznego nr 8.2019 z dnia 03.09.2019 roku
 Postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-29 13:55:43, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o usaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa
świetlicy wiejskiej w Wojciechowie
 S22C-6e20061020132..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:41:40, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- budowa świetlicy wiejskiej w Woli Owadowskiej
 S22C-6e20061020130.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:34:13, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń ZSP w Jastrzębi na żłobek
 S22C-6e20061020131.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:30:59, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrz ębia z dnia
03.06.2020 r. znak: RI.6220.3.2019

Zobacz treść obwieszczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 14:40:28, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego nr:
WI-I.7840.7.23.2020.JK

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 08:32:05, wprowadzający: Konrad Borowski
Wójt Gminy Jastrzębia podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prywatnych i fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowiści prawnej, którym w zakresie podatków
lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze
wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia
 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 15:30:39, wprowadzający: Karolina Kustra
Wójt Gminy Jastrzębia podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, którym w rok 2019 udzielono
pomocy publicznej
 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 15:25:16, wprowadzający: Karolina Kustra
Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20050720540.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-07 14:25:08, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Ministra Rozwoju znak:
DLI-I.7620.3.2019.SG.18

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-06 11:28:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego oraz o przeprowadzeniu oględzin

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 13:34:42, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e20040118390.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-02 12:18:10, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
30.03.2020 r. znak: RI.6220.3.2019

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 13:17:06, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 lutego 2020
r.

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-17 09:25:51, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 S22C-6e20021022080.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-10 14:50:46, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia warunków zabudowy
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 10:06:11 Informację zaktualizowano 2020-02-06 10:09:05, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2020-01-28 14:48:01 Informację zaktualizowano 2020-01-28 14:49:33, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:08:38, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:07:59, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 16:06:44, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-09 10:22:34, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszcznie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-08 15:18:05, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
 Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.12.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-19 15:11:47, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania na
żądanie strony w sprawie ostatecznej decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie (2).pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 13:36:05, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 13:44:56, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wznowieniu postępowania z urzędu
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji
celu publicznego
 S22C-6e19102418550.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-24 12:35:17, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-03 13:58:09, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19092321561.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 15:40:54, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19092321560.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 15:38:03, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090621410.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-06 15:13:55, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090415590.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 14:07:06, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090320261.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:14:20, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090320270.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:11:05, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090320273.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:09:21, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19090320272.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:05:05 Informację zaktualizowano 2019-09-03 14:06:50, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 14:02:39, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwenstycji celu publicznego
 S22C-6e19082620330.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 14:04:53, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e19082620150.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 14:02:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia
wyborów do Sejmu Rzeczyposplitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 Tresc postanowienia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-16 17:02:40, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej -
wyciąg
 Tresc obwieszczenia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-16 16:57:18, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wyadniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego tj. napow. oświetlenia drogowego w m. Dąbrowa Kozłowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 13:26:13, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji celu publicznego zm. sposobu użytowania części pom. remizy OSP w Bartodziejach na Klub Senior +.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 13:16:35, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oświetlenie Lewaszówka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:36:20, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oświetlenie drogowe Lesiów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:35:05, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na oświetlenie boiska w Owadowie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:33:50, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego na oświetlenie drogowe w m. Goryń.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 15:31:55, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nakazującej
usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do
ich składowania lub magazynowania
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 13:47:20 Informację zaktualizowano 2019-07-17 13:48:44, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu post. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- ośw. drog.Dąbrowa Kozłowska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:38:15, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu post. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ośw. drog. Goryń.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:34:53, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wszczęciu post. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ośw. boiska Bartodzieje.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:30:06, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie o wsczęciu post. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - ośw. boiska w Owadowie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 14:26:31, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie
 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-02 13:08:23, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
WA.ZUZ.4.421.3.94.2018.2019.MG

Zobacz treść decyzji

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 11:59:13, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu przez SKO decyzji w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego
 Obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-19 13:37:51, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-06 14:35:42 Informację zaktualizowano 2019-06-06 14:40:19, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 14:55:08, wprowadzający: Konrad Borowski
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY O WYBORACH
ŁAWNIKÓW ORAZ ZASADACH ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
NA KADENCJĘ 2020 – 2023

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Klauzula informacyjna

Oświadczenie kandydydata o przestępstwie

Oświadczenie kandydata o przestępstwie (władza rodzicielska)

Lista osób popierająch kandydata na ławnika

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-21 14:18:04, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 14:24:01 Informację zaktualizowano 2019-05-17 14:26:04, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji iwenstycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 12:43:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji iwenstycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 12:42:19, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji iwenstycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-24 12:40:45, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-04-15 15:24:52, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dla
inwestycji: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii
kolejowej nr 8 na odcinku od km 88.108 do km
92.552 w ramach zadania pn. "Opracowanie
projektów budowlanych i wykonawczych oraz
realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule
"Projektuj i buduj" w ramach projektu POIIŚ
5.1-10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek
Warka - Radom
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-04-01 13:56:19 Informację zaktualizowano 2019-04-01 13:57:39, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-03-22 11:06:26, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-03-21 09:22:28 Informację zaktualizowano 2019-03-21 09:28:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019
roku oraz statystycznej liczbie uczniów,
wychowanków
 Treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2019-02-26 14:30:17 Informację zaktualizowano 2019-03-21 09:29:01, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2019-02-22 14:41:33 Informację zaktualizowano 2019-03-21 09:29:34, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz
przeprowadzeniu oględzin
 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 14:55:26, wprowadzający: Konrad Borowski
Informacja Starosty Radomskiego w sprawie terminu
do składania wniosków przez osoby uprawnione do
udziału we wspólnocie gruntowej wsi Goryń,
gmina Jastrzębia.
 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-01-14 11:32:36 Informację zaktualizowano 2019-01-14 11:34:20, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk

Załącznik nr 1 - mapa

Załącznik nr 2 - mapa

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-04 09:40:56, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 10 grudnia 2018 r.
decyzji Nr 51/II/2018 o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej dla inwestycji pn.: budowa,
przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na
odcinku Warka-Radom od km 88.108 do km 92.552 w
ramach zadania pn. „Opracowanie projektów
budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót
LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj”
w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii
kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D,
E)”
 Obwieszczenie z dn. 12.12.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-21 16:21:37 Informację zaktualizowano 2018-12-21 16:23:59, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie sprostowania treści
decyzji 11.2018 z 12.10.2018 roku o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dot. budowy sieci
wodociągowej w miejscowości Wojciechów.
 zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 07:18:44, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
decyzji celu publicznego na budowę wieży
telekomunikacyjnej stacji bazowej w Jastrzębi.
 zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 09:56:41, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 roku
oraz statystycznej liczbie uczniów
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 13:37:30 Informację zaktualizowano 2018-12-04 13:39:26, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr
3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia"
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2018-11-28 14:55:19 Informację zaktualizowano 2018-11-28 14:56:08, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jedlińsk
 Obwieszczenie_jedlinsk.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-25 10:31:33, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-10-12 14:49:38 Informację zaktualizowano 2018-10-12 14:50:40, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
wydania decyzji lokalizacji linii kolejowej w celu
realizacji inwestycji polegającej na: budowie,
przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 na
odcinku Warka - Radom od km 88,1080 do km 92,552
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-09-21 08:23:02 Informację zaktualizowano 2018-09-21 08:27:26, wprowadzający: Konrad Borowski
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej
RI.6220.4.2017
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2018-08-29 14:29:57 Informację zaktualizowano 2018-08-29 14:31:13, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-10 09:14:09 Informację zaktualizowano 2018-08-10 09:15:38, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 13:53:57 Informację zaktualizowano 2018-08-10 09:13:19, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 09:12:36 Informację zaktualizowano 2018-08-06 09:13:39, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 15:03:09, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-06-05 15:02:17, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 15:11:45, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 15:08:27, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 S22C-6e18043021450.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-30 15:23:52, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-04-11 13:48:24, wprowadzający: Małgorzata Kamińska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-21 13:48:32 Informację zaktualizowano 2018-03-21 13:49:20, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 09:29:51, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-13 09:27:06, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-03-08 08:56:47 Informację zaktualizowano 2018-03-08 08:58:49, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-02-22 13:24:23, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-02-08 11:57:34, wprowadzający: Konrad Borowski
Decyzja Starosty Radomskiego o uznaniu za mienie
gromadzkie działki nr 62 w Wólce Lesiowskiej
 Zobacz treść decyzji
Data wprowadzenia informacji 2018-02-02 08:02:24 Informację zaktualizowano 2018-02-02 08:03:50, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-18 14:43:10 Informację zaktualizowano 2018-01-18 14:44:11, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w zakresie badań geologicznych -
Modernizacja linii kolejowej nr 8, na odcinku
Warka-Radom LOT C,D,E od km 58,100 do km 100,850
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 13:47:36 Informację zaktualizowano 2018-01-09 13:50:23, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 13:28:06 Informację zaktualizowano 2017-12-19 13:29:14, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania ustalenia
lokalizacji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 13:25:44, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Goryń
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-13 14:48:55, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 13:43:13, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 13:43:41, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 13:32:54, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-07 13:30:27 Informację zaktualizowano 2017-11-07 13:31:56, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o prowadzonych konsultacjach
społecznych - "Program współpracy gminy
Jastrzębia z organizacjami pozarządowymy oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 13:28:41 Informację zaktualizowano 2017-11-06 13:30:25, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania
projektu dokumentu pt. "Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Jastrzębia do roku 2020"

Projekt dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia do 2020 roku

Projekt dokumentu pt. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Jastrzębia do roku 2020

 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 14:01:03 Informację zaktualizowano 2017-10-30 14:01:43, wprowadzający: Konrad Borowski
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów, na
terenie gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2017-10-11 14:58:19, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 12:48:26 Informację zaktualizowano 2017-09-29 12:50:58, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Bartodzieje
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 08:27:38 Informację zaktualizowano 2017-09-29 08:28:38, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Owadów
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 08:17:25 Informację zaktualizowano 2017-09-29 08:20:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 12:40:04 Informację zaktualizowano 2017-09-28 12:41:05, wprowadzający: Konrad Borowski
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 15:03:31, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 15:05:23 Informację zaktualizowano 2017-08-22 15:07:06, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowa zakładu obróbki
metali
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:17:41, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowy warsztatu obróbki
metali
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:11:43 Informację zaktualizowano 2017-05-16 10:19:26, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższaj łącznie 500 zł
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 09:00:52 Informację zaktualizowano 2017-05-09 09:02:27, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 08:56:49, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego pn.
Budowa stacji transformatorowej...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 13:00:42 Informację zaktualizowano 2017-05-05 13:07:14, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego dla
zadania pod nazwą Budowa Stacji Transformatorowej
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 10:18:33, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące zawodą działalność
lobbingową wobec organów gminy Jastrzębia
 Zobacz więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 12:57:26, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyjęciu uchwały w sprawie
przystapienia do samorzadzenia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 08:12:50, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji
na 2017 rok
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 08:22:44 Informację zaktualizowano 2017-01-19 09:59:13, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie dot. Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska,
Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:58:47, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu
administracyjnego dot. Budowy oświetlenia
drogowego napowietrznego w miejscowościach
Wojciechów i Wola Owadowska
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:48:29 Informację zaktualizowano 2016-12-01 09:51:14, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 802 kW w Brodach"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 08:59:16 Informację zaktualizowano 2016-12-01 09:51:39, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 14:09:13, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie Budowa napowietrznego oświetlenia
drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych:
304, 314, 315/4, 315/7, 315/9, 316/3, 317/8,
317/6, 317/4, 380, 319, 320, 321, 322/1, 322/2,
323/5, 324/2, 324/3, 324/4, 325/1, 326/1, 327/1,
327/2, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 331/1,
331/2, 332, 333, 334, 335, 336/1, 337/1, 337/2,
337/3, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 340/1,
340/2, 340/3, 341/1, 341/3, 342, 343, 344, 345/1,
346, 267/5 i 178 położonych Wola Owadowska gm.
Jastrzębia.
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 14:43:58 Informację zaktualizowano 2016-11-08 14:45:05, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:50:11, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:49:10, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:47:43, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-08-16 11:15:38, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące działalność lobbingową
 Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 15:17:41 Informację zaktualizowano 2016-07-20 15:19:20, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Ogłoszenie o zmianie taryfy za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:12:37, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Kozłów i Dąbrowa Kozłowska,
gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:44:18, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Wola Owadowska, Owadów,
Wojciechów, Wólka Lesiowska, gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:42:42, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Lewaszówka, Mąkosy Nowe,
Mąkosy Stare, Dąbrowa Jastrzębska, gm.
Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:40:51, wprowadzający: Konrad Borowski
Informacja ws. prowadzenia rejestru danych
osobowych w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:30:31, wprowadzający: Konrad Borowski
Zmiana terminu zgłaszania wierzytelności wobec
SP ZOZ w Jastrzębi w likwidacji
 ogloszenie_SPZOZ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-04 07:33:34, wprowadzający: Konrad Borowski

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrzębia, położonych w Lesiowie, przeznaczonych do sprzedaży

 Zobacz wykaz nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 09:49:24, wprowadzający: Michał Obrzydziński

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębia, położonej w Jastrzębi ,przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 07:49:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o rozpoczęciu likwidacji SP ZOZ w
Jastrzębi

Wykonując uchwałę Nr X/46/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi ..., informuję że dzień 01.01.2016r. ustalono jako dzień otwarcia likwidacji...

 Zobacz treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:06:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"Budowa oświetlenie drogowego na działkach.....
w obrębie Wojciechów i Wólka Lesiowska
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:24:02 Informację zaktualizowano 2016-02-17 20:10:02, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Owadów, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:19:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Wola Goryńska, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:17:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Goryń i Wola Goryńska,
dla Gminy Jastrzębia reprezentowanej przez
pełnomocnika: Pracownia projektowa, Pawlikowski
Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:16:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: przebudowa drogi gminnej Nr 3434006
...."
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 13:49:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Masarni - Sygocki Sławomir do rozbioru mięsa i produkcji wędlin wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr. ewidencyjnych164/2, 165/2, 166/3 w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska 41a; posadowienie zbiornika mobilnego jako stacji paliw o poj. 5m3 na olej napędowy na działce Nr ewid. 165/2 oraz wykonanie szamba szczelnego o poj. 18 m3 na działce nr ewid. 166/3"

 Zobacz pełną treść Informacji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:29:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przeystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku malowania trumien wraz z zapleczem socjalnym na działce Nr 918 w miejscowości Jastrzębia"

 Zobacz pełną treść Informacji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:06:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia Bartodzieje

 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 15:54:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek firmy PGE Dystrybucja
S.A. w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zadania: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia
Bartodzieje 2"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 12:01:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany
program zarządzania zasobami przyrodniczymi i
wodnymi ROF”
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-24 12:16:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu dokumentu strategicznego pn.
?Zintegrowany system transportu zbiorowego w
Radomskim Obszarze Funkcjonalnym ROF"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-19 09:53:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"budowa stacji transformatorowej, linii
zasilającej 15kV oraz kabla 0,4kV położonej
Bartodzieje gm. Jastrzębia na działkach o
numerach ewidencyjnych: 294/5, 294/4, 294/19,
294/18, 294/17,
294/13,294/12,294/10,1193/1,297,159,164,190,
298/3".
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:50:25 Informację zaktualizowano 2014-09-10 13:50:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie w związku z realizacją projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze Polski"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 15:45:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy 1MWp, transformatora 15kV,
oraz urządzeń niezbędnych do przyłączenia do
sieci średniego napięcia w miejscowości Brody"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 11:02:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Brody"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 11:00:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie
W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"... Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 13:43:54, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 6.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 08:12:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadamia się, że wdniu 22.08.2013 zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłaczami w miejscowości Brody ..."
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 14:33:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawoadamia się, że w dniu 30.08.2013r. została
wydana decyzja Nr 5.2013 o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
stacji transformatorowej słupowej i sieci
elektroenergetycznej"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 13:39:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię, na działce o nr ew. 837/7 w miejscowości Jastrzębia" z wniosku firmy "BRAMAR"... Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-23 09:21:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 14 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 4.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej teletechnicznej" Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 14:56:39, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 5.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 12:53:41 Informację zaktualizowano 2013-08-09 13:25:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie

Zawiadamia się, że w dniu 10.07.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa stacji transformatorowej słupowej i sieci elektroenergetycznej ... położone w miejscowości Bartodzieje" Zobacz pełną treść obwieszczenia


Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW ... w miejscowości Brody."  Zobacz pełną treść obwieszczenia 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 10:12:56 Informację zaktualizowano 2013-08-06 07:41:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie
Zawiadamiam, że w sniu 17 czerwca 2013r. zostałą wydana decyzja Nr 3.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-05 12:18:00, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie
Informuję, że została wydana dla Gminy Jastrzębia decyzja Nr. 4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia. Zobacz treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 10:51:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2013r. zostałą
wydana decyzja Nr 2.2013 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Nr
1715W Brzóza - Radom ...
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 12:47:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 3.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 10:38:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postanowienie Marszałka WM
Postanowienie o pozytywnym uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych. Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:19:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej na działkach nr. ewid 966/3; 1056/1; 1056/2 w miejscowości Jastrzębia. Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:16:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsaięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię na działce 837/7 w m. Jastrzębia na wniosek firmy Bramar" Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:11:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"  Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:08:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy "EKOSFERA" działającej z upoważnienia Gminy Jastrzębia, w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesiowie" Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 07:47:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 14:22:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
 zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 13:48:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 10:34:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z
udziałem społeczeństwa
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 10:34:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami oraz pompowniami w miejscowości
Kolonia Lesiów, w publicznie dostępnym wykazie.
 Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2013-02-04 12:03:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
"przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii
kolejowej Nr 8 Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 14:21:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompowniami
w miejscowości Kolonia Lesiów."
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:43:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:41:18, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska." Zobacz pełną treść informacji.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 12:18:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 12:16:32, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 12:35:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia części ostatecznej Decyzji
Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 14:42:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie informacji o środowisku.
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 14:01:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o postępowaniu z udziałem
społeczeństwa
 Zobacz treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:09:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Nr 7
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 15:31:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 15:30:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 08:51:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje -
Olszowa - Wola Goryńska.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:28:16, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ustalenie lokalizacji celu
publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:25:40 Informację zaktualizowano 2012-10-02 07:29:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta gminy o wydaniu decyzji
lokalizacji celu publicznego
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 14:17:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o wydaniu
decyzji lokalizacji celu publicznego w
miejscowości Bartodzieje
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-07-05 08:16:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 09:37:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie wójta Gminy w sprawie wydania
Decyzji ustalenia celu publicznego pn. budowa
elektryfikacji domów letniskowych w miejscowości
Dąbrowa Kozłowska gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 12:29:45 Informację zaktualizowano 2012-04-20 12:40:13, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla
zadania pn. Budowa kanalizacji w miejscowości
Lesiów
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 15:10:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 14:44:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 14:42:52 Informację zaktualizowano 2011-07-01 14:43:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:08:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:08:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dministracyjnego
 zobacz obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 10:55:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 09:39:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 09:38:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji na
przebudowę drogi powiatowej Radom - Brzóza
 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 12:51:29, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach
obwodów do głosowania oraz siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2010r.
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:51:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
 Zobacz obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 12:12:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2009-09-17 07:51:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku