Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Jednostki organizacyjne
::.Przetargi.::
Współpraca z organizacjami - konkursy
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obwieszczenia strona główna 

Obwieszczenia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów, na
terenie gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2017-10-11 14:58:19, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 12:48:26 Informację zaktualizowano 2017-09-29 12:50:58, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Bartodzieje
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 08:27:38 Informację zaktualizowano 2017-09-29 08:28:38, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Owadów
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-29 08:17:25 Informację zaktualizowano 2017-09-29 08:20:36, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-09-28 12:40:04 Informację zaktualizowano 2017-09-28 12:41:05, wprowadzający: Konrad Borowski
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-08-24 15:03:31, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-08-22 15:05:23 Informację zaktualizowano 2017-08-22 15:07:06, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowa zakładu obróbki
metali
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:17:41, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowy warsztatu obróbki
metali
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 10:11:43 Informację zaktualizowano 2017-05-16 10:19:26, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższaj łącznie 500 zł
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 09:00:52 Informację zaktualizowano 2017-05-09 09:02:27, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 08:56:49, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego pn.
Budowa stacji transformatorowej...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-05 13:00:42 Informację zaktualizowano 2017-05-05 13:07:14, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego dla
zadania pod nazwą Budowa Stacji Transformatorowej
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-03-06 10:18:33, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące zawodą działalność
lobbingową wobec organów gminy Jastrzębia
 Zobacz więcej
Data wprowadzenia informacji 2017-02-10 12:57:26, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyjęciu uchwały w sprawie
przystapienia do samorzadzenia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 08:12:50, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji
na 2017 rok
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-01-17 08:22:44 Informację zaktualizowano 2017-01-19 09:59:13, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie dot. Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska,
Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:58:47, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu
administracyjnego dot. Budowy oświetlenia
drogowego napowietrznego w miejscowościach
Wojciechów i Wola Owadowska
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 09:48:29 Informację zaktualizowano 2016-12-01 09:51:14, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 802 kW w Brodach"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-23 08:59:16 Informację zaktualizowano 2016-12-01 09:51:39, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 14:09:13, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie Budowa napowietrznego oświetlenia
drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych:
304, 314, 315/4, 315/7, 315/9, 316/3, 317/8,
317/6, 317/4, 380, 319, 320, 321, 322/1, 322/2,
323/5, 324/2, 324/3, 324/4, 325/1, 326/1, 327/1,
327/2, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 331/1,
331/2, 332, 333, 334, 335, 336/1, 337/1, 337/2,
337/3, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 340/1,
340/2, 340/3, 341/1, 341/3, 342, 343, 344, 345/1,
346, 267/5 i 178 położonych Wola Owadowska gm.
Jastrzębia.
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 14:43:58 Informację zaktualizowano 2016-11-08 14:45:05, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:50:11, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:49:10, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-10-19 14:47:43, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-08-16 11:15:38, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące działalność lobbingową
 Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2016-07-20 15:17:41 Informację zaktualizowano 2016-07-20 15:19:20, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Ogłoszenie o zmianie taryfy za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-05 11:12:37, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Kozłów i Dąbrowa Kozłowska,
gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:44:18, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Wola Owadowska, Owadów,
Wojciechów, Wólka Lesiowska, gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:42:42, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Lewaszówka, Mąkosy Nowe,
Mąkosy Stare, Dąbrowa Jastrzębska, gm.
Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 15:40:51, wprowadzający: Konrad Borowski
Informacja ws. prowadzenia rejestru danych
osobowych w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2016-04-05 11:30:31, wprowadzający: Konrad Borowski
Zmiana terminu zgłaszania wierzytelności wobec
SP ZOZ w Jastrzębi w likwidacji
 ogloszenie_SPZOZ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-04 07:33:34, wprowadzający: Konrad Borowski

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrzębia, położonych w Lesiowie, przeznaczonych do sprzedaży

 Zobacz wykaz nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2016-02-22 09:49:24, wprowadzający: Michał Obrzydziński

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębia, położonej w Jastrzębi ,przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2016-02-10 07:49:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o rozpoczęciu likwidacji SP ZOZ w
Jastrzębi

Wykonując uchwałę Nr X/46/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi ..., informuję że dzień 01.01.2016r. ustalono jako dzień otwarcia likwidacji...

 Zobacz treść zawiadomienia
Data wprowadzenia informacji 2016-01-04 09:06:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"Budowa oświetlenie drogowego na działkach.....
w obrębie Wojciechów i Wólka Lesiowska
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-15 09:24:02 Informację zaktualizowano 2016-02-17 20:10:02, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Owadów, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:19:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Wola Goryńska, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:17:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Goryń i Wola Goryńska,
dla Gminy Jastrzębia reprezentowanej przez
pełnomocnika: Pracownia projektowa, Pawlikowski
Andrzej ...
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-11-24 10:16:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: przebudowa drogi gminnej Nr 3434006
...."
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 13:49:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Masarni - Sygocki Sławomir do rozbioru mięsa i produkcji wędlin wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr. ewidencyjnych164/2, 165/2, 166/3 w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska 41a; posadowienie zbiornika mobilnego jako stacji paliw o poj. 5m3 na olej napędowy na działce Nr ewid. 165/2 oraz wykonanie szamba szczelnego o poj. 18 m3 na działce nr ewid. 166/3"

 Zobacz pełną treść Informacji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:29:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przeystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku malowania trumien wraz z zapleczem socjalnym na działce Nr 918 w miejscowości Jastrzębia"

 Zobacz pełną treść Informacji
Data wprowadzenia informacji 2015-06-22 12:06:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia Bartodzieje

 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-03-30 15:54:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek firmy PGE Dystrybucja
S.A. w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zadania: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia
Bartodzieje 2"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 12:01:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany
program zarządzania zasobami przyrodniczymi i
wodnymi ROF”
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-24 12:16:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu dokumentu strategicznego pn.
?Zintegrowany system transportu zbiorowego w
Radomskim Obszarze Funkcjonalnym ROF"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2015-02-19 09:53:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"budowa stacji transformatorowej, linii
zasilającej 15kV oraz kabla 0,4kV położonej
Bartodzieje gm. Jastrzębia na działkach o
numerach ewidencyjnych: 294/5, 294/4, 294/19,
294/18, 294/17,
294/13,294/12,294/10,1193/1,297,159,164,190,
298/3".
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2014-09-10 13:50:25 Informację zaktualizowano 2014-09-10 13:50:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie w związku z realizacją projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze Polski"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 15:45:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy 1MWp, transformatora 15kV,
oraz urządzeń niezbędnych do przyłączenia do
sieci średniego napięcia w miejscowości Brody"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 11:02:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Brody"
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-22 11:00:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie
W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"... Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-08 13:43:54, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 6.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-09-09 08:12:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadamia się, że wdniu 22.08.2013 zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłaczami w miejscowości Brody ..."
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 14:33:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawoadamia się, że w dniu 30.08.2013r. została
wydana decyzja Nr 5.2013 o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
stacji transformatorowej słupowej i sieci
elektroenergetycznej"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-09-02 13:39:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię, na działce o nr ew. 837/7 w miejscowości Jastrzębia" z wniosku firmy "BRAMAR"... Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-23 09:21:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 14 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 4.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej teletechnicznej" Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-08-14 14:56:39, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 5.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-08-09 12:53:41 Informację zaktualizowano 2013-08-09 13:25:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie

Zawiadamia się, że w dniu 10.07.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa stacji transformatorowej słupowej i sieci elektroenergetycznej ... położone w miejscowości Bartodzieje" Zobacz pełną treść obwieszczenia


Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW ... w miejscowości Brody."  Zobacz pełną treść obwieszczenia 

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 10:12:56 Informację zaktualizowano 2013-08-06 07:41:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie
Zawiadamiam, że w sniu 17 czerwca 2013r. zostałą wydana decyzja Nr 3.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-07-05 12:18:00, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie
Informuję, że została wydana dla Gminy Jastrzębia decyzja Nr. 4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia. Zobacz treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2013-06-11 10:51:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2013r. zostałą
wydana decyzja Nr 2.2013 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Nr
1715W Brzóza - Radom ...
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-06-03 12:47:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 3.2013
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-05-24 10:38:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postanowienie Marszałka WM
Postanowienie o pozytywnym uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych. Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:19:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej na działkach nr. ewid 966/3; 1056/1; 1056/2 w miejscowości Jastrzębia. Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:16:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsaięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię na działce 837/7 w m. Jastrzębia na wniosek firmy Bramar" Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:11:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"  Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 08:08:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy "EKOSFERA" działającej z upoważnienia Gminy Jastrzębia, w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesiowie" Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-04-26 07:47:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-04-03 14:22:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
 zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 13:48:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 10:34:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z
udziałem społeczeństwa
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-03-04 10:34:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami oraz pompowniami w miejscowości
Kolonia Lesiów, w publicznie dostępnym wykazie.
 Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2013-02-04 12:03:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
"przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii
kolejowej Nr 8 Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-23 14:21:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompowniami
w miejscowości Kolonia Lesiów."
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:43:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2013-01-17 09:41:18, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska." Zobacz pełną treść informacji.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 12:18:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" Zobacz pełną treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2012-11-30 12:16:32, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 12:35:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia części ostatecznej Decyzji
Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia.
Data wprowadzenia informacji 2012-11-20 14:42:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie informacji o środowisku.
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2012-11-16 14:01:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Informacja o postępowaniu z udziałem
społeczeństwa
 Zobacz treść informacji
Data wprowadzenia informacji 2012-11-14 11:09:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Nr 7
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 15:31:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-11-05 15:30:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-10-22 08:51:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje -
Olszowa - Wola Goryńska.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:28:16, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ustalenie lokalizacji celu
publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-09-28 10:25:40 Informację zaktualizowano 2012-10-02 07:29:01, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta gminy o wydaniu decyzji
lokalizacji celu publicznego
 Zobacz pełną treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2012-07-17 14:17:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o wydaniu
decyzji lokalizacji celu publicznego w
miejscowości Bartodzieje
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-07-05 08:16:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia
 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-06-08 09:37:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie wójta Gminy w sprawie wydania
Decyzji ustalenia celu publicznego pn. budowa
elektryfikacji domów letniskowych w miejscowości
Dąbrowa Kozłowska gm. Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 12:29:45 Informację zaktualizowano 2012-04-20 12:40:13, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla
zadania pn. Budowa kanalizacji w miejscowości
Lesiów
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-12-19 15:10:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 14:44:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 14:42:52 Informację zaktualizowano 2011-07-01 14:43:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:08:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2011-05-23 10:08:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dministracyjnego
 zobacz obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-04-14 10:55:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 09:39:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 Zobacz Obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2011-03-17 09:38:17, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji na
przebudowę drogi powiatowej Radom - Brzóza
 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-09-08 12:51:29, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach
obwodów do głosowania oraz siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2010r.
 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2010-05-18 08:51:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
 Zobacz obwieszczenie
Data wprowadzenia informacji 2010-02-17 12:12:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2009-09-17 07:51:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku