Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > ROK 2005 strona główna 

ROK 2005
Postępowanie

 

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

 

„Na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy

J a s t r z ę b i a”

 

 

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia    17 stycznia 2005 r. do godz.10ºº.

w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 8.

Wynik Uługi Ekologiczne "EKO - JAS" Krzysztof Janas, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-01-04 07:59:34 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:06:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt  Gminy  Jastrzębia  ogłasza otwarty konkurs ofert

 na zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 10-dniowych w okresie wakacji

letnich dla 25 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia. Maksymalna wysokość dotacji: 10.000 zł.

 

 

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia   25.05.2005r. do godz.8.55 .

w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 9.

Wynik

Nie rozstrzygniety

 pobierz pełną treśc ogłoszenia o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2005-04-22 14:32:26 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:05:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.290.000 zł na dofinansowanie budowy gimnazjum i hali sportowej w Jastrzębi.                             

Term. składania ofert

26 lipiec 2005r.

Wynik

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO III Oddział w Warszawie, ul. Senatorska 29/31, Cena oferty: 159.406,54 zł

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-07-08 08:26:56 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:05:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Przebudowę drogi gminnej: Kozłów - Dąbrowa Kozłowska na odcinku o długości 1.795,40 mb"

                       

Term. składania ofert

19 wrzesień 2005r. godzina 10.00

Wynik

Firma "As" Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Kozienicka 70. Cena oferty: 709.080,14 zł.

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-02 14:20:23 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:04:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Przebudowę drogi gminnej: Owadów na odcinku o długości 560 mb"

                       

Term. składania ofert

5 wrzesień 2005r. godzina 10.00

Wynik

postępowanie unieważnione

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-02 14:26:53 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:03:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

na "Roboty budowlane polegające na wykonaniu podjazdu, adaptacji sanitariatu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów wejściowych."

Term. składania ofert

29 sierpień 2005r. godzina 10.00

Wynik

Zakład Produkcyjny "Maglimet" 26-670 Pionki, ul. Kościuszki 63, Cena oferty: 59.419,31 zł.

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-02 14:41:32 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:02:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

na "Dostawę pierwszego wyposażenia do budynku Gimnazjum w Jastrzębi."

Term. składania ofert

17 sierpień 2005r. godzina 10.00

Wynik Firma "Magnus" Jacek Nowak, ul. Przemysłowa 27, Tarnów. cena oferty: 137.419,58 zł
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-02 14:46:20 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:02:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro

na "Dostawę minibusa 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych."

Term. składania ofert

19 sierpień 2005r. godzina 10.00

Wynik

Firma "STER" Sp. z o.o. VW Radom, ul. Chorzowska 15, 26-600 Radom, Cena oferty: 97.531, 00 zł. 

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-03 07:13:25 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:01:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Dostawę pierwszego wyposażenia do budynku sali gimnastycznej przy PG w Jastrzębi"                   

Term. składania ofert

05 wrzesień 2005r.

Wynik

postępowanie unieważnione

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-08-10 13:34:10 Informację zaktualizowano 2006-02-09 12:17:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Budowę drogi gminnej w Owadowie o dł. 560 mb"                   

Term. składania ofert

30 wrzesień 2005r.

Wynik Firma "As" Sp. z o.o., ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom. Cena Oferty: 179.049,00 zł 
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-09-15 07:15:06 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:57:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Dostawę pierwszego wyposażenia do budynku sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi wraz z montażem"                   

Term. składania ofert

03 październik 2005r.

Wynik Firma "Best - Sport", Zofia Bożek, Bielsko - Biała, ul. Dragonów 24. Cena Oferty: 143.838,00 zł.
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-09-16 13:08:24 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:56:50, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Budowę drogi gminnej w Dąbrowie Jastrzębskiej o dł. 375 mb"                   

Term. składania ofert

10 październik 2005r.

Wynik Firma "As" Sp. z o.o., ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom, Cena oferty: 95.596,15 zł.
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-09-22 14:31:49 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:54:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych i Urzędu Gminy w Jastrzębi"                   

Term. składania ofert

17 październik 2005r.

Wynik

"TERM-OIL", Jarosław Kapusta, Jastrzebia 108, 26-631 Jastrzębia. Cena oferty: 2,42 zł./litr

 Pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-09-30 08:37:02 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:53:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro  na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 250.000 zł. na dofinansowanie budowy drogi Kozłów - Dąbrowa Kozłowska"                   

Term. składania ofert

08 listopad 2005r. godz. 10.00

Wynik

Nierozstrzygnięty 

 Pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-10-20 11:16:50 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:52:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własnoąć Gminy Jastrzębia                   

Term. składania ofert

21 listopad 2005r. godz. 11.00

Wynik

1. Dz. Nr 381/1 położona w Goryniu sprzedana za cene: 2.139,27 zł.; 2. Działki w Jastrzębi: Nr 827/2, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 i 1160 o łacznej pow. 0,74 ha sprzedano za kwotę 63.227,26 zł. 

 Pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-11-02 14:30:58 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:51:23, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie budowy drogi Kozłów - Dąbrowa Kozłowska.                

Term. składania ofert

28 listopad 2005r. godz. 10.30

Wynik

Bank Gospodarstwa Krajowego, III Oddział w Warszawie, ul. Warecka 11a, 00-099 Warszawa, Cena oferty: 26420,54 zł. 

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2005-11-10 12:18:45 Informację zaktualizowano 2006-02-09 11:48:26, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku