Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > ROK 2006 strona główna 

ROK 2006
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Dostawę oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych dla placówek oświatowych i Urzędu Gminy"

Przetarg odbędzie się

27 listopada 2006r. godz. 11.45

Wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pobierz pełną treść gołoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-11-20 09:28:46 Informację zaktualizowano 2008-01-29 07:25:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego, bojowego"

Przetarg odbędzie się

07 listopada 2006r. godz. 10.00

Wynik Firma "PROMETEUSZ" z siedzibą w Chełmnie, ul. Słoneczna Nr.4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pełna treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-27 14:20:26 Informację zaktualizowano 2008-01-29 07:24:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszowa"

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 10.00

Wynik

Pełna treśc ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz Spesyfikację istotnych warunków zamówienia (RAR).
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 09:10:12 Informację zaktualizowano 2008-01-29 07:25:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 00 EURO na "wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi"

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 11.00

Wynik

Pełna treśc ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (DOC)

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 09:06:41, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg o wartości poniżej 60 000 EURO na "Przebudowę drogi gminnej w Brodach".        

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 10.15

Wynik

Pełna treść ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (DOC)

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia
Data wprowadzenia informacji 2006-10-03 09:00:19 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:01:54, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż wymienionych w załaczniku nieruchomości będących własnością Gminy Jastrzębia.        

Przetarg odbędzie się

16 października 2006r. godz. 10.00

Wynik Postępowanie w toku.
 Pobierz załącznik i ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2006-09-13 14:30:45 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:15:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębi"

Term. składania ofert

12 czerwca 2006r. godz. 11.45 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 09:09:59 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:14:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Modernizację terenu szkoły przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi"

Term. składania ofert

12 czerwca 2006r. godz. 12.00 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełna treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 09:12:46 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:14:35, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Modernizacje pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z dobudową wielofunkcyjnego boiska treningowego w Jastrzębi"

Term. składania ofert

19 czerwca 2006r. godz. 12.15 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia.
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 09:15:45 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:14:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Lesiowska na odcinku o długości 680,00 mb 

Term. składania ofert

19 czerwca 2006r. godz. 10.30 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełne ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2006-05-24 09:03:58 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:13:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie 14 - dniowych kolonii socjoterapeutycznych.

Term. składania ofert

12 czerwiec 2006r. godz. 09.55 pok. Nr 9

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treśc ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-05-12 14:19:49 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:13:16, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro.

na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Goryń na odcinku o długości 1126,14 mb"

Term. składania ofert

19 czerwiec 2006r. godz. 10.00 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-05-10 07:11:14 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:12:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro.

na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku o długości 1150,00 mb"

Term. składania ofert

19 czerwiec 2006r. godz. 10.15 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-05-09 07:36:33 Informację zaktualizowano 2006-10-03 09:12:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert na "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na terenie Gminy Jastrzębia             

Term. składania ofert

10 marca 2006r. godz. 9.00 pok. Nr 9

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treśc ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2006-02-09 12:15:24 Informację zaktualizowano 2006-05-10 07:15:48, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku