Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
RADA SENIORÓW GMINY JASTRZĘBIA
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Zakup preferencyjny paliwa stałego
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Plany, programy i strategie strona główna 

Plany, programy i strategie
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032
 Zobacz pełną treść programu
Data wprowadzenia informacji 2016-07-19 13:40:06 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:45, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 PGN Jastrzębia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-01 22:43:54 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:26:36, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY JASTRZĘBIA NA LATA 2014-2017
 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/146/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 grudnia 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 13:40:24 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:33, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak

Strategia rozwiązywania problemów Gminy Jastrzębia: - Pobierz strategię - [plik .pdf]

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-31 14:00:10 Informację zaktualizowano 2016-07-26 08:25:13, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
gminy Jastrzębia na lata 2010-2025
 Zobacz pełną treść
Data wprowadzenia informacji 2017-02-14 14:28:44 Informację zaktualizowano 2017-02-14 14:30:00, wprowadzający: Konrad Borowski
Program Zapobieganie Przestępczości oraz
Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020
 Zobacz pełną treść programu
Data wprowadzenia informacji 2017-05-24 13:23:58 Informację zaktualizowano 2017-05-24 13:24:55, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia
do roku 2020
 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2017-12-28 08:29:46 Informację zaktualizowano 2017-12-28 08:34:52, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
wersja do druku