Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
RADA SENIORÓW GMINY JASTRZĘBIA
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Zakup preferencyjny paliwa stałego
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
18.06.2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Bartodzieje

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 09:07:49, wprowadzający: Konrad Borowski
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
16.07.2020r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Kozłów, Dąbrowa Kozłowska

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-16 11:24:04 Informację zaktualizowano 2020-07-16 11:26:44, wprowadzający: Konrad Borowski
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Bartodzieje

Tekst planu.

Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

PONŚ Oświadczenie kierującego zespołem

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-05 13:16:48 Informację zaktualizowano 2021-03-05 13:27:53, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla
części wsi Bartodzieje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Bartodzieje- rysunek planu

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Bartodzieje - tekst planu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-07-02 12:38:23 Informację zaktualizowano 2021-07-02 12:38:50, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla części wsi Kozłow i Dąbrowa
Kozłowska

Prognoza oddziaływania naśrodowisko K i DK

Rysunek planu K i DK

Tekst planu K i DK

MPZP Kozłów Dąbrowa Kozłowska rysunek tif

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-19 11:34:53, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagopodarowania
Przestrzennego Gminy Jastrzębia

I Etap prace wejściowe

Diagnoza stanu gminy Jastrzębia

Uwarunkowania rozwoju gminy Jastrzębia

Kierunki rozwoju gminy Jastrzębia

 
Data wprowadzenia informacji 2022-08-19 14:21:15, wprowadzający: Konrad Borowski
wersja do druku