Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > ROK 2008 strona główna 

ROK 2008
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrzębia i do Urzędu gminy."

Termin składania ofert:

24 listopada 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego informuję, że przetarg wygrała firma: "TERM-OIL" Jarosław Kapusta, Jastrzębia 108, 260631 Jastrzębia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 11:03:59 Informację zaktualizowano 2008-12-01 13:17:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNTYM

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębi Nr 51/2008 z dnia  8 października 2008r. ogłasza  się  do  sprzedaży  wóz  asenizacyjny   za  cenę  wywoławczą   2.000,00 zł.

Termin składania ofert:

31 październik 2008r. godz. 12.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W toku .....

Umowa

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-10-14 14:56:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

30 październik 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania w załączeniu

Furmularz oferty i wzór umowy jak w poprzednich postępowaniach.

Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie po sprostowaniu

Wyniki postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-10-08 10:18:09 Informację zaktualizowano 2008-11-20 13:38:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego bojowego z przeznaczeniem dla OSP Goryń"

Termin składania ofert:

22 września 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Gmina Pacyna, z siedzibą w: ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 14:21:54 Informację zaktualizowano 2008-10-06 14:54:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Termin składania ofert:

Przetarg odbędzie się w dniu 06/10/2008 o godz. 11.00

Wynik Postępowania:

Wyniki w załączeniu

Wyniki postępowania

 Zobacz wykaz i treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-05 14:27:01 Informację zaktualizowano 2010-01-20 09:43:11, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Olszowie

Termin składania ofert:

25 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Przedsiębiorstwo handlowo - Usługowe "TRANSMAR" Radom ul. Placowa 38 m.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 15:06:11 Informację zaktualizowano 2008-10-24 13:59:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Brodach (Karolów)."

Termin składania ofert:

25 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TRANSMAR" z siedzibą w Radomiu ul. Placowa 38 m.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-04 14:36:20 Informację zaktualizowano 2008-10-24 11:42:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

23 września 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania w załączeniu

Wzór umowy

Formularz oferty

Wyniki postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 09:15:08 Informację zaktualizowano 2008-10-07 14:37:47, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.

Termin składania ofert:

12 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA" z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 15/17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-22 14:02:14 Informację zaktualizowano 2008-10-07 13:46:56, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastrzębia."

Termin składania ofert:

10 września 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

"KAPENA" S.A. z siedzibą w Włynkówko 49A, 76-200 SŁUPSK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ 2

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 13:45:02 Informację zaktualizowano 2008-10-06 14:27:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego bojowego."

Termin składania ofert:

10 września 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-20 12:07:25 Informację zaktualizowano 2008-10-06 14:51:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

02 września 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

W toku ...

Wyniki postępowania

Wzór umowy

Formularz oferty

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-12 14:35:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastrzębia."

Termin składania ofert:

18 sierpnia 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 13:13:53 Informację zaktualizowano 2008-08-20 09:15:21, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego, bojowego."

Termin składania ofert:

18 sierpnia 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-08 12:02:38 Informację zaktualizowano 2008-08-19 09:00:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowę pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej."

Termin składania ofert:

27 sierpnia 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych z siedzibą w Kozłowie Nr 91, Kozłów 91, 26-631 Jastrzębia, kraj/woj. mazowieckie.

Zobacz SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-08-06 12:44:25 Informację zaktualizowano 2008-10-07 13:31:00, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.

Termin składania ofert:

08 sierpnia 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 14:26:25 Informację zaktualizowano 2008-08-19 08:53:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

29 lipca 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu ...

Wybór najkorzystniejszych ofert

Wzór umowy

Formularz oferty

 Pełny tekst zaproszenia wraz z opisem zadań.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-08 08:08:04 Informację zaktualizowano 2008-08-06 08:17:29, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jastrzębia, etap II - kontynuacja.

Termin składania ofert:

24 lipca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

"Trojacki" Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki, ul. Kilińskiego 43, 27-300 LIPSKO

Zestawienie ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-07-03 10:03:29 Informację zaktualizowano 2008-08-08 14:13:21, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi - budowa studni głębinowej."

Termin składania ofert:

27 czerwca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Zakład Wierceń Studziennych z siedzibą w Kielcach, ul. Chodkiewicza 111, 25-139 Kielce

Wynik postępowania

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 14:10:38 Informację zaktualizowano 2008-08-06 08:07:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia"

 

Wynik Stowarzyszenie "Dzieci Naszej Wsi" Skaryszew, ul. St. Wyszyńskiego 27/2 (Protokół w załaczeniu)

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

ZOBACZ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 ZOBACZ treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 15:12:55 Informację zaktualizowano 2008-07-08 07:59:12, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jastrzębia etap II."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.10 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: "Trojacki" ul. Kilińskiego 43, 27-300 Lipsko

Zestawienie złożonych ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 14:18:01 Informację zaktualizowano 2008-07-18 11:01:28, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Modernizacja terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi wraz z remontem W.C.."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.20 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Marek Sasin, Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 13:58:42 Informację zaktualizowano 2008-07-02 13:13:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Marek Sasin, Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 13:28:50 Informację zaktualizowano 2008-07-02 13:05:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska - Jastrzębia."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.40 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "As" Sp. z o.o. Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 13:04:42 Informację zaktualizowano 2008-07-02 13:00:00, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa wolnostojącego boiska sportowego o nawierzchni naturalnej (trawiastej) w miejscowości Kozłów."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Marek Sasin, Radom (Zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Wynik postępowania

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-05-21 12:15:52 Informację zaktualizowano 2008-07-02 12:51:08, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

16 czerwca 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania konkursowego w załączeniu poniżej.

Zobacz ogłoszenie o wynikach konkursu

Wzór umowy

Formularz oferty

 ZOBACZ pełną treść ogłoszenia wraz z opisem usług
Data wprowadzenia informacji 2008-05-16 13:43:45 Informację zaktualizowano 2008-06-19 13:29:02, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia"

 

Wynik

UNIEWAŻNIONY

Zobacz wyjaśnienie zmiany terminu

kolonie_siwz_2008.doc

Zobacz wynik postępowania - Protokół

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-03-06 11:27:16 Informację zaktualizowano 2008-05-28 15:06:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jastrzębia."

Oferty złożyć należy do:

25-luty-2008r. do godziny 9.30

Wynik postępowania:    Gminny Klub Sportowy AKCJA I Jastrzębia, 26 - 631 Jastrzębia

Zobacz OGŁOSZENIE o wyniku konkursu

 Zobacz pełny tekst ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2008-01-22 08:57:00 Informację zaktualizowano 2008-04-09 13:44:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrzębia i do Urzędu gminy."

Termin składania ofert:

24 listopada 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W toku ....

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 11:02:29, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku