Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
° Kierownicy jednostek organizacyjnych
- Renata Nowak - SP ZOZ Jastrzębia
- Barbara Kwaśniewska - GOPS Jastrzębia
- Dorota Swend - PSP Lesiów
- Krystyna Sygocka - Gminna biblioteka Publiczna w Jastrzębi
- Dorota Żurek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi
- Dorota August - Dyrektor PSP w Bartodziejach
- Małgorzata Bednarska - Dyrektor PSP w Mąkosach Starych
- Mariola Tyczyńska - Dyrektor PG w Jastrzębi
- Mirosława Czajor - Dyrektor PSP w Kozłowie
- Beata Pałczyńska - Dyrektor PSP w Woli Goryńskiej
- Małgorzata Mirosława Zych - Dyrektor PSP w Kozłowie
° Pracownicy Urzędu Gminy
° Radni Gminy
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014 > Kierownicy jednostek organizacyjnych strona główna 

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Zobacz:
 Renata Nowak - SP ZOZ Jastrzębia .  Barbara Kwaśniewska - GOPS Jastrzębia .  Dorota Swend - PSP Lesiów .  Krystyna Sygocka - Gminna biblioteka Publiczna w Jastrzębi .  Dorota Żurek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi .  Dorota August - Dyrektor PSP w Bartodziejach .  Małgorzata Bednarska - Dyrektor PSP w Mąkosach Starych .  Mariola Tyczyńska - Dyrektor PG w Jastrzębi .  Mirosława Czajor - Dyrektor PSP w Kozłowie  .  Beata Pałczyńska - Dyrektor PSP w Woli Goryńskiej .  Małgorzata Mirosława Zych - Dyrektor PSP w Kozłowie . 
wersja do druku