Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021 i 2022
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
RADA SENIORÓW GMINY JASTRZĘBIA
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Zakup preferencyjny paliwa stałego
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
<--- By oglądać aktualne i zakończone przetargi w kolejnych latach należy skorzystać z linków nawigacyjnych w menu po lewej stronie.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-13 11:57:20 Informację zaktualizowano 2008-08-13 12:00:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2003/2004 przeznaczonego dla Urzędu Gminy w Jastrzębi oraz trzech szkół na terenie Gminy.

Term. składania ofert

06 listopad 2003r.

Wynik

Wybrano ofertę Nr 2 jako najkorzystniejszą tj.  PHU „WOSTMAR” Sp.j  Kolonka 5a  26-630 Jedlnia Letnisko za cenę 1,41 brutto

 pobierz ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2003-10-23 07:42:25 Informację zaktualizowano 2003-11-13 08:37:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

z siedzibą w Jastrzębi powiat radomski

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jastrzębia (wykaz oraz ogłoszenie w plikach do pobrania pod tabelą)

 

Przystąpienie do przetargu

Warunkiem jest wniesienie wadium

osoba upoważniona do kontaktu z oferentem - Marian Mąkosa

tel. 48 384 05 11

Wadium

wniesienie wadium przelewem na konto

BS Radom 91470009-37011-101-003-00-00210656-01

do dnia 10 listopada 2003r. do godz. 11ºº

 

Wynik

     

NIE  ROZSTRZYGNIĘTY

 

 Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży 1
Data wprowadzenia informacji 2003-10-28 12:58:13 Informację zaktualizowano 2003-11-17 10:05:18, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży 2
Data wprowadzenia informacji 2003-10-28 13:05:18 Informację zaktualizowano 2003-10-29 08:35:38, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

z siedzibą w Jastrzębi powiat radomski

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Jastrzębia (wykaz oraz ogłoszenie w plikach do pobrania pod tabelą)

Przystąpienie do przetargu

Warunkiem jest wniesienie wadium

osoba upoważniona do kontaktu z oferentem - Marian Mąkosa

tel. 48 384 05 11

Wadium  

wniesienie wadium (10% ceny wywoławczej) przelewem na konto

BS Radom 91470009-37011-101-003-00-00210656-01

do dnia 24 listopada 2003r.

Wynik
 wykaz działek i ogłoszenie o przet...
Data wprowadzenia informacji 2003-11-17 10:00:03 Informację zaktualizowano 2006-03-21 11:55:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 wykaz działek II
Data wprowadzenia informacji 2003-11-17 10:03:59, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Postępowanie

Wójt Gminy w Jastrzębi

zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi.

 

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie 14 dni od daty opublikowania. (Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie w pliku do pobrania)

Wynik Nowym Kierownikiem SP ZOZ w Jastrzębi została Pani dr Renata Nowak  

 pobierz ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2003-11-19 08:40:54 Informację zaktualizowano 2004-01-05 15:48:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

 WÓJT GMINY JASTRZĘBIA

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie wodociągu gminnego wraz z przyłączami

we wsi Brody, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 08.04.2004r.

do godz. 10.00

Wynik

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 71

 pobierz ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2004-03-16 07:35:36 Informację zaktualizowano 2004-07-20 08:07:27, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA

ogłasza przetarg nieograniczony

na termomodernizację budynku

Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi

Termin składania ofert Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 21.05.2004r. do godz. 10.00
Wynik Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA", ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom
 pobierz ogłoszenie o przetargu
Data wprowadzenia informacji 2004-05-07 14:38:00 Informację zaktualizowano 2004-07-20 08:09:33, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza przetarg nieograniczony

na konserwację i eksploatację wodociągów i ujęć gminnych.

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 06.08.2004r. do godz. 10.00

Wynik

Zakład Instalacji Wod. Can. C.O i Gaz Zygmunt Bzducha ul. 25 - czerwca  26-600 Radom

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-07-20 07:54:47 Informację zaktualizowano 2004-09-06 15:33:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Postępowanie

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

o wartości poniżej 60 000 EURO dla każdej z dróg:

 

„Budowę drogi gminnej relacji Kozłów – Dąbrowa Kozłowska odł.1.167m”

„Budowę drogi gminnej Dąbrowa Jastrzębska o dł. 240m”

„Budowę drogi gminnej w Owadowie o dł. 500m”

„Budowę drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej o dł. 630m”

„ Budowę drogi gminnej w Wólce Lesiowskiej o dł. 500m”

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 22 września 2004r. do godz. 1000, pok. Nr 8

Wynik

NIE ROZSTRZYGNIĘTY

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-09-06 15:30:04 Informację zaktualizowano 2004-10-01 08:10:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Postępowanie

URZĄD GMINY W JASTRZĘBI

 

ogłasza I i II przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy położonych na terenie sołectw:

 

BRODY

BARTODZIEJE

MĄKOSY STARE

OLSZOWA

WOLSKA DĄBROWA

LEWASZÓWKA

 JASTRZĘBIA

GORYŃ

Termin

Przetarg odbędzie się dnia 12 października 2004r. w Urzędzie Gminy Jastrzębia.

 

I   przetarg godz. 1100

II przetarg  godz. 1000

Wynik

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto. Wysokość wadium ustala się na 10% wartości ceny wywoławczej nieruchomości, które należy wpłacić do dnia 08 pażdziernika 2004r. do godz. 1300.

 

Z dokumentacją przetargową nieruchomości można się zapoznać w Urzędzie Gminy pokój nr 12.

Osoba upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Pan Marian Mąkosa.

Tel. (048)  384-05-05, 384-05-11

Jastrzębia, dnia 23 września 2004r.

 pobierz wykazy działek (pliki skompresowane RAR)
Data wprowadzenia informacji 2004-09-23 13:55:27 Informację zaktualizowano 2004-09-23 13:57:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

 

„Na dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych i Urzędu Gminy”

                                                    

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 15 października 2004r. do godz. 1000, pok. Nr 8

Wynik

"Wostmar" S.M.W. Michalscy Kolonka 5a 26-630 Jedlnia Letnisko

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-09-29 16:13:57 Informację zaktualizowano 2004-12-02 08:13:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

o wartości poniżej 60 000 EURO dla każdej z dróg:

 

„Budowę drogi gminnej relacji Kozłów – Dąbrowa Kozłowska odł.1.167m”

„Budowę drogi gminnej Dąbrowa Jastrzębska o dł. 240m”

„Budowę drogi gminnej w Owadowie o dł. 500m”

„Budowę drogi gminnej w Dąbrowie Kozłowskiej o dł. 630m”

„ Budowę drogi gminnej w Wólce Lesiowskiej o dł. 500m”

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 15 października 2004r. do godz. 1100, pok. Nr 8

Wynik

"As" ul. Kozienicka 70, 26-600 Radom

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-09-30 08:06:57 Informację zaktualizowano 2004-12-02 08:12:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

 

„Na opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej i burzowej ”

Termin składania ofert

Oferty prosimy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi do dnia 25 października 2004r. do godz. 1000, pok. Nr 8

Wynik

NIE ROZSTRZYGNIĘTY

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-10-08 13:07:34 Informację zaktualizowano 2004-12-02 08:10:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

 

Na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy

J a s t r z ę b i a”

 

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia    17  grudnia   2004r. do godz.10ºº. w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 8.

Wynik

NIE ROZSTRZYGNIĘTY

 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-12-02 08:00:35 Informację zaktualizowano 2005-01-04 08:04:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Postępowanie

 

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60 000 EURO

Na dostawę oleju napędowego do 2 autobusów szkolnych

 

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia    23 grudnia 2004r. do godz.10ºº.

w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pokój nr 8.

Wynik Oferty zostaną otwarte w dniu  23 grudnia 2004r.  o godz. 1015  w Urzędzie Gminy w Jastrzębi  pokój nr 1.
 pobierz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2004-12-07 13:51:04, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Zobacz:
 ROK 2005 .  ROK 2006 .  ROK 2007 .  ROK 2008 .  ROK 2009 .  ROK 2010 .  ROK 2011 .  Rok 2012 .  ROK 2013 .  Rok 2014 .  ROK 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 i 2022 . 
wersja do druku