Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
° Rok 2015
° DRUKI do pobrania
° Rok 2016
°  ROK 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
° Rok 2022
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
RADA SENIORÓW GMINY JASTRZĘBIA
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Zakup preferencyjny paliwa stałego
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Współpraca z organizacjami - konkursy strona główna 

Współpraca z organizacjami - konkursy
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu "Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2018"

Zobacz pełną treść projektu programu

 Zobacz pełną treść obwieszczenia
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 14:01:02 Informację zaktualizowano 2017-11-06 14:08:32, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017

Załącznik do uchwały

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2016-11-07 15:14:28 Informację zaktualizowano 2016-11-07 15:20:55, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu Programu
Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.

Załącznik do uchwały

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-10-13 13:18:27 Informację zaktualizowano 2014-10-13 13:19:04, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji w 2014r. zadań
 Zobacz wynik konkursu
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:52:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc
pożytku publicznego w roku 2013.
 Zobacz treść sprawozdania
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 14:36:11 Informację zaktualizowano 2014-05-05 15:49:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz Turystyki i Krajoznawstwa w 2014 roku.

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-03-19 10:25:22 Informację zaktualizowano 2014-03-25 11:34:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Gminę Jastrzębia na rok 2014

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-02-17 15:54:39 Informację zaktualizowano 2014-03-24 08:50:45, wprowadzający: Michał Obrzydziński

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


 


Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 14:02:40 Informację zaktualizowano 2014-03-24 08:51:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Projekt Programu współpracy Gminy Jastrzębia z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2013-10-17 09:57:14 Informację zaktualizowano 2013-10-17 09:58:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH


Z ZAKRESU KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


     ORAZ TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTO  W 2013 ROKU


-------------------------------------------------------------------------------------


Termin składania ofert: 6 marca 2013, godz. 15.00

Wynik przeprowadzonego postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-02-12 12:29:51 Informację zaktualizowano 2014-03-24 08:51:25, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza, że prowadzone
są konsultacje społeczne projektu "Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019"

Projekt Programu

Obwieszczenie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-14 13:50:28, wprowadzający: Konrad Borowski
Wójt Gminy ogłasza, że prowadzone są
konsultacje i zaprasza wszystkie organizacje
pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach
projektu „Programu współpracy Gminy
Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020” , które
potrwają od 4 listopada 2019r. do 21 listopada
2019r.

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 Obwieszczenie- konsultacje.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-31 11:57:25, wprowadzający: Edyta Górska

Zobacz:
 Rok 2015 .  DRUKI do pobrania .  Rok 2016 .   ROK 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 .  Rok 2020 .  Rok 2021 .  Rok 2022 . 
wersja do druku