Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > ROK 2015 strona główna 

ROK 2015

Numer ogłoszenia: 341660 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
Postępowanie: „DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO KUCHNI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W JASTRZĘBI W 2016 ROKU”
Termin składania ofert:
29.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi , Jastrzębia 109, 26-631 Jastrzębia, Sekretariat

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Formulacz ofertowy

Wynik Postępowania przetargowego

 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2015-12-14 13:51:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 276272 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015
Postępowanie: „DOSTAWA NOWEGO FABRYCZNIE, ŚREDNIEGO POJAZDU POŻARNICZEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JASTRZĘBI”
Termin składania ofert:
27.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

SIWZ - plik edytowalny

Informacja o zmianie terminu składania ofert

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-16 14:47:21 Informację zaktualizowano 2015-10-23 15:01:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 267922 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015

Postępowanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów - ETAP I”
Termin składania ofert:
26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załacznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Załacznik Nr 5

Załacznik Nr 6

Załacznik Nr 7

Załacznik Nr 8

Załacznik Nr 9

Załacznik Nr 10

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik 2a - NOWY

Przedmiar zaktualizowany

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-10-09 12:33:14, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Zapytanie ofertowe
na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi komputera
i Internetu dla 3 osób w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść zapytania wraz z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 13:20:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówień o wartości szacunkowej do 30 000 euro
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ GŁOŚNIKÓW I ZESTAWÓW DO WIDEOKOMUNIKACJI W INTERNECIE, W RAMACH PROJEKTU: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”

Specyfikacja sprzętu

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy

Wynik postępowania ofertowego

 Zobacz treść zapytania
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 12:06:50, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 252578 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015


Postępowanie: „DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY JASTRZĘBIA I URZĘDU GMINY”

Termin składania ofert:
05.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-09-25 13:17:33 Informację zaktualizowano 2015-09-25 13:20:16, wprowadzający: Michał Obrzydziński
ZAPYTANIE OFERTOWE na obsługę bankową budżetu
Gminy Jastrzębia

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik Nr 1

Wynik postępowania

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 
Obowiązuje od: 2015-06-17   Data wprowadzenia informacji 2015-06-17 12:44:24 Informację zaktualizowano 2015-06-17 13:11:51, wprowadzający: Michał Obrzydziński, autor: Małgorzata Piwnicka Wojcieszak

Wójt Gminy Jastrzębia
ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2015r.


Zorganizowanie w okresie wakacji letnich kolonii socjoterapeutycznych dla minimum 30 dzieci i młodzieży szkolnej zagrożonej uzależnieniami alkoholowymi z terenu Gminy Jastrzębia

Zarządzenie Wójta Nr 33/2015

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-05-11 12:55:07, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 90262 - 2015; data zamieszczenia: 21.04.2015

Postępowanie: „Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje - Olszowa - Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z obsługą terenów przyległych”


Termin składania ofert:
12.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

 

Wynik Postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załacznik Nr 3

Załacznik Nr 4

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załacznik Nr 9

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Stała organizacja ruchu

Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-04-21 11:18:36 Informację zaktualizowano 2015-05-14 13:24:52, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 89320 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015


Postępowanie: „Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska, Gmina Jastrzębia - ETAP II- odcinek L=1265,07m”

Termin składania ofert:
11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

Wynik posępowania w załączeniu

Dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie Nr 1 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 13:58:05 Informację zaktualizowano 2015-05-25 14:30:36, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Numer ogłoszenia: 89432 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015

Numer ogłoszenia: 89552 - 2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 - korekta

Postępowanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wolska Dabrowa - Wola Goryńska odcinek długości L=754,18m - ETAP II”
Termin składania ofert:
11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Jastrzębi Jastrzębia 110 26-631 Jastrzębia p. 8.

Wynik postępowania w załączeniu

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załacznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Korekta ogłoszenia o załówieniu

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie Nr 1 do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2015-04-20 14:57:22 Informację zaktualizowano 2015-05-25 14:32:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o
wartości nie przekraczającej równowartości
30.000 Euro.

Wójt Gminy Jastrzębia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania: "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Jastrzębia".


Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć do dnia 23 stycznia 2015r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi.

 Zobacz treść ogłoszenia i załączniki.
Data wprowadzenia informacji 2015-01-12 15:26:31 Informację zaktualizowano 2015-04-20 14:22:09, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 
Data wprowadzenia informacji 2015-10-01 12:04:11, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku