Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
° Rok 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Archiwum
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oferty pracy > Archiwum > Rok 2017 strona główna 

Archiwum
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pn. Zatrudnienie opiekuna
do kontroli w ramach projektu „Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy
Jastrzębia”

Wynik naboru

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-08-11 15:32:09 Informację zaktualizowano 2015-02-03 10:58:42, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Nabór

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
Zatrudnienie dwóch opiekunów do kontroli w ramach projektu „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”

Wynik naboru

 zapytanie_kontrola.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-07-23 09:36:01 Informację zaktualizowano 2015-02-03 10:59:15, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Por. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie oraz Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mąkosach Starych
 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-06-12 13:50:58 Informację zaktualizowano 2015-02-03 10:59:58, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Zapraszam do składania ofert

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zatrudnienie Kierownika projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Kierownika projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności”.

 

Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty wraz z wymaganymi załącznikami podpisany
przez osobę upoważniona oraz skan wymaganych dokumentów) na adres: urzad@jastrzebia.pl lub złożyć pisemnie nie później niż do dnia 06.06.2014r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego podany na wstępie (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-05-29 09:23:23 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:00:19, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw inwestycji i zamówień publicznych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-12-27 13:49:42 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:00:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw ochrony środowiska

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:


1. Ewelina Matysiak - Radom, 2. Elżbieta Dąbrowska - Kozłów Gm. Jastrzębia, 3. Izabela Skoneczna - Radom, Artur Żaczek - Jastrzębia, Danuta Gajewska - Lisów, Gm. Jedlińsk

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-11-25 14:13:34 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:00:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kozłowie
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-05-28 13:49:57 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:00:55, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza Nabór
Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia o naborze
Data wprowadzenia informacji 2013-05-07 10:40:40 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:01:06, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Rekrutacja na stanowisko asystenta rodziny

Wynik naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2013-03-05 12:24:38 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:01:18, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Wójt Gminy Jastrzębia


ogłasza konkurs na stanowisko


Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi .

 Zobacz pełną treść
Data wprowadzenia informacji 2012-07-20 10:45:09 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:01:30, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Sprostowanie

Wynik naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2012-05-10 14:56:05 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:01:49, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Wójt Gminy Jastrzębia


Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:


1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach,


2. Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi

Informacja o wyniku konkursu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2012-05-10 13:54:24 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:02:05, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Nabór na stanowisko:  Psycholog


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog do Projektu pn.Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość

Sprostowanie

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 11:52:04 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:02:20, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Nabór na stanowisko:  Doradca zawodowy


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko: Doradca zawodowy do Projektu pn.  Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość

Sprostowanie

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 11:49:04 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:02:43, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastrzębia na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych w Referacie ds. Infrastruktury

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 13:12:57 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:02:57, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Wójt Gminy Jastrzębia


ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.


Informujemy, że wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego kandydatem na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej została Pani Beata Pałczyńska.

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2011-05-27 13:41:46 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:03:10, wprowadzający: Michał Obrzydziński

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze - stanowisko Sekretarza Gminy, wyłoniono jako najlepszego kandydata Panią Renatę Leśniewską. Treść ogłoszenia w załączeniu. 

 Wynik naboru
Data wprowadzenia informacji 2010-09-01 13:57:28 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:03:21, wprowadzający: Michał Obrzydziński
 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 14:02:54 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:03:34, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Przedłużenie terminu naboru pracowników GOPS

Przedłużony termin składania ofert


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż z powodu nie wpłynięcia ofert na stanowiska:


·         psycholog


·         doradca zawodowy


do pracy w projekcie „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 9 czerwca 2010r. do godz. 10.00

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 14:09:44 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:03:44, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog do
projektu pn. „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 10:38:32 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:03:53, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
ogłasza nabór na stanowisko: Doradca zawodowy do
Projektu pn. „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-05-12 10:37:59 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:04:03, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
pracownika socjalnego.

Informacja o wyniku naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 14:42:14 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:04:22, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Pracownik
Socjalny do projektu pn: „Inwestując w
człowieka pomnażamy kapitał społeczny i
wygrywamy przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 12:43:06 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:04:37, wprowadzający: Michał Obrzydziński
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Doradca zawodowy
do projektu pn: „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2010-08-16 12:45:15 Informację zaktualizowano 2015-02-03 11:04:46, wprowadzający: Michał Obrzydziński
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 Zobacz pełną treść ogłoszenia konkursowego
Data wprowadzenia informacji 2010-05-11 14:56:44 Informację zaktualizowano 2015-02-03 13:05:40, wprowadzający: Michał Obrzydziński
wersja do druku