Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia do 30 tys. euro
Przetargi
° ROK 2005
° ROK 2006
° ROK 2007
° ROK 2008
° ROK 2009
° ROK 2010
° ROK 2011
° Rok 2012
° ROK 2013
° Rok 2014
° ROK 2015
° Rok 2016
° Rok 2017
° Rok 2018
° Rok 2019
° Rok 2020
° Rok 2021
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Rok 2017 strona główna 

Rok 2017
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA
LESIÓW ODCINEK OD DROGI POWIATOWEJ DO DWORCA PKP

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-08 19:23:07, wprowadzający: Przemysław Kępas
„BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
MĄKOSY STARE - LEWASZÓWKA”, „BUDOWA
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W OWADOWIE”, „BUDOWA
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI WOJCIECHÓW
– KOLONIA LESIÓW”

Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 4

Załącznik nr 5 - projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-06 23:04:53, wprowadzający: Przemysław Kępas
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC
REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA” wykonanie
zadania pn. „Wyposażenie i montaż urządzeń
placu zabaw na działce nr 1184 w miejscowości
Goryń gmina Jastrzębia”

Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 4

Załącznik nr 5 - projekt budowlany

Załącznik nr 6 - STWiOR

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-11-02 13:27:35, wprowadzający: Przemysław Kępas
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA
LESIÓW ODCINEK OD DROGI POWIATOWEJ DO DWORCA PKP

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami od 1 do 7

Załącznik nr 8 - projekt budowlany

Załącznik nr 9 - STWiOR

Załącznik nr 10 - przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 22:01:52, wprowadzający: Przemysław Kępas
ZAPYTANIE OFERTOWE-Zakup i montaż oznakowania
drogowego w ramach projektu "Poprawa lokalnego
systemu bezpieczeństwa poprzez zainstalowanie
systemu monitoringu i oznakowania drogowego w
miejscowości Jastrzębia w 2017 r."
 Zobacz treść zapytania
Data wprowadzenia informacji 2017-10-17 13:38:45 Informację zaktualizowano 2017-10-17 14:22:51, wprowadzający: Konrad Borowski
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
LESIOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-13 18:17:11, wprowadzający: Przemysław Kępas
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO W SEZONIE
ZIMOWYM 2017/2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-04 21:05:09, wprowadzający: Przemysław Kępas
DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie instalacji
monitoringu w miejscowości Jastrzębia w ramach
projektu "Poprawa lokalnego bezpieczeństwa
poprzez zainstalowanie systemu monitoringu i
oznakowania drogowego w miejscowości Jastrzębia
w 2017 r.
 S22C-6e17100321060.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-03 14:50:35 Informację zaktualizowano 2017-10-03 14:51:55, wprowadzający: Konrad Borowski
ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie instalacji
monitoringu w miejscowości Jastrzębia w ramach
projektu "Poprawa lokalnego bezpieczeństwa
poprzez zainstalowanie monitoringu i oznakowania
drogowego w miejscowości Jastrzębia w 2017r."

Unieważnienie

 Zobacz dokument
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 14:47:38 Informację zaktualizowano 2017-09-29 09:34:01, wprowadzający: Konrad Borowski
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
LESIOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-26 18:24:17 Informację zaktualizowano 2017-09-26 18:25:03, wprowadzający: Przemysław Kępas
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BARTODZIEJE -
OLSZOWA-WOLA GORYŃSKA OD SKRZYŻOWANIA Z DP 3516W
DO SKRZYŻOWANIA Z DP3518W WRAZ Z OBSŁUGĄ
TERENÓW PRZYLEGŁYCH

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1-8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu

Zmiana treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-31 15:57:38 Informację zaktualizowano 2017-08-31 16:00:36, wprowadzający: Przemysław Kępas
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
LESIOWIE

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1 do 8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Zmiana treści SIWZ

Załączniki od 1-7 w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-21 16:04:29 Informację zaktualizowano 2017-08-21 16:06:18, wprowadzający: Przemysław Kępas
MODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W
JASTRZĘBI POPRZEZ WZMOCNIENIE ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH, LIKWIDACJA USZKODZEŃ I OCIEPLENIE
ŚCIAN

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1-8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-11 14:27:35, wprowadzający: Przemysław Kępas
Zapytanie ofertowe na obsługę
muzyczno-techniczną imprezy masowej Folkowy
Turniej Sołectw - Jastrzębia 2017

Wzór oferty

 Zobacz pełną treść zapytania
Data wprowadzenia informacji 2017-08-09 12:24:11 Informację zaktualizowano 2017-08-09 12:26:20, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
WOJCIECHÓW – WOLA OWADOWSKA

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami od 1-8

Załącznik nr 9 - projekt budowlany

Załącznik nr 10 - STWiOR

Załącznik nr 11 - przedmiar robót

Załączniki od 1-7 w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-27 13:00:17, wprowadzający: Przemysław Kępas
Zapytanie ofertowe - Wyposażenie i montaż
urządzeń placu zabaw na działce Nr 1184 w
miejscowości Goryń gmina Jastrzębia

Załączniki do zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz pełną treść zapytania
Data wprowadzenia informacji 2017-07-13 14:47:34 Informację zaktualizowano 2017-07-13 15:19:08, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
„Przebudowa drogi gminnej relacji: Bartodzieje
– Olszowa – Wola Goryńska od skrzyżowania z
DP 3516W do skrzyżowania z DP 3518W, wraz z
obsługa terenów przyległych” – ETAP II o
dł. 731,85 m.

SIWZ, załączniki

Dokumentacja

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 ogloszenie nr 537299.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-06-22 14:45:57, wprowadzający: Konrad Borowski
,,Remonty obiektów budowlanych na terenie Gminy
Jastrzębia z podziałem na zadania: Zadanie 1-
Remont budynku przy ujęciu wody w Mąkosach
Starych Zadanie 2 – Wymiana okien w budynku w
Owadowie Zadanie 3 – Remont dachu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bartodziejach Zadanie 4 –
Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi
‘’.

Zał. nr 9 do SIWZ

Załączniki od nr 1 do nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty - zad. nr 3

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 15:54:18, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Trzeci przetarg nieograniczony - Projekt:
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC
REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA z podziałem na
zadania (boisko sportowe, plac zabaw )

Załącznik do SIWZ

Zadanie Nr 1

Zadanie nr 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-06-06 14:21:45, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI
DĄBROWA KOZLOWSKA

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - Przedmiar

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 - specyfikacja techniczna

Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-23 08:45:45 Informację zaktualizowano 2017-05-26 14:16:45, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY
JASTRZĘBIA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularze, załączniki nr 1 - 12 do SIWZ

Załącznik nr 13 - Dokumentacja techniczna

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 2

 Ogloszenie nr 509589.docx
Data wprowadzenia informacji 2017-05-16 14:00:38, wprowadzający: Konrad Borowski
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W
MIEJSCOWOŚCIACH KOZŁÓW I DĄBROWA KOZŁOWSKA

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia SIWZ

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-15 14:18:27 Informację zaktualizowano 2017-05-26 14:16:31, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Drugi przetarg nieograniczony - Projekt:
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC
REKREACJI W GMINIE JASTRZĘBIA z podziałem na
zadania (boisko sportowe, siłownie terenowe, plac
zabaw itp.)

SIWZ

Formularze, załączniki do SIWZ

Zadanie 1 - Dokumentacja techniczna zadania

Zadanie 2 - Dokumentacja techniczna zadania

Zadanie 3 - Dokumentacja techniczna zadania

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Zadanie 4 - Dokumentacja techniczna zadania

Zadanie 5 - Dokumentacja techniczna zadania

Zadanie 6 - Dokumentacja techniczna zadania

Zestawineie z otwarcia ofert

Unieważnienie przetargu

Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 13:06:06 Informację zaktualizowano 2017-05-09 13:14:13, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Przetarg nieograniczony ,,Remonty obiektów
budowlanych na terenie Gminy Jastrzębia z
podziałem na zadania: Zadanie 1- Remont budynku
przy ujęciu wody w Mąkosach Starych Zadanie 2
– Wymiana okien w budynku w Owadowie Zadanie 3
– Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w
Bartodziejach Zadanie 4 – Remont elewacji
budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi ‘’.

Dokumntacja przetargowa

Załacznik nr 9 do SIWZ

Informacja o przetargu z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Unieważnienie przetargu

 
Data wprowadzenia informacji 2017-04-28 19:52:20 Informację zaktualizowano 2017-04-28 20:38:37, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Przetarg nieograniczony - Projekt: AKTYWIZACJA
MIESZKAŃCÓW POPRZEZ TWORZENIE MIEJSC REKREACJI W
GMINIE JASTRZĘBIA z podziałem na zadania

SIWZ

Formularze, załączniki do SIWZ

Zadanie 1 - Opis techniczny

Zadanie 1 - Przedmiar

Zadanie 1 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 1 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 1 - Rys. 3 Schemat

Zadanie 1 - Przekrój

Zadanie 1 - Rys. 5 Odwodnienie

Zadanie 1 - Rys. 6 Plan sytuacyjny

Zadanie 1 - Strona tytuowa

Zadanie 1 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Zadanie 2 - Opis techniczny

Zadanie 2 - Przedmiar

Zadanie 2 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 2 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 2 - Rys. 3 Elementy placu

Zadanie 2 - Rys. 4 Odwodnienie

Zadanie 2 - Schemat fundament

Zadanie 2 - Specyfikacja techniczna wykonania robót

Zadanie 3 - Opis techniczny

Zadanie 3 - Przedmiar

Zadanie 3 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 3 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 3 - Rys. 3 Elementy placu

Zadanie 3 - Rys. 4 Odwodnienie

Zadanie 3 - Schemat fundament

Zadanie 3 - Specyfikacja techniczna wykonania robót

Zadanie 4 - Opis techniczny

Zadanie 4 - Przedmiar robót

Zadanie 4 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 4 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 4 - Rys. 3 Elementy placu

Zadanie 4 - Rys. 4 Odwodnienie

Zadanie 4 - Schemat fundament

Zadanie 4 - Specyfikacja techniczna wykonania robór

Zadanie 5 - Opis techniczny

Zadanie 5 - Przedmiar

Zadanie 5 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 5 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 5 - Rys. 3 Plac 1

Zadanie 5 - Rys. 4 Plac 2

Zadanie 5 - Rys. 5 Plac 3

Zadanie 5 - Rys. 6 Plac 4

Zadanie 5 - Rys. 7 Plac 5

Zadanie 5 - Rys. 8 Plac 6

Zadanie 5 - Rys 9 Plac 7

Zadanie 5 - Specyfikacja techniczna wykonania robót

Zadanie 6 - Opis techniczny

Zadanie 6 - Przedmiar

Zadanie 6 - Rys. 1 Orientacja

Zadanie 6 - Rys. 2 Sytuacja

Zadanie 6 - Rys. 3 Elementy placu

Zadanie 6 - Rys 4 Odwodnienie

Zadanie 6 - Rys. 5 Przekroje nawierzchni

Zadanie 6 - Specyfikacja techniczna

Unieważnienie przetargu - Zadanie 1

Unieważnienie przetargu - Zadanie 2,3,4,5 i 6

 Zobacz pełną treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-04-24 09:47:57, wprowadzający: Katarzyna Woźniak
Przetarg nieograniczony - OGRODZENIE HYDROFORNI W
MĄKOSACH STARYCH

Wyjaśnienia do SIWZ-ogrodzenie Makosy.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ-ogrodzenie Makosy.pdf

Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP

SIWZ

Zał.Nr 1 do SIWZ

Zał.Nr 2 do SIWZ

Zał.Nr 3 do SIWZ

Zał.Nr 4 do SIWZ

Zał.Nr 5 do SIWZ

Zał.Nr 6 do SIWZ

Zał.Nr 7 do SIWZ

Zał.Nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienia do SIWZ

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 18:36:44, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn "Rozbudowa Publicznej
Szkoły Podstawowej w Lesiowie"
 Zobacz treśc zapytania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 15:18:39 Informację zaktualizowano 2017-04-06 15:24:24, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu
prądotwórczego
 Zobacz treść zapytania
Data wprowadzenia informacji 2017-04-06 15:08:59, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Rozstrzygnięcie postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu
Data wprowadzenia informacji 2017-03-15 09:48:52 Informację zaktualizowano 2017-03-15 09:57:50, wprowadzający: Konrad Borowski
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w
Lesiowie

Informacja na podst. art. 86 ust. 5 PZP.pdf

SIWZ

Załącznik nr 1 SIWZ

Załącznik nr 2 SIWZ

Załącznik nr 3 SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik nr 5a SIWZ

Załącznik nr 6 SIWZ

Załącznik nr 7 SIWZ

Załącznik nr 9 SIWZ

Załącznik nr 8 SIWZ

Załącznik nr 10 SIWZ

Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Wyjaśnienia do SIWZ

Rozstrzygnięcie postępowania

 Ogloszenie o zamowieniu nr 21574.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-08 13:30:18, wprowadzający: Konrad Borowski
Plan Zamówień Publicznych na 2017 rok
 Zobacz treść dokumentu
Data wprowadzenia informacji 2017-02-07 13:15:39 Informację zaktualizowano 2017-02-07 13:38:45, wprowadzający: Konrad Borowski
Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w
Lesiowie (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ

Zał. nr 2 do SIWZ

Zał. nr 3 do SIWZ

Zał. nr 4 do SIWZ

Zał. nr 5 do SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ

Zał. nr 7 do SIWZ

Zał. nr 8 do SIWZ

Zał. nr 9 do SIWZ

Zał. nr 10 do SIWZ

Unieważnienie przetargu

 Zobacz treść ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-01-20 21:43:51 Informację zaktualizowano 2017-01-20 23:58:57, wprowadzający: Małgorzata Szczepaniak
wersja do druku