Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych > 2019 rok strona główna 

2019 rok
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zawiadomienie o unieważnieniu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 16.01.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz dokumentację
Data wprowadzenia informacji 2019-01-09 15:05:42 Informację zaktualizowano 2019-01-09 15:07:06, wprowadzający: Konrad Borowski
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-02-13 15:03:16 Informację zaktualizowano 2019-02-13 15:04:33, wprowadzający: Konrad Borowski
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 25 szt.
komputerów przenośnych na potrzeby realizacji
szkoleń w ramach projektu grantowego pn. „Ja w
internecie”

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-01 09:19:46, wprowadzający: Konrad Borowski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-19 12:30:04 Informację zaktualizowano 2019-03-19 12:33:02, wprowadzający: Konrad Borowski
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 940 000,00 zł (słownie: dziewięćset
czterdzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy
Jastrzębia w związku z realizacją zadania
inwestycyjnego: "Odnawialne źrodła energii na
terenie gminy Jastrzębia"

Zobacz dokumentację

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-05 12:23:33, wprowadzający: Konrad Borowski
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Dąbrowa Jastrzębska-działki

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja otwarcie ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 14:23:09 Informację zaktualizowano 2019-05-31 07:29:38, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Budowa wodociągu w miejscowości Wojciechów

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 Informacja --otwarcie ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 14:26:11 Informację zaktualizowano 2019-05-31 07:30:52, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok

Zobacz treść

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-13 14:54:04, wprowadzający: Konrad Borowski
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jastrzębi w
ramach Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym OSA 2019

Zapytanie ofertowe OSA.pdf

załącznik nr 1 Formularz oferty.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Strona tytułowa projektu.pdf

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf

Projekt zagospodarowania terenu.pdf

Projekt zagospodarowania terenu zbliżenie.pdf

Rys. Zs 2.1 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs2.2 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.3 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.4 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 2.5 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs2.6 Siłownia zewnętrzna urządzenia.pdf

Rys. Zs 3.1 Stół do szachów.pdf

Rys. Zs3.2 Stół do pingponga.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-14 13:34:40 Informację zaktualizowano 2019-06-24 15:36:07, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 62
W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA LESIOWSKA (Dostawa i
montaż urządzeń placu zabaw)

Zapytanie ofertowe z załącznikami od nr 1 do 4

Załącznik nr 5 - Projekt budowlany

Załącznik nr 6 - Przedmiar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-29 17:23:20, wprowadzający: Przemysław Kępas
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok - edycja II

Zobacz treść

Protokół z wykonania czynności dotyczących zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej 30 000 euro (unieważnienie postępowania)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 11:18:54, wprowadzający: Konrad Borowski
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Jastrzębia - 2019 rok - edycja II

Zobacz treść

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-15 14:44:12, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Bartodzieje”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zobacz treść
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:04:43 Informację zaktualizowano 2019-10-17 14:16:34, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Kozłów”, współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i
młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 24.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:12:08, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Lesiów”, współfinansowanego
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej X
„Edukacja dla rozwoju” Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:13:47, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Mąkosy Stare”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:14:55, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie pn.: „Szkoła XXI wieku
w miejscowości Wola Goryńska”,
współfinansowanego Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży” Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zobacz treść

Zmiana treści zapytania ofertowego z dn. 22.10.2019r.

Załącznik nr 1 - formularz oferty z dn. 22.10.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Data wprowadzenia informacji 2019-10-17 14:16:04, wprowadzający: Konrad Borowski
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla
nauczycieli w projekcie: , „Szkoła XXI wieku w
miejscowości Jastrzębia”, realizowanego w
ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X
„Edukacja dla rozwoju” Działania 10.1
„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-11-18 15:49:09 Informację zaktualizowano 2019-11-18 15:53:52, wprowadzający: Konrad Borowski
Audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jego jednostkach organizacyjnych

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 10:57:26 Informację zaktualizowano 2020-01-13 13:13:30, wprowadzający: Łukasz Romaniuk
wersja do druku