Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
Pozostałe
Wybory i referenda
° Wybory Parlamentarne 2015
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r.
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2014r.
° Wybory parlamentarne 2011
° Referendum 2015
° Wybory Samorządowe 2014r.
° Wybory prezydenta RP 2015
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jastrzębia 2019
° Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i referenda > Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok strona główna 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 rok
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 10:58:23, wprowadzający: Edyta Górska
Wyborby Prezydenta RP 2020 - Serwis Informacyjny

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 12:06:58 Informację zaktualizowano 2020-03-19 12:31:29, wprowadzający: Edyta Górska
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.

2 Formularz - powoływanie okw.docx

3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.docx

 1 Uchwała 11-2019 zmienona uchwałą 20-2020 -Powoływanie obwodowych komisji.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-03-19 12:28:29, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 9
kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 obwieszczenie Wójta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 13:18:42, wprowadzający: Edyta Górska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
14 kwietnia 2020 r.
 informacja o losowaniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 11:05:01, wprowadzający: Edyta Górska
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 12:26:27, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jastrzębia
 Postanowienie 47.2020 Jastrzębia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 14:14:30 Informację zaktualizowano 2020-04-29 14:17:57, wprowadzający: Edyta Górska
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 Komunikat PKW z dnia 7.05.2020.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 09:09:19 Informację zaktualizowano 2020-05-08 09:11:18, wprowadzający: Edyta Górska
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 1589173994_uchwala-nr-129-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 09:06:11, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 zobacz treść postanowienia
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 12:23:19, wprowadzający: Edyta Górska
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 zgłoszenie korespondencyjne
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 12:57:27 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:10:06, wprowadzający: Edyta Górska
Zgłoszenia kandydata do OKW przez Komitet
Wyborczy
 zgłoszenie przez KW
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 13:09:12, wprowadzający: Edyta Górska
Zgłoszenia kandydata do OKW - indywidualne
 zgłoszenie indywidualne
Data wprowadzenia informacji 2020-06-04 13:11:29, wprowadzający: Edyta Górska
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10
czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych
komisji wyborczych
 Obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2020 r.doc
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 15:05:56 Informację zaktualizowano 2020-06-12 08:34:50, wprowadzający: Edyta Górska
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
12 czerwca 2020 r. w celu powołania w gminie
Jastrzębia obwodowych komisji wyborczych w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.,
 gm._Jastrzebia_informacja_o_losowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 15:31:40, wprowadzający: Edyta Górska
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 08:23:49, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jastrzębia
 Postanowienie Nr 90 w sprawie powolanie OKW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:44:18, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020r.
 Postanowienie KW o zwołalaniu pierwszych posiedzen.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 12:46:36, wprowadzający: Edyta Górska
Matriały szkoleniowe

Wytyczne

Uchwała - sposób postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju

 Prezentacja_OKW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-22 11:09:19 Informację zaktualizowano 2020-06-22 11:12:09, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji
Wyborczych Nr 7, 3, 8, 5
 S-2019-DRD-20062310440-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 15:26:47, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie nr 90/5/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 22 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 6
 Postanowienie nr 90.5.2020 w sprawie zmiany OKW Nr 6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-24 13:19:07, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie nr 90/6/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 2
 Jastrzębia zmiana w OKW 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 13:18:16, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie nr 90/7/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 6
 Jastrzębia okw 6.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-26 10:35:49, wprowadzający: Edyta Górska
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie o II turze -duże.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 08:49:20, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie 41/8/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 2 lipca 2020r. w sprawie zmiany w
składzie OKW nr 2 w Jastrzębi
 PZT1-2020-20070314540.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 10:05:46, wprowadzający: Edyta Górska
Postanowienie nr 90/8/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie
zmiany w składzie OKW Nr 1
 Jastrzębia okw 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 09:25:32, wprowadzający: Edyta Górska
wersja do druku