Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jastrzębia  www.jastrzebia.pl
Dane
Urząd Gminy
Oferty pracy
Informacje o środowisku
Obwieszczenia
Rejestry i ewidencje
Prawo miejscowe
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Zgromadzenia publiczne
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Statut Gminy
Sesje i projekty uchwał
Transmisja obrad Rady Gminy
Protokoły Sesji Rady
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Plany, programy i strategie
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Pozostałe
Wybory i referenda
Koordynator do spraw dostępności
Jednostki organizacyjne
Plany zamówień publicznych
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych
Przetargi
Współpraca z organizacjami - konkursy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
° 2018 rok
° 2019 rok
° 2020 rok
° 2021 rok
PETYCJE
Oświadczenia majątkowe 2006 - 2010
Oświadczenia majątkowe kadencja 2010 - 2014
Oświadczenia majątkowe 2014 - 2018
Informacje nieudostępnione
Protokoły kontroli
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenia majątkowe 2018 - 2023
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r.
Informacje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 KONSULTACJE SPOŁECZNE > 2021 rok strona główna 

2021 rok
Konsultacje w sprawie przyjęcia „ Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na 2021 r.”

Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia nr 30.2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastrzębia na 2021 rok."

Formularz opiniowania

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 14:19:13, wprowadzający: Konrad Borowski
Konsultacje społeczne w sprawie projektu
"Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do
roku 2028"

Obwieszczenie

Projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028"

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrzębia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028

Formularz konsultacyjny

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-11 14:26:43, wprowadzający: Konrad Borowski
Konsultacje w sprawie projektu „Programu
współpracy gminy Jastrzębia z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022”

Obwieszczenie

Formularz opinii

Protokół

Wyniki

 Projekt Program Wspolpracy na 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-10-14 10:21:30, wprowadzający: Edyta Górska
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie
wprowadzeniam zmian do statutów sołectw Gminy
Jastrzębia

Zarządzenie

Załącznik nr 1- Ankieta Bartodzieje

Załącznik Nr 2-Ankieta Brody

Załącznik nr 3-Ankieta Dąbrowa Jastrzębska

Załącznik Nr 4-Ankieta Dąbrowa Kozłowska

Załącznik Nr 5-Ankieta Goryń

Załącznik Nr 6-Ankieta Jastrzębia

Załącznik Nr 7-Ankieta Kolonia Lesiów

Załącznik Nr 8-Ankieta Kozłów

Załącznik Nr 9-Ankieta Lesiów

Załącznik Nr 10-Ankieta Lewaszówka

Załącznik nr 11- Ankieta Mąkosy Nowe

Załącznik nr 12- Ankieta Mąkosy Stare

Załącznik nr 13- Ankieta Olszowa

Załącznik nr 14- Ankieta Owadów

Załącznik nr 15- Ankieta Wola Goryńska

Załącznik nr 16- Ankieta Wolska Dąbrowa

Załącznik nr 17- Ankieta Wojciechów

Załącznik nr 18- Ankieta Wola Owadowska

Załącznik nr 19- Ankieta Wólka Lesiowska

Wyniki

 
Data wprowadzenia informacji 2021-10-27 10:32:37, wprowadzający: Edyta Górska
wersja do druku