bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Rejestry i ewidencje strona główna 

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012, poz. 189) i udostępniany jest poprzez stronę BIP.
Możliwe jest również wydanie na wniosek odpisu z Rejestru Instytucji Kultury lub przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji w Urzędzie Gminy Jastrzębia w godzinach urzędowania.

 Zobacz treść rejestru

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:40:17 | Data modyfikacji: 2016-01-07 13:41:26.

Zobacz:
 Rejestr instytucji kultury . 
Data wprowadzenia: 2016-01-07 13:40:17
Data modyfikacji: 2016-01-07 13:41:26
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl