bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Współpraca z organizacjami - konkursy strona główna 

ROK 2017
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje
zadań publicznych w roku 2016 w obszarach:
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz
kultura fizyczna, sport i rekreacja

Zobacz pełną listę wyników konkursu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-04-03 15:27:53.
Ogłoszenie w sprawie ofert na realizację zadania
z zakresu rozwoju sportu w Gminie Jastrzębia w
roku 2017 ze wsparciem finansowym z budżetu gminy
Jastrzębia
 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-03 15:40:16.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie
Jastrzębia w 2017 roku
 zobacz pełną treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 15:15:52.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadań publicznych w roku 2017 w
obszarze ochrona i promocja zdrowia - realizacja
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-24 14:33:50 | Data modyfikacji: 2017-05-24 14:39:08.
Ogłoszenie otwartego naboru ofert na realizację
zadania z zakresu rozwoju sportu- realizacja
programów szkolenia sportowego dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Jastrzębia w roku 2017
ze wsparciem finansowym z budżetu gminy
Jastrzębia.
 zobacz treść naboru

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:59:31.
Informacja Wójta Gminy Jastrzębia o wyborze
oferty na realizację zadania publicznego z
zakresu rozwoju sportu - realizacja programów
szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z
terenu Gminy Jastrzębia w 2017 roku.
 zobacz pełną treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-24 13:51:19 | Data modyfikacji: 2017-07-24 13:53:26.
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji
zadań publicznych w 2017 r. w obszarze: edukacja
ekologiczna poprzez organizację przedsięwzięć
promujących ochronę środowiska
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:00:45 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:02:27.

Zobacz:
   Rok 2015
   DRUKI do pobrania
   Rok 2016
    ROK 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
   Rok 2020
Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:00:45
Data modyfikacji: 2017-10-03 10:02:27
Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl