bip.jastrzebia.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Jastrzębia www.jastrzebia.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Zobacz:
   Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych
   Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje i deklaracje składane przed podatników wraz z załącznikami
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja
   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
   Podatek od środków transportowych
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.jastrzebia.pl