Obwieszczenia

Obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3509W Gulin-Wsola-Wojciechów, na
terenie gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:58:19.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-09-29 12:48:26 | Data modyfikacji: 2017-09-29 12:50:58.
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Bartodzieje
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-09-29 08:27:38 | Data modyfikacji: 2017-09-29 08:28:38.
Obwieszczenie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi
Owadów
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-09-29 08:17:25 | Data modyfikacji: 2017-09-29 08:20:36.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2017-09-28 12:40:04 | Data modyfikacji: 2017-09-28 12:41:05.
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-08-24 15:03:31 | Data modyfikacji: 2017-09-28 12:41:05.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-08-22 15:05:23 | Data modyfikacji: 2017-08-22 15:07:06.
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowa zakładu obróbki
metali
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:17:41 | Data modyfikacji: 2017-08-22 15:07:06.
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu
administracyjnym w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla zadania rozbudowy warsztatu obróbki
metali
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-16 10:11:43 | Data modyfikacji: 2017-05-16 10:19:26.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w roku 2016 udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższaj łącznie 500 zł
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-09 09:00:52 | Data modyfikacji: 2017-05-09 09:02:27.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej
 
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-09 08:56:49 | Data modyfikacji: 2017-05-09 09:02:27.
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego pn.
Budowa stacji transformatorowej...
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:00:42 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:07:14.
Obwieszczenie inwestycji celu publicznego dla
zadania pod nazwą Budowa Stacji Transformatorowej
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-03-06 10:18:33 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:07:14.
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące zawodą działalność
lobbingową wobec organów gminy Jastrzębia
 
Zobacz więcej

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-02-10 12:57:26 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:07:14.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego o przyjęciu uchwały w sprawie
przystapienia do samorzadzenia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-06 08:12:50 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:07:14.
Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji
na 2017 rok
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 08:22:44 | Data modyfikacji: 2017-01-19 09:59:13.
Obwieszczenie dot. Budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wola Owadowska,
Owadów, Wojciechów, Wólka Lesiowska
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:58:47 | Data modyfikacji: 2017-01-19 09:59:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniu
administracyjnego dot. Budowy oświetlenia
drogowego napowietrznego w miejscowościach
Wojciechów i Wola Owadowska
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:48:29 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:51:14.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego - Budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 802 kW w Brodach"
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-23 08:59:16 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:51:39.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-18 14:09:13 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:51:39.
Obwieszczenie Budowa napowietrznego oświetlenia
drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych:
304, 314, 315/4, 315/7, 315/9, 316/3, 317/8,
317/6, 317/4, 380, 319, 320, 321, 322/1, 322/2,
323/5, 324/2, 324/3, 324/4, 325/1, 326/1, 327/1,
327/2, 328, 329/1, 329/2, 329/3, 330, 331/1,
331/2, 332, 333, 334, 335, 336/1, 337/1, 337/2,
337/3, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 339, 340/1,
340/2, 340/3, 341/1, 341/3, 342, 343, 344, 345/1,
346, 267/5 i 178 położonych Wola Owadowska gm.
Jastrzębia.
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:43:58 | Data modyfikacji: 2016-11-08 14:45:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:50:11 | Data modyfikacji: 2016-11-08 14:45:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:49:10 | Data modyfikacji: 2016-11-08 14:45:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-19 14:47:43 | Data modyfikacji: 2016-11-08 14:45:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-08-16 11:15:38 | Data modyfikacji: 2016-11-08 14:45:05.
Informacja o działaniach podejmowanych przez
podmioty wykonujące działalność lobbingową
 
Zobacz pełną treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-07-20 15:17:41 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Ogłoszenie o zmianie taryfy za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 11:12:37 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Kozłów i Dąbrowa Kozłowska,
gm. Jastrzębia
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:44:18 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Wola Owadowska, Owadów,
Wojciechów, Wólka Lesiowska, gm. Jastrzębia
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:42:42 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z
przyłączami w m. Lewaszówka, Mąkosy Nowe,
Mąkosy Stare, Dąbrowa Jastrzębska, gm.
Jastrzębia
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-05-30 15:40:51 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Informacja ws. prowadzenia rejestru danych
osobowych w Urzędzie Gminy w Jastrzębi
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-04-05 11:30:31 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Zmiana terminu zgłaszania wierzytelności wobec
SP ZOZ w Jastrzębi w likwidacji
 
ogloszenie_SPZOZ.pdf

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-04 07:33:34 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrzębia, położonych w Lesiowie, przeznaczonych do sprzedaży

 
Zobacz wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-22 09:49:24 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jastrzębia, położonej w Jastrzębi ,przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-10 07:49:44 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Zawiadomienie o rozpoczęciu likwidacji SP ZOZ w
Jastrzębi

Wykonując uchwałę Nr X/46/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 23 września 2015r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi ..., informuję że dzień 01.01.2016r. ustalono jako dzień otwarcia likwidacji...

 
Zobacz treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:06:07 | Data modyfikacji: 2016-07-20 15:19:20.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"Budowa oświetlenie drogowego na działkach.....
w obrębie Wojciechów i Wólka Lesiowska
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-12-15 09:24:02 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Owadów, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:19:06 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Wola Goryńska, dla Gminy
Jastrzębia reprezentowanej przez pełnomocnika:
Pracownia projektowa, Pawlikowski Andrzej ...
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:17:55 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: " budowa oświetlenia drogowego na
działkach .... , obręb Goryń i Wola Goryńska,
dla Gminy Jastrzębia reprezentowanej przez
pełnomocnika: Pracownia projektowa, Pawlikowski
Andrzej ...
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-24 10:16:05 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: przebudowa drogi gminnej Nr 3434006
...."
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 13:49:48 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku Masarni - Sygocki Sławomir do rozbioru mięsa i produkcji wędlin wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr. ewidencyjnych164/2, 165/2, 166/3 w miejscowości Dąbrowa Jastrzębska 41a; posadowienie zbiornika mobilnego jako stacji paliw o poj. 5m3 na olej napędowy na działce Nr ewid. 165/2 oraz wykonanie szamba szczelnego o poj. 18 m3 na działce nr ewid. 166/3"

 
Zobacz pełną treść Informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-22 12:29:38 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.

INFORMACJA


o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa


 


Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przeystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku malowania trumien wraz z zapleczem socjalnym na działce Nr 918 w miejscowości Jastrzębia"

 
Zobacz pełną treść Informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-22 12:06:49 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia Bartodzieje

 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-30 15:54:46 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek firmy PGE Dystrybucja
S.A. w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
zadania: "Budowa stacji transformatorowej Kolonia
Bartodzieje 2"
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-25 12:01:57 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany
program zarządzania zasobami przyrodniczymi i
wodnymi ROF”
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:16:47 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu dokumentu strategicznego pn.
?Zintegrowany system transportu zbiorowego w
Radomskim Obszarze Funkcjonalnym ROF"
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-19 09:53:30 | Data modyfikacji: 2016-02-17 20:10:02.
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą
"budowa stacji transformatorowej, linii
zasilającej 15kV oraz kabla 0,4kV położonej
Bartodzieje gm. Jastrzębia na działkach o
numerach ewidencyjnych: 294/5, 294/4, 294/19,
294/18, 294/17,
294/13,294/12,294/10,1193/1,297,159,164,190,
298/3".
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-10 13:50:25 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Obwieszczenie w związku z realizacją projektu
POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planów
zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na
obszarze Polski"
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-11-25 15:45:46 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pn. "Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy 1MWp, transformatora 15kV,
oraz urządzeń niezbędnych do przyłączenia do
sieci średniego napięcia w miejscowości Brody"
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-22 11:02:48 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
"Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w
miejscowości Brody"
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-22 11:00:17 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Obwieszczenie
W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski"... 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-10-08 13:43:54 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 6.2013
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-09 08:12:25 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Zawiadamia się, że wdniu 22.08.2013 zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z
przyłaczami w miejscowości Brody ..."
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-02 14:33:34 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Zawoadamia się, że w dniu 30.08.2013r. została
wydana decyzja Nr 5.2013 o lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa
stacji transformatorowej słupowej i sieci
elektroenergetycznej"
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-09-02 13:39:12 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię, na działce o nr ew. 837/7 w miejscowości Jastrzębia" z wniosku firmy "BRAMAR"... 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-08-23 09:21:10 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Obwieszczenie
Zawiadamia się że w dniu 14 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 4.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej teletechnicznej" 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-08-14 14:56:39 | Data modyfikacji: 2014-09-10 13:50:56.
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 5.2013
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-08-09 12:53:41 | Data modyfikacji: 2013-08-09 13:25:27.
Obwieszczenie

Zawiadamia się, że w dniu 10.07.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą" Budowa stacji transformatorowej słupowej i sieci elektroenergetycznej ... położone w miejscowości Bartodzieje" Zobacz pełną treść obwieszczenia


Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW ... w miejscowości Brody."  Zobacz pełną treść obwieszczenia 

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-07-22 10:12:56 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie
Zawiadamiam, że w sniu 17 czerwca 2013r. zostałą wydana decyzja Nr 3.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnejwraz z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-07-05 12:18:00 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie
Informuję, że została wydana dla Gminy Jastrzębia decyzja Nr. 4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia. 
Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:51:48 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2013r. zostałą
wydana decyzja Nr 2.2013 o lokalizacji inwestycji
celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej Nr
1715W Brzóza - Radom ...
 
Zobacz pełną treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-06-03 12:47:41 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o zamieszczeniu decyzji w publicznie
dostępnym wykazie. Dotyczy decyzja Nr 3.2013
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-24 10:38:40 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Postanowienie Marszałka WM
Postanowienie o pozytywnym uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych. 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:19:30 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej na działkach nr. ewid 966/3; 1056/1; 1056/2 w miejscowości Jastrzębia. 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:16:48 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zawiadamia się, że toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsaięwzięcia polegającego na "rozbudowie hali produkcyjnej o część magazynową i lakiernię na działce 837/7 w m. Jastrzębia na wniosek firmy Bramar" 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:11:26 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji nr 1/2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"  
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 08:08:22 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy "EKOSFERA" działającej z upoważnienia Gminy Jastrzębia, w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesiowie" 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-26 07:47:28 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:22:49 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa
 
zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 13:48:08 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-03-04 10:34:48 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z
udziałem społeczeństwa
 
Zobacz pełną treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-03-04 10:34:02 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o zamieszczeniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przyłączami oraz pompowniami w miejscowości
Kolonia Lesiów, w publicznie dostępnym wykazie.
 
Zobacz pełną treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-02-04 12:03:45 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji:
"przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii
kolejowej Nr 8 Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-01-23 14:21:10 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompowniami
w miejscowości Kolonia Lesiów."
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:43:35 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie
drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska"
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-01-17 09:41:18 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: "Budowa drogi gminnej w m. Wola Owadowska." 
Zobacz pełną treść informacji.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-30 12:18:51 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
INFORMACJA o postępowaniu prowadzonym z udziałem
społeczeństwa.
Wójt Gminy Jastrzębia informuje, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w miejscowości Kolonia Lesiów" 
Zobacz pełną treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-30 12:16:32 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-22 12:35:36 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia części ostatecznej Decyzji
Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej Warszawa Okęcie - Radom - Kielce.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-20 14:42:08 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie informacji o środowisku.
 
Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-16 14:01:36 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Informacja o postępowaniu z udziałem
społeczeństwa
 
Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-14 11:09:46 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie Nr 7
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:31:08 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-11-05 15:30:22 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-10-22 08:51:59 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego wydanie decyzji lokalizacji celu
publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:
przebudowa drogi gminnej relacji Bartodzieje -
Olszowa - Wola Goryńska.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-09-28 10:28:16 | Data modyfikacji: 2013-08-06 07:41:45.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego ustalenie lokalizacji celu
publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3515W
Jedlińsk - Bartodzieje - Łukawa - Głowaczów.
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-09-28 10:25:40 | Data modyfikacji: 2012-10-02 07:29:01.
Obwieszczenie Wójta gminy o wydaniu decyzji
lokalizacji celu publicznego
 
Zobacz pełną treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-07-17 14:17:07 | Data modyfikacji: 2012-10-02 07:29:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia o wydaniu
decyzji lokalizacji celu publicznego w
miejscowości Bartodzieje
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-07-05 08:16:05 | Data modyfikacji: 2012-10-02 07:29:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia
 
Zobacz pełną treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-06-08 09:37:41 | Data modyfikacji: 2012-10-02 07:29:01.
Obwieszczenie wójta Gminy w sprawie wydania
Decyzji ustalenia celu publicznego pn. budowa
elektryfikacji domów letniskowych w miejscowości
Dąbrowa Kozłowska gm. Jastrzębia
 
Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-20 12:29:45 | Data modyfikacji: 2012-04-20 12:40:13.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla
zadania pn. Budowa kanalizacji w miejscowości
Lesiów
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-12-19 15:10:46 | Data modyfikacji: 2012-04-20 12:40:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-01 14:44:23 | Data modyfikacji: 2012-04-20 12:40:13.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-07-01 14:42:52 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-05-23 10:08:43 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-05-23 10:08:12 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
dministracyjnego
 
zobacz obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-04-14 10:55:23 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz Obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:39:03 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz Obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-03-17 09:38:17 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji na
przebudowę drogi powiatowej Radom - Brzóza
 
Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-09-08 12:51:29 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach
obwodów do głosowania oraz siedzibach Obwodowych
Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP 2010r.
 
Zobacz treść

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-18 08:51:52 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego
 
Zobacz obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-02-17 12:12:30 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-09-17 07:51:07 | Data modyfikacji: 2011-07-01 14:43:06.
Data wprowadzenia: 2009-09-17 07:51:07
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631
Burmistrz Miasta i Gminy
Elżbieta Zasada
Kontakt:
Tel: (+48 48) 384-05-05
Fax: (+48 48) 384-05-05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl