Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Dostawę oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych dla placówek oświatowych i Urzędu Gminy"

Przetarg odbędzie się

27 listopada 2006r. godz. 11.45

Wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pobierz pełną treść gołoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-11-20 09:28:46 | Data modyfikacji: 2008-01-29 07:25:19.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego, bojowego"

Przetarg odbędzie się

07 listopada 2006r. godz. 10.00

Wynik Firma "PROMETEUSZ" z siedzibą w Chełmnie, ul. Słoneczna Nr.4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-10-27 14:20:26 | Data modyfikacji: 2008-01-29 07:24:46.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Olszowa"

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 10.00

Wynik

Pełna treśc ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (DOC

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz Spesyfikację istotnych warunków zamówienia (RAR).

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:10:12 | Data modyfikacji: 2008-01-29 07:25:40.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 00 EURO na "wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi"

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 11.00

Wynik

Pełna treśc ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (DOC)

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:06:41.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg o wartości poniżej 60 000 EURO na "Przebudowę drogi gminnej w Brodach".        

Przetarg odbędzie się

13 października 2006r. godz. 10.15

Wynik

Pełna treść ogłoszenia (DOC)

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (DOC)

 Pobierz pełną treść ogłoszenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-10-03 09:00:19 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:01:54.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż wymienionych w załaczniku nieruchomości będących własnością Gminy Jastrzębia.        

Przetarg odbędzie się

16 października 2006r. godz. 10.00

Wynik Postępowanie w toku.
 Pobierz załącznik i ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-09-13 14:30:45 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:15:20.
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Jastrzębi"

Term. składania ofert

12 czerwca 2006r. godz. 11.45 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-24 09:09:59 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:14:58.
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Modernizację terenu szkoły przy Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi"

Term. składania ofert

12 czerwca 2006r. godz. 12.00 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-24 09:12:46 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:14:35.
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na "Modernizacje pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z dobudową wielofunkcyjnego boiska treningowego w Jastrzębi"

Term. składania ofert

19 czerwca 2006r. godz. 12.15 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-24 09:15:45 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:14:15.
Postępowanie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 Euro

Na budowę drogi gminnej w miejscowości Wólka Lesiowska na odcinku o długości 680,00 mb 

Term. składania ofert

19 czerwca 2006r. godz. 10.30 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełne ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-24 09:03:58 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:13:57.
Postępowanie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza otwarty konkurs ofert na zorganizowanie 14 - dniowych kolonii socjoterapeutycznych.

Term. składania ofert

12 czerwiec 2006r. godz. 09.55 pok. Nr 9

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-12 14:19:49 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:13:16.
Postępowanie

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro.

na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Goryń na odcinku o długości 1126,14 mb"

Term. składania ofert

19 czerwiec 2006r. godz. 10.00 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-10 07:11:14 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:12:58.
Postępowanie

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro.

na: "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wolska Dąbrowa na odcinku o długości 1150,00 mb"

Term. składania ofert

19 czerwiec 2006r. godz. 10.15 pok. Nr 8

Wynik Postepowanie zakończone.
 pobierz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-05-09 07:36:33 | Data modyfikacji: 2006-10-03 09:12:40.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert na "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na terenie Gminy Jastrzębia             

Term. składania ofert

10 marca 2006r. godz. 9.00 pok. Nr 9

Wynik Postepowanie zakończone.
 Pobierz pełną treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2006-02-09 12:15:24 | Data modyfikacji: 2006-05-10 07:15:48.
Data wprowadzenia: 2006-02-09 12:15:24
Data modyfikacji: 2006-05-10 07:15:48
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński