ROK 2007

Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

na

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego, bojowego."

Oferty złożyć należy do:

10-październik-2007r. do godziny 10.00

Wynik

W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę oferującą najkorzystniejsze warunki cenowe:  "PROMETEUSZ" z siedzibą w Chełmnie, ul. Słoneczna 4, 86-200 Chełmno

 

Pobierz SIWZ

Modyfikacja

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-10-01 09:36:35 | Data modyfikacji: 2008-01-22 09:08:27.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

na

"Dostawa oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrzębia i Urzędu Gminy."

Oferty złożyć należy do:

07-wrzesień-2007r. do godziny 10.00

Wynik

Protest

Zobacz pełną treść ogłoszenia

Pobierz SIWZ

Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Rozstrzygnicie do protestu

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2007-08-28 13:42:33 | Data modyfikacji: 2007-09-21 12:11:56.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

 na:

"Remont i wyposażenie placu zabaw i gier dla przedszkola i klasy "0" wraz z remontem chodników i dojazdów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi."

Oferty złożyć należy do:

18-wrzesień-2007r. do godziny 10.00

Wynik

 

Pobierz SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-08-28 13:32:26.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

na

"Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni naturalnej (trawiastej) wraz ze skocznią lekkoatletyczną oraz wyposażeniem obiektów sportowych."

Oferty złożyć należy do:

18-09-2007r. do godziny 11.00

Wynik

Pobierz SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-08-28 13:27:20.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastrzębia

(Wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku)

Miejsce i termin:

Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2007 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Jastrzębia pok. Nr 1

Wynik Wyniki przetargu w pliku załaczonym poniżej

Wyniki przetargu

 Zobacz treść ogłoszenia i wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-08-14 10:35:43 | Data modyfikacji: 2007-09-24 15:21:22.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

 na:

"Remont i wyposażenie placu zabaw i gier dla przedszkola i klasy "0" wraz z remontem chodników i dojazdów w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi."

Oferty złożyć należy do:

14-08-2007r. do godziny 10.00

Wynik

Unieważniono

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

załącznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-07-12 10:18:16 | Data modyfikacji: 2007-08-28 13:29:58.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

na:

"Budowę kanalizacji deszczowej w m. Jastrzębia."

Oferty złożyć należy do:

14-08-2007r. do godziny 10.30

Wynik Postępowanie wygrał: Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów, 26-613 Radom 15 za kwotę ryczałtową brutto 129.052,06 zł 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 Zobacz pełną treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-07-12 10:15:24 | Data modyfikacji: 2007-08-28 13:11:05.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 Euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8

na:

"Przebudowę wolnostojącego boiska o nawierzchni naturalnej (trawiastej) wraz ze skocznia lekkoatletyczną oraz wyposażeniem obiektów sportowych."

Oferty złożyć należy do:

14-08-2007r. do godziny 11.00

Wynik

Unieważniony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik graficzny nr 1

Załącznik graficzny nr 2

 pobierz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-07-12 10:13:16 | Data modyfikacji: 2007-08-28 13:15:38.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na:

"Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Jastrzębi."

Oferty złożyć należy do:

02-07-2007r. do godziny 10.00

Wynik Zakład Remontowo - Budowlany Piotr Poszytek, 26-600 Radom, ul. Grzebieniowa 20 c

SIWZ- termomodernizacja UGJ

Wyjaśnienie do specyfikacji udzielone na zapytanie oferenta

Wyjaśnienia do SIWZ 2 oraz zestawienie stolatki

 Zobacz pełną treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-06-08 13:33:25 | Data modyfikacji: 2007-08-28 13:21:08.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 Euro na:

"Przebudowę drogi gminnej Bartodzieje (Bartosy), Przebudowę grogi gminnej Brody-dł. 1064 mb, Przebudowę drogi gminnej Goryń-dł. 648 mb, Przebudowę drogi gminnej Owadów-dł. 550 mb, Przebudowę drogi gminnej Olszowa-dł. 1000 mb."

Oferty złożyć należy do:

01-06-2007r. do godziny 10.00

Wynik Wynik przetargu w załączonych plikach poniżej

SIWZ - droga Bartodzieje (Bartosy)

SIWZ - droga Brody

SIWZ - droga Goryń

SIWZ - droga Olszowa

SIWZ - droga Owadów

Modyfikacja Nr 1 SIWZ Bartodzieje

Modyfikacja Nr 1 SIWZ Brody

Modyfikacja Nr 1 SIWZ Goryń

Modyfikacja Nr 1 SIWZ Olszowa

Modyfikacja Nr 1 SIWZ Owadów

Wyniki przetargu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-05-15 10:41:56 | Data modyfikacji: 2007-09-24 13:13:44.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego

Oferty otwarte zostaną:

07-05-2007r. o godzinie 9.15

Wynik
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-04-17 11:20:41 | Data modyfikacji: 2007-04-17 11:22:49.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębi, Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębi oraz Samorządowym Przedszkolu. 

Termin składania ofert:

30 kwietnia 2007r.

Wynik ---
 Zobacz pełną treść ogłoszenia [dokument pdf]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-04-17 10:13:11.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego

Oferty otwarte zostaną:

16-04-2007r. o godzinie 9.15

Wynik NIE ROZSTRZYGNIĘTY
 Zobacz pełną treść ogłoszenia [dokument pdf]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-29 14:58:20 | Data modyfikacji: 2007-04-17 11:18:44.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60.000 EURO

na: "Budowę wodociągu gminnego Olszowa-Brudek-Bartodzieje Gm. Jastrzębia"

Termin składania ofert

30 marca 2007r. godz. 12.00

Wynik Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom 15
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-16 12:32:37 | Data modyfikacji: 2007-05-10 13:10:18.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości poniżej 60.000 EURO

na: "Wykonanie map do celów projektowych do dokumentacji kanalizacji sanitarnej II etapu Gminy Jastrzębia"

Termin składania ofert

29 marca 2007r. godz. 10.00

Wynik ---

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załacznik do SWIZ-mapy

Wyjaśnienia do specyfikacji

 Zobacz pełną treśćogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-16 10:58:17 | Data modyfikacji: 2007-03-16 10:58:34.

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert na: "Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia."

Termin składania ofert

30 marca 2007r. godz. 9.55

Wynik Z.H.P Komenda Chorągwi Mazowieckiej, ZHP Komenda Hufca Radom, Graniczna 24, 26-600 Radom
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-02 08:52:10 | Data modyfikacji: 2007-05-10 13:08:51.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert na: "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Jastrzębia"

Termin składania ofert

12 marca 2007r. godz. 9.00

Wynik Klub Sportowy "AKCJA I" Jastrzębia
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-02-22 10:30:04 | Data modyfikacji: 2007-05-10 13:06:56.
Postępowanie

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na "Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Jastrzębi"

Termin składania ofert

25 stycznia 2007r. godz. 9.00

Wynik ---

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

 Pobierz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-01-10 07:58:03.
Data wprowadzenia: 2007-01-10 07:58:03
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński