Zarządzenie nr 34 z dnia 30-06-2010 w sprawie
zmian do planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
innymi ustawami
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:28:48.
Zarządzenie nr 33 z dnia 30-06-2010 w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2010
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:26:51.
Zarządzenie nr 32 z dnia
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:25:18.
Zarządzenie nr 31 z dnia 17-06-2010 w sprawie
powolania komisji przetargowej Przebudowa dogi
gminnej w Lewaszówce oraz przebudowa drogi
gminnej w Brodach (Karolów)
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:24:49.
Zarządzenie nr 30 z dnia 07-06-2010 w sprawie
odwołania zastępcy wójta
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:22:39.
Zarządzenie nr 29 z dnia 08-06-2010 w sprawie
sprawdzenia dzialania systemu alarmowania i
szkolenia ludności na terenie gminy z sygnalów
alarmowania i ostrzegania - głośna próba.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:21:32.
Zarządzenie nr 28 z dnia 08-06-2010 w sprawie
powołania komisji przetargowej Remont obiektu
komunalnego w Jastrzębi wraz z przebudową
parkingów i dojazdów
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:16:32 | Data modyfikacji: 2010-07-15 11:19:10.
Zarządzenie nr 27 z dnia 02-06-2010 w sprawie
powolania komisji szacowania strat wyrządzonych
przez powódź na terenie gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:14:19.
Zarządzenie nr 26 z dnia
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:10:51 | Data modyfikacji: 2010-07-15 11:12:05.
Zarządzenie nr 25 z dnia 02-06-2010 w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:10:33.
Zarządzenie nr 24a z dnia 28-05-2010 w sprawie
powolania gminnego biura spisowego dla
przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:09:06.
Zarządzenie nr 24 z dnia 28-05-2010 w sprawie
wskazania osób wchodzących z urzędu do
obwodowych komisji wyborczych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:06:45.
Zarządzenie nr 23 z dnia
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:04:32.
Zarządzenie nr 22 z dnia 24-05-2010 w sprawie
planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:04:14.
Zarządzenie nr 21 z dnia 26-05-2010 w sprawie
powolania komisji przetargowej rozbudowa PSP w
Jastrzębi o pomieszczenia przeznaczone na
przedszkole
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 11:01:58.
Zarządzenie nr 20 z dnia 05-05-2010 w sprawie
utworzenia nowych formacji obrony cywilnej na
terenie gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:59:41 | Data modyfikacji: 2010-07-15 11:00:01.
Zarządzenie nr 19 z dnia 04-05-2010 w sprawie
organizacji systemu wykrywania i alarmowania na
terenie gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:58:03.
Zarządzenie nr 18 z dnia
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:56:27.
Zarządzenie nr 17 z dnia 30-04-2010 w sprawie
stawek amortyzacji dla wartości niematerialnych i
prawnych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:56:11.
Zarządzenie nr 16 z dnia 21-04-2010 w sprawie
powolania komisji konkursowej na zorganizowanie w
okresie wakacji letnich koloni
socjoterapeutycznych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:54:57.
Zarządzenie nr 15 z dnia 21-04-2010 w sprawie
powolania komisji przetargowej na zadanie budowa
104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:53:06.
Zarządzenie nr 14 z dnia 29-03-2010 w sprawie
planu finansowego z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:50:53.
Zarządzenie nr 13 z dnia 29-03-2010 w sprawie
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na
rok 2010
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:48:45.
Zarządzenie nr 12 z dnia 16-03-2010 w sprawie
przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2009r Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:47:06.
Zarządzenie nr 11 z dnia 05-03-2010 w sprawie
powolania komisji odbioru końcowego dla
wszystkich inwestycji prowadzonych przez gminę
Jastrzębia w 2010 r., które nie wymagają
przetargu
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:43:19.
Zarządzenie nr 10 z dnia 05-03-2010 w sprawie
zatwierdzenia aktualizacji planu dzialania w
ramach Programu integracji społecznej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:40:47.
Zarządzenie nr 9 z dnia 05-03-2010 w sprawie
dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
kategorii B
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:37:36.
Zarządzenie nr 8 z dnia 04-03-2010 w sprawie
powołania komisji przetargowej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:36:09.
Zarządzenie nr 7 z dnia 26-02-2010 w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w 2010
należącego do wlasności gminy Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:34:22.
Zarządzenie nr 6 z dnia 26-02-2010 w sprawie
powolania komisji konkursowej oraz trybu jej pracy
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:31:50.
Zarządzenie nr 5 z dnia 21-01-2010 w sprawie
wytycznych Wójta Gminy i planu zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w 2010
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:29:54.
Zarządzenie nr 4 z dnia 21-01-2010 w sprawie
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2010r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:26:39.
Zarządzenie nr 3 z dnia19-01-2010 w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:24:17.
Zarządzenie nr 2 z dnia 04-01-2010 w sprawie
utworzenia stałych dyżurów wójta gminy
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:21:57.
Zarządzenie nr 1 z dnia 04-01-2010 w sprawie
wprowadzenia w urzędzie gminy regulaminu
okresowej oceny pracowników
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:20:34.
Zarządzenie nr 78 z dnia 22-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:16:28.
Zarządzenie nr 77 z dnia 22-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:15:13.
Zarządzenie nr 76 z dnia 21-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:12:22 | Data modyfikacji: 2010-07-15 10:13:13.
Zarządzenie nr 75 z dnia 21-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:11:06.
Zarządzenie nr 74 z dnia 21-12-2009 w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienie publicznego o
wartości szacunkowej powyżej 14.000 na zadanie
dokończenie budynku w świetlicy wraz z
wyposażeniem w Mąkosach Starych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:09:54.
Zarządzenie nr 73 z dnia 18-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:06:37.
Zarządzenie nr 72 z dnia 17-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:05:29.
Zarządzenie nr 71 z dnia 14-12-2009 w sprawie
inwentaryzacji
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:04:09.
Zarządzenie nr 70 z dnia 07-12-2009 w sprawie
powołania zespołu
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:02:53.
Zarządzenie nr 69 z dnia 03-12-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 10:00:12.
Zarządzenie nr 68 z dnia 01-12-2009 w sprawie
wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym w
Urzędzie Gminy
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:59:12.
Zarządzenie nr 67 z dnia 30-11-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:57:34.
Zarządzenie nr 66 z dnia 24-11-2009 w sprawie
dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej
kategorii B z wyborów do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:56:32.
Zarządzenie nr 65 z dnia 24-11-2009 w sprawie
szczegółowego sposobu prowadzenia służby
przygotowawczej i organizowania egzaminu
kończącego tę służbę w urzędzie gminy w
Jastrzębi
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:54:01.
Zarządzenie nr 64 z dnia 04-11-2009 w sprawie
powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej
zadań i trybu pracy
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:51:29.
Zarządzenie nr 63 z dnia w sprawie przedłożenia
projektu budżetu na rok 2010
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:50:01.
Zarządzenie nr 62 z dnia 04-11-2010 w sprawie
powołania komisji odbioru końcowego Przebudowy
drogi Dąbrowa Kozłowska Pacyna, Przebudowa drogi
Bartodzieje Kolonia I, przebudowa wolnostojącego
boiska o nawierzchni trawiastej przy PSP w
Mąkosach Starych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:46:32.
Zarządzenie nr 61 z dnia 30-10-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:42:39.
Zarządzenie nr 60 z dnia 30-10-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:41:18.
Zarządzenie nr 59 z dnia 30-09-2010 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:40:08.
Zarządzenie nr 58 z dnia 30-10-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:39:06.
Zarządzenie nr 57 z dnia 30-10-2009 w sprawie
powołania gminnego koordynatora d/s
przeciwdzialania w rodzinie
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:37:43.
Zarządzenie nr 56 z dnia 30-10-2009 w sprawie
powołania zespolu Interdyscyplinarnego d/s
przeciwdzaiłania Przemocy w Rodzinie
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:36:07.
Zarządzenie nr 55 z dnia 05-10-2009 w sprawie
zakresu oraz sposobu organizacji dzialania w
przypadku gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ
kierujacy akcją ratunkową w sytuacji masowego
zagrożenia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:33:36.
Zarządzenie nr 54 z dnia 02-10-2009 w sprawie
sprzedaży autobusu Jelcz PR 110D LUX
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:30:36.
Zarządzenie nr 53 z dnia 01-10-2009 w sprawie
powoalnia komisji odbioru końcowego przebudowy
drogi gminnej Wola Owadowska-Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:28:54.
Zarządzenie nr 52 z dnia 30-09-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 roku
 zobzcz zrządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:26:43.
Zarządzenie nr 51 z dnia 30-09-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:25:31.
Zarządzenie nr 50 z dnia 30-09-2009 w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2009 r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:24:09.
Zarządzenie nr 49a z dnia 17-09-2009 w sprawie
sprzedaży autobusu Jelcz PR110D LUX
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:22:22 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:22:47.
Zarządzenie nr 49 z dnia 28-08-2009 w sprawie
powołania komisji odbioru końcowego remontu PSP
w Woli Goryńskiej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:20:41.
Zarządzenie nr 48 z dnia 24-08-2009 w sprawie
przygotowania się i udziału w ćwiczeniu
powiatowo obronnym pk. Radomka-2009
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:18:30.
Zarządzenie nr 47 z dnia 21-08-2009 w sprawie
powołania komisji przetargowej
 zobzcz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:16:14.
Zarządzenie nr 46 z dnia 20-08-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:14:22.
Zarządzenie nr 45 z dnia 20-08-2009 w sprawie
przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 Radzie
Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:12:17.
Zarządzenie nr 44 z dnia
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:08:20.
Zarządzenie nr 43 z dnia 13-08-2009 w sprawie
powoałania komisji egzaminacyjnej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:07:47.
Zarządzenie nr 42 z dnia 13-08-2009 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:06:18 | Data modyfikacji: 2010-07-15 09:12:51.
Zarządzenie nr 41 z dnia 13-08-2009 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:04:57.
Zarządzenie nr 40 z dnia 12-08-2009 w sprawie
powołania komisji odbioru końcowego przepompowni
wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy
Kozłowskiej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:03:42.
Zarządzenie nr 39 z dnia 05-08-2009 w sprawie
przedłużenia stanowiska dyrektora w PSP w
Lesiowie
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:01:45.
Zarządzenie nr 38 z dnia 05-08-2009 w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w
PSP w Lesiowie
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 09:00:20.
Zarządzenie nr 37 z dnia 05-08-2009 w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
PSP w Mąkosach Starych
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:58:53.
Zarządzenie nr 36 z dnia 04-08-2009 w sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:56:54.
Zarządzenie nr 35 z dnia 17-07-2009r w sprawie
powolania komisji przetargowej na przebudowe drogi
Wola Owadowska - Jastrzębia
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:55:39.
Zarządzenie nr 34 z dnia 09-07-2009 w sprawie
zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa
i rady sołeckiej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:53:27.
Zarządzenie nr 33 z dnia 30-06-2009 w sprawie
wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
obowiązujących przy realizacji projektu
współfinansowanego przez UE w ramach EFS
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:51:50.
Zarządzenie nr 32 z dnia 30-06-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:49:17.
Zarządzenie nr 31 z dnia 29-06-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009 r
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:47:56.
Zarządzenie nr 30 z dnia 29-06-2009 w sprawie
zmian w budżecie w 2009r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:45:56 | Data modyfikacji: 2010-07-15 08:46:29.
Zarządzenie nr 29 z dnia 26-06-2009 w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2009 r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:43:21.
Zarządzenie nr 28 z dnia 20 czerwca 2009 w
sprawie udzielenia pracownikom gminy dnia wolnego
od pracy
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:40:08.
Zarządzenie nr 27 z dnia 03-06-2009 w sprawie
wprowadzenia zasad polityki rachunkowości
obowiązujących przy realizacji projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach EFS
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-15 08:38:29 | Data modyfikacji: 2010-07-15 08:42:05.
Zarządzenie nr 26 z dnia 03.06.2009 w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2009roku
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-14 11:36:47 | Data modyfikacji: 2010-07-14 11:37:32.
Zarządzenie nr 25
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-14 11:33:56 | Data modyfikacji: 2010-07-14 11:41:12.
Zarządzenie nr 24
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-14 11:33:39 | Data modyfikacji: 2010-07-14 11:40:57.
Zarządzenie Nr 23 z dnia 29.05.2009r. w sprawie:
wprowadzenia zasad rachunkowości.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:10:50.
Zarządzenie Nr 22 z dnia 19.05.2009r. w sprawie:
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:09:16.
Zarządzenie Nr 21 z dnia 26.05.2009r. w sprawie:
sprawdzenia działania systemu alarmowania.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:04:12.
Zarządzenie Nr 20 z dnia 26.05.2009r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 10:03:04.
Zarządzenie Nr 19 z dnia 15.05.2009r. w sprawie:
określenia maksymalnego miesięcznego
wynagrodzenia kierowników jednostek
organizacyjnych
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:58:33.
Zarządzenie Nr 18 z dnia 15.05.2009r. w sprawie:
ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników UG
Jastrzębia.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:47:44.
Zarządzenie Nr 17 z dnia 15.05.2009r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:45:58.
Zarządzenie Nr 16 z dnia 15.05.2009r. w sprawie:
powołania obwodowych komisji wyborczych do
wyborów na posłów do Parlamentu EU.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:42:28.
Zarządzenie Nr 15 z dnia 17.04.2009r. w sprawie:
zatwierdzenia aktualizacji Planu działania w
ramach Programu Integracji Społecznej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:39:29.
Zarządzenie Nr 14 z dnia 17.04.2009r. w sprawie:
powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:38:16.
Zarządzenie Nr 13 z dnia 17.04.2009r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:36:41.
Zarządzenie Nr 12 z dnia 16.04.2009r. w sprawie:
powołania Komisji Konkursowej na zorganizowanie w
okresie wakacji kolonii socjoterapeutycznych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:34:00.
Zarządzenie Nr 11a z dnia 08.04.2009r. w sprawie:
powołania Komisji Odbioru Końcowego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:30:17.
Zarządzenie Nr 11 z dnia 31.03.2009r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2009r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 09:28:13.
Zarządzenie Nr 10 z dnia 27.02.2009r. w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2008.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:58:54 | Data modyfikacji: 2009-07-29 12:32:46.
Zarządzenie Nr 9 z dnia 27.02.2009r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy - przeniesienie z rezerwy
budżetowej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:55:34 | Data modyfikacji: 2009-07-29 12:32:57.
Zarządzenie Nr 8 z dnia 20.02.2009r. w sprawie:
ustalenia pogotowia kasowego
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:53:51.
Zarządzenie Nr 7 z dnia 20.02.2009r. w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:51:06.
Zarządzenie Nr 6 z dnia 20.02.2009r. w sprawie:
powołania Komisji konkursowej i określenia jej
trybu pracy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:49:15 | Data modyfikacji: 2009-04-03 07:51:33.
Zarządzenie Nr 5 z dnia 03.02.2009r. w sprawie:
dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:47:44.
Zarządzenie Nr 4 z dnia 30.01.2009r. w sprawie:
zwołania zebrania wiejskiego dla wybrania
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-03 07:45:40.
Zarządzenie Nr 3 z dnia 09.01.2009r. w sprawie:
odwołania członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 14:59:37.
Zarządzenie Nr 2 z dnia 14.01.2009r. w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu na realizację
zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 14:57:45.
Zarządzenie Nr 1 z dnia 05.01.2009 w sprawie:
wytycznych Wójta Gminy do działalności w
zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w
gminie.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 14:43:00.

----- ROK 2009 ------

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 14:39:05.
Zarządzenie Nr 74 z dnia 31.12.2008r. w sprawie z
mian w budżecie gminy w 2008r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:31:54.
Zarządzenie Nr 73 z dnia 29.12.2008r. w sprawie
zmian w budżecie gminy w 2008r. - przeniesienie z
rezerwy.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:30:00.
Zarządzenie Nr 72 z dnia 18.12.2008 w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego przebudowy
dróg w Olszowie i Brodach.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:27:48.
Zarządzenie nr 71 z dnia 11.12.2008 w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego zadania p.n.
remont PSP w Woli Goryńskiej.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:26:10.
Zarządzenie Nr 70 z dnia 09.12.2008r. w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31
grudnia 2008r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:24:09.
Zarządzenie Nr 69 z dnia 09.12.2008r. w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:22:30.
Zarządzenie Nr 68 z dnia 09.12.2008r. w sprawie:
zmian w budżecie w 2008r.
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 08:18:20 | Data modyfikacji: 2009-04-02 08:19:31.
Zarządzenie Nr 67 z 24.11.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:16:06.
Zarządzenie Nr 66 z 24.11.2008r. /w sprawie:
powołania komisji przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:14:34.
Zarządzenie Nr 65 z 19.11.2008r. /w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:13:20.
Zarządzenie Nr 64 z 19.11.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:07:53.
Zarządzenie Nr 63 z 19.11.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:06:44.
Zarządzenie Nr 62 z 18.11.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:05:54.
Zarządzenie Nr 61 z 17.11.2008r. /w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego przebudowy
drogi gminnej w Bartodziejach/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:04:56.
Zarządzenie Nr 60 z 14.11.1008r. /w sprawie:
przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na
2009r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 14:01:54.
Zarządzenie Nr 59 z 07.11.2008r. /w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego przepompowni
wodociągowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:54:49.
Zarządzenie Nr 58 z 31.10.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:51:33.
Zarządzenie Nr 57 z 31.10.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r. - przeniesienie z
rezerwy budżetowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:49:08.
Zarządzenie Nr 56 z 30.10.2008r. /w sprawie:
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu pisemnego na sprzedaż wozu
asenizacyjnego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:45:28.
Zarządzenie Nr 55 z 29.10.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:39:01.
Zarządzenie Nr 54 z 29.10.2008r. /w sprawie:
zmian w budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:38:03.
Zarządzenie Nr 53 z 28.10.2008r. /w sprawie:
udzielenia pracownikom Urzędu Gminy dnia wolnego
od pracy/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:37:07.
Zarządzenie Nr 52 z 27.10.2008r. /w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego kanalizacji
deszczowej w Jastrzębi/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:36:02.
Zarządzenie Nr 51 z 21.10.2008r. /w sprawie:
powołania komisji odbioru końcowego budowy
wolnostojącego boiska sportowego w Kozłowie/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 13:34:24.
Zarządzenie Nr 50 z 2008r. /w sprawie: powołania
stałej komisji do dokonania przeglądu
materiałów zawierających informacje niejawne/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:46:54.
Zarządzenie Nr 49 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji odbioru końcowego wykonania studni
głębinowej w Jastrzębi/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:45:02.
Zarządzenie Nr 48 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji odbioru końcowego kanalizacji deszczowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:43:40.
Zarządzenie Nr 47 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:42:13.
Zarządzenie Nr 46 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:40:47.
Zarządzenie Nr 45 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:39:43.
Zarządzenie Nr 44 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:38:48.
Zarządzenie Nr 43 z 2008r. /w sprawie:
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu
obrony cywilnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:37:07.
Zarządzenie Nr 42 z 2008r. /w sprawie:
przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej
GZZK/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:36:00.
Zarządzenie Nr 41 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:34:54.
Zarządzenie Nr 40 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:33:31.
Zarządzenie Nr 39 z 2008r. /w sprawie: sposobu
dokonania zniszczenia dokumentów z wyborów do
Sejmu RP i Senatu RP/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:32:35.
Zarządzenie Nr 38 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji odbioru końcowego budynku PSP w Lesiowie/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:30:39.
Zarządzenie Nr 37 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
udzielenia zamówienia publicznego; budowa
pompowni wodociągowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:26:43.
Zarządzenie Nr 36 z 2008r. /w sprawie: powołania
komiski przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:24:48.
Zarządzenie Nr 35 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:23:53.
Zarządzenie Nr 34 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:22:30 | Data modyfikacji: 2008-12-08 10:22:54.
Zarządzenie Nr 33 z 2008r. /w sprawie:
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:21:07.
Zarządzenie Nr 32 z 2008r. /w sprawie:
wprowadzenia zasad rachunkowości/
 Zobacz zarządzenie/

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:18:36.
Zarządzenie Nr 31 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:16:21.
Zarządzenie Nr 30 z 2008r. /w sprawie: powołania
komiski egzaminacyjnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:15:02.
Zarządzenie Nr 29 z 2008r. /w sprawie: zasad
przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki
zdrowotnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:09:10.
Zarządzenie Nr 28 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-12-08 10:07:15.
Zarządzenie Nr 27 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie Gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:57:43.
Zarządzenie Nr 26 z 2008r. /w sprawie:
sprawdzenia działania systemu alarmowania i
szkolenia ludności z sygnałów alarmowania/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:55:58.
Zarządzenie Nr 25 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:48:29.
Zarządzenie Nr 24 z 2008r. /w sprawie: ustalenia
Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:46:35.
Zarządzenie Nr 23 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:43:00.
Zarządzenie Nr 22A z 2008r. /w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:40:35.
Zarządzenie Nr 22 z 2008r. /w sprawie: powołania
Gminnej Komisji Oceniającej do spraw oceny ofert
składanych w procedurze CPP/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:39:02.
Zarządzenie Nr 21 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie Gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:34:46.
Zarządzenie Nr 20 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie Gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:32:44.
Zarządzenie Nr 19 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:30:23.
Zarządzenie Nr 18 z 2008r. /w sprawie: powołania
komisji konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:28:43.
Zarządzenie Nr 17 z 2008r. /w sprawie: udzielenia
pracownikom Urzędu dnia wolnego od pracy/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:27:11.
Zarządzenie Nr 16 z 2008r. /w sprawie: powołania
Komisji do zniszczenia akt kategorii B/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:25:24.
Zarządzenie Nr 15 z 2008r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:22:51.
Zarządzenie Nr 14 z 2008r. /w sprawie:
zatwierdzenia planu działania w ramach Programu
Integracji Społecznej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:21:02.
Zarządzenie Nr 13 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-24 08:19:15.
Zarządzenie Nr 12 z 2008r. /w sprawie: dokonania
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej/
 Zobacz zarzadzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:21:30.
Zarządzenie Nr 11 z 2008r. /w sprawie: powołania
Zespołu Monitoringu/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:20:13.
Zarządzenie Nr 10 z 2008r. /w sprawie: powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:18:31.
Zarządzenie Nr 9 z 2008r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:16:39.
Zarządzenie Nr 8 z 2008r. /w sprawie:
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:58:54 | Data modyfikacji: 2008-03-31 15:07:29.
Zarządzenie Nr 7 z 2008r. /w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania z zakresu "upowszechniania
kultury fizycznej i sportu"/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:51:43.
Zarządzenie Nr 6 z 2008r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:49:21.
Zarządzenie Nr 5 z 2008r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:47:46.
Zarządzenie Nr 4 z 2008r. /w sprawie: ustalenia
odpłatności za wynajem "sali weselnej"/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:46:10.
Zarządzenie Nr 3 z 2008r. /w sprawie: powołania
zaspołu roboczego do realizacji Programu
Integracji Społecznej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:43:28.
Zarządzenie Nr 2 z 2008r. /w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:41:44.
Zarządzenie Nr 1 z 2008r. /w sprawie: wytycznych
w zakresie zarządzania kryzysowego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 14:28:43 | Data modyfikacji: 2008-03-31 14:29:14.
Zarządzenie Nr 67 z 2007r. /w sprawie: powołania
Gminnej Rady Sportu/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:31:34.
Zarządzenie Nr 66 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r,/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:29:53.
Zarządzenie Nr 65 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:27:45.
Zarządzenie Nr 64 z 2007r. /w sprawie: Polityki
bezpieczeństwa/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:25:30.
Zarządzenie Nr 63 z 2007r. /w sprawie:
przeniesienia z rezerwy budżetowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:15:38.
Zarządzenie Nr 62 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:12:49.
Zarządzenie Nr 61 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:08:46.
Zarządzenie Nr 60 z 2007r. /w sprawie:
wprowadzenia zasad szkolenia z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:07:19.
Zarządzenie Nr 59 z 2007r. /w sprawie: Instrukcji
zarządzania systemem informatycznym/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:04:13.
Zarządzenie Nr 58 z 2007r. /w sprawie:
przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu na
2008r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 13:02:15.
Zarządzenie Nr 57 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:57:22.
Zarządzenie Nr 56 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:55:22 | Data modyfikacji: 2008-03-31 12:55:53.
Zarządzenie Nr 55 z 2007r. /w sprawie: polityki
bezpieczeństwa/
Zarządzenie straciło moc Zarządzeniem Nr 59 z 2007r.  Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:53:00 | Data modyfikacji: 2008-03-31 13:04:40.
Zarządzenie Nr 54 z 2007r. /w sprawie: dnia
wolnego od pracy w m-cu listopadzie 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:49:04.
Zarządzenie Nr 53 A z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:47:16.
Zarządzenie Nr 53 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji odbioru końcowego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 12:45:18.
Zarządzenie Nr 52 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 11:29:22.
Zarządzenie Nr 51 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 11:27:25.
Zarządzenie Nr 50 z 2007r. /w sprawie: powołania
obwodowych komisji wyborczych/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:33:49.
Zarządzenie Nr 49 z 2007r. /w sprawie:
przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:32:35.
Zarządzenie Nr 48 z 2007r. /w sprawie: utworzenia
puli dodatku funkcyjnego dla dyrektorów/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:31:05.
Zarządzenie Nr 47 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:29:38.
Zarządzenie Nr 46 z 2006r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:27:08.
Zarządzenie Nr 45 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:25:07.
Zarządzenie Nr 44 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:22:08.
Zarządzenie Nr 43 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:20:39.
Zarządzenie Nr 42 z 2007r. /w sprawie:
przygotowania stanowiska kierowania/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:19:05.
Zarządzenie Nr 41 z 2007r. /w sprawie: stanowiska
dyrektora PSP w Bartodziejach/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:17:22.
Zarządzenie Nr 40 z 2007r. /w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:15:39.
Zarządzenie Nr 39 z 2007r. /w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola w
Jastrzębi/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:14:02.
Zarządzenie Nr 38 z 2007r. /w sprawie:
powierzenia stanowiska dyrektora PSP w Jastrzębi/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:12:30.
Zarządzenie Nr 37 z 2007r. /w sprawie:
wprowadzenia regulaminu pracy w urzędzie/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:10:30.
Zarządzenie Nr 36 z 2007r. /w sprawie:
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego urzędu
gminy/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:06:51.
Zarządzenie Nr 35 z 2007r. /w sprawie:
przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu w I
półroczu 2007r./
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 13:03:27.
Zarządzenie Nr 34 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:42:08.
Zarządzenie Nr 33 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:40:57.
Zarządzenie Nr 32 z 2007r. /w sprawie: dokonania
zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:39:52.
Zarządzenie Nr 31 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji dla przeprowadzenia odbioru wodociągu/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:37:24 | Data modyfikacji: 2008-03-20 11:38:14.
Zarządzenie Nr 30 z 2007r. /w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -
odbiorczej sali weselnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:34:41.
Zarządzenie Nr 29 z 2007r. /w sprawie: dokonania
zniszczenia dokumentacji niearhiwalnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:33:21.
Zarządzenie Nr 28 A z 2007r. /w sprawie:
powołania Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:32:11.
Zarządzenie Nr 28 z 2007r. /w sprawie:
sprawdzenia systemu alarmowania ludności/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:31:12.
Zarządzenie Nr 27 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:29:53.
Zarządzenie Nr 26 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-20 11:28:24.
Zarządzenie 25 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:58:04.
Zarządzenie Nr 24 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:56:54.
Zarządzenie Nr 23 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:55:48.
Zarządzenie Nr 22 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:54:34.
Zarządzenie Nr 21 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:53:27.
Zarządzenie Nr 20 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:52:18.
Zarządzenie Nr 19 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:50:59.
Zarządzenie Nr 18 z 2007r. /w sprawie: zmiany
regulaminu organizacyjnego Urzędu/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:49:29.
Zarządzenie Nr 17 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:47:39.
Zarządzenie Nr 16 z 2007r. /w sprawie: zmian w
budżecie gminy w 2007r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:45:21.
Zarządzenie Nr 15 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji konkursowej dla zorganizowania kolonii
socjoterapeutycznych/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:43:42.
Zarządzenie Nr 14 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:41:07.
Zarządzenie Nr 13 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetwrgowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:39:22.
Zarządzenie Nr 12 z 2007r. /w sprawie:
sprawozdania o wykonaniu budżetu w 2006r./

Uwaga: załącznik do zarządzenia znajduje się w dziale Budżet/Rok 2007

 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 14:36:03 | Data modyfikacji: 2008-03-19 14:37:57.
Zarządzenie Nr 11 z 2007r. /w sprawie:
rozstrzygnięcia otwartego konkursu/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 13:24:02.
Zarządzenie Nr 10 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Konkursowej oraz trybu jej pracy/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 13:22:04.
Zarządzenie Nr 9 z 2007r. /w sprawie: instrukcji
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 13:20:26.
Zarządzenie Nr 8 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Egzaminacyjnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 13:17:28.
Zarządzenie Nr 7 z 2006r. /w sprawie: ogłoszenie
otwartego konkursu na realizację zadania
publicznego/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:31:37.
Zarządzenie Nr 6 z 2007r. /w sprawie: zwołania
zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady
Sołeckiej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:28:44.
Zarządzenie Nr 5 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji i przeprowadzenia kontroli dachów na
obiektach publicznych/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:26:44.
Zarządzenie Nr 4 z 2007r. /w sprawie: powołania
Komisji Przetargowej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:23:19.
Zarządzenie Nr 3 z 2007r. /w sprawie: odwołania
i powołania członka Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:22:06.
Zarządzenie Nr 2 z 2007r. /w sprawie: pokrycie
wydatków związanych z działalnością Komisji
Egzaminacyjnej/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:20:29.
Zarządzenie Nr 1 z 2007r. /w sprawie: wytyczne w
zakresie pozamilitarnych działań OC/
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:18:33.
Zarządzenie Nr 7 z 2006r. /w sprawie:
inwentaryzacji na dzień 29.12.2006r./
 Zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-19 10:16:12.
Zarządzenie Nr 6 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:09:05 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:13:11.
Zarządzenie Nr 5 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:07:59 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:12:54.
Zarządzenie Nr 4 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 12:07:02 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:12:33.
Zarządzenie Nr 3 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 10:24:53 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:12:12.
Zarządzenie Nr 2 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 10:24:01 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:11:48.
Zarządzenie Nr 1 z 2006r.
 Zobacz zarządzenie [dokument PDF]

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2007-03-20 10:22:27 | Data modyfikacji: 2008-03-19 10:11:08.
Data wprowadzenia: 2007-03-20 10:22:27
Data modyfikacji: 2008-03-19 10:11:08
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński