Rada Gminy w Jastrzębi na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2007r. uchwaliła budżet na rok 2008.


Dokument w formacie .pdf [4,5 MB]

 Zobacz uchwałę budżetową wraz z załącznikami.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-01-17 09:48:52 | Data modyfikacji: 2008-03-31 08:35:25.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r.
 Zobacz Uchwałę i sprawozdanie.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:11:43 | Data modyfikacji: 2008-03-31 15:13:00.
Data wprowadzenia: 2008-03-31 15:11:43
Data modyfikacji: 2008-03-31 15:13:00
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński