Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrzębia i do Urzędu gminy."

Termin składania ofert:

24 listopada 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego informuję, że przetarg wygrała firma: "TERM-OIL" Jarosław Kapusta, Jastrzębia 108, 260631 Jastrzębia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-11-14 11:03:59 | Data modyfikacji: 2008-12-01 13:17:36.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PISEMNTYM

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębi Nr 51/2008 z dnia  8 października 2008r. ogłasza  się  do  sprzedaży  wóz  asenizacyjny   za  cenę  wywoławczą   2.000,00 zł.

Termin składania ofert:

31 październik 2008r. godz. 12.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W toku .....

Umowa

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-10-14 14:56:56.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

30 październik 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania w załączeniu

Furmularz oferty i wzór umowy jak w poprzednich postępowaniach.

Sprostowanie ogłoszenia

Ogłoszenie po sprostowaniu

Wyniki postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-10-08 10:18:09 | Data modyfikacji: 2008-11-20 13:38:42.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego bojowego z przeznaczeniem dla OSP Goryń"

Termin składania ofert:

22 września 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Gmina Pacyna, z siedzibą w: ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-09-12 14:21:54 | Data modyfikacji: 2008-10-06 14:54:15.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

Termin składania ofert:

Przetarg odbędzie się w dniu 06/10/2008 o godz. 11.00

Wynik Postępowania:

Wyniki w załączeniu

Wyniki postępowania

 Zobacz wykaz i treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-09-05 14:27:01 | Data modyfikacji: 2010-01-20 09:43:11.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Olszowie

Termin składania ofert:

25 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Przedsiębiorstwo handlowo - Usługowe "TRANSMAR" Radom ul. Placowa 38 m.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-09-04 15:06:11 | Data modyfikacji: 2008-10-24 13:59:15.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Brodach (Karolów)."

Termin składania ofert:

25 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TRANSMAR" z siedzibą w Radomiu ul. Placowa 38 m.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-09-04 14:36:20 | Data modyfikacji: 2008-10-24 11:42:56.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

23 września 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania w załączeniu

Wzór umowy

Formularz oferty

Wyniki postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-09-02 09:15:08 | Data modyfikacji: 2008-10-07 14:37:47.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.

Termin składania ofert:

12 września 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA" z siedzibą w Radomiu ul. Kilińskiego 15/17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-22 14:02:14 | Data modyfikacji: 2008-10-07 13:46:56.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastrzębia."

Termin składania ofert:

10 września 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

"KAPENA" S.A. z siedzibą w Włynkówko 49A, 76-200 SŁUPSK

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ 2

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-20 13:45:02 | Data modyfikacji: 2008-10-06 14:27:40.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego bojowego."

Termin składania ofert:

10 września 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-20 12:07:25 | Data modyfikacji: 2008-10-06 14:51:59.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

02 września 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

W toku ...

Wyniki postępowania

Wzór umowy

Formularz oferty

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-12 14:35:45.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę nowego autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Jastrzębia."

Termin składania ofert:

18 sierpnia 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-08 13:13:53 | Data modyfikacji: 2008-08-20 09:15:21.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę samochodu specjalnego - strażackiego, bojowego."

Termin składania ofert:

18 sierpnia 2008r. godz. 11.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-08 12:02:38 | Data modyfikacji: 2008-08-19 09:00:43.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowę pompowni wodociągowej dla odbiorców Kozłowa i Dąbrowy Kozłowskiej."

Termin składania ofert:

27 sierpnia 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych z siedzibą w Kozłowie Nr 91, Kozłów 91, 26-631 Jastrzębia, kraj/woj. mazowieckie.

Zobacz SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-08-06 12:44:25 | Data modyfikacji: 2008-10-07 13:31:00.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.

Termin składania ofert:

08 sierpnia 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

UNIEWAŻNIONY

Unieważnienie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-07-18 14:26:25 | Data modyfikacji: 2008-08-19 08:53:52.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

29 lipca 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wynik postępowania w załączeniu ...

Wybór najkorzystniejszych ofert

Wzór umowy

Formularz oferty

 Pełny tekst zaproszenia wraz z opisem zadań.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-07-08 08:08:04 | Data modyfikacji: 2008-08-06 08:17:29.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jastrzębia, etap II - kontynuacja.

Termin składania ofert:

24 lipca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

"Trojacki" Zdzisław Trojacki, Mirosław Trojacki, ul. Kilińskiego 43, 27-300 LIPSKO

Zestawienie ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-07-03 10:03:29 | Data modyfikacji: 2008-08-08 14:13:21.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jastrzębi - budowa studni głębinowej."

Termin składania ofert:

27 czerwca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Zakład Wierceń Studziennych z siedzibą w Kielcach, ul. Chodkiewicza 111, 25-139 Kielce

Wynik postępowania

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-05 14:10:38 | Data modyfikacji: 2008-08-06 08:07:46.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia"

 

Wynik Stowarzyszenie "Dzieci Naszej Wsi" Skaryszew, ul. St. Wyszyńskiego 27/2 (Protokół w załaczeniu)

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

ZOBACZ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 ZOBACZ treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-06-02 15:12:55 | Data modyfikacji: 2008-07-08 07:59:12.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa kanalizacji deszczowej w m. Jastrzębia etap II."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.10 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: "Trojacki" ul. Kilińskiego 43, 27-300 Lipsko

Zestawienie złożonych ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 14:18:01 | Data modyfikacji: 2008-07-18 11:01:28.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Modernizacja terenu wokół Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi wraz z remontem W.C.."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.20 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Marek Sasin, Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 13:58:42 | Data modyfikacji: 2008-07-02 13:13:05.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej w Bartodziejach."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.30 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Marek Sasin, Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 13:28:50 | Data modyfikacji: 2008-07-02 13:05:59.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska - Jastrzębia."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.40 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: Firma: "As" Sp. z o.o. Radom (zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Zestawienie złożonych ofert - wynik

Zobacz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 13:04:42 | Data modyfikacji: 2008-07-02 13:00:00.
Postępowanie:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Budowa wolnostojącego boiska sportowego o nawierzchni naturalnej (trawiastej) w miejscowości Kozłów."

Termin składania ofert:

11 czerwca 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania: "TRANSMAR" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe, Marek Sasin, Radom (Zestawienie złożonych ofert w załączeniu)

Wynik postępowania

Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-21 12:15:52 | Data modyfikacji: 2008-07-02 12:51:08.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

16 czerwca 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania:

Wyniki postępowania konkursowego w załączeniu poniżej.

Zobacz ogłoszenie o wynikach konkursu

Wzór umowy

Formularz oferty

 ZOBACZ pełną treść ogłoszenia wraz z opisem usług

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-05-16 13:43:45 | Data modyfikacji: 2008-06-19 13:29:02.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 14-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia"

 

Wynik

UNIEWAŻNIONY

Zobacz wyjaśnienie zmiany terminu

kolonie_siwz_2008.doc

Zobacz wynik postępowania - Protokół

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-03-06 11:27:16 | Data modyfikacji: 2008-05-28 15:06:40.
Postępowanie:

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jastrzębia."

Oferty złożyć należy do:

25-luty-2008r. do godziny 9.30

Wynik postępowania:    Gminny Klub Sportowy AKCJA I Jastrzębia, 26 - 631 Jastrzębia

Zobacz OGŁOSZENIE o wyniku konkursu

 Zobacz pełny tekst ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-01-22 08:57:00 | Data modyfikacji: 2008-04-09 13:44:44.
Postępowanie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000 EURO a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11, ust. 8 na:

"Dostawę oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie Gminy Jastrzębia i do Urzędu gminy."

Termin składania ofert:

24 listopada 2008r. godz. 10.00 w UG Jastrzębia

Wynik Postępowania:

W toku ....

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2008-11-14 11:02:29.
Data wprowadzenia: 2008-11-14 11:02:29
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński