Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 p.n. "Dokończenie budynku świetlicy wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych"

Termin składania ofert:

22 - grudnia - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania:

"AB" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul Focha 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 10a do SIWZ

Załącznik Nr 10b do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-30 15:09:48 | Data modyfikacji: 2009-12-30 12:08:56.

        


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


PISEMNYM NIEOGRANICZONYM


 


 


Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy w Jastrzębi Nr 49/2009 z dnia  17 września 2009r. ogłasza  się  do  sprzedaży  autobus Jelcz PR 110D LUX  za  cenę  wywoławczą   7.500,00 zł.


 


Autobus sprzedano firmie PKS Radom za cenę: 7.501 zł.

Wzór umowy

 przetarg_autobus.doc

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-09-28 14:48:15 | Data modyfikacji: 2010-01-18 09:14:13.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 p.n. Przebudowa drogi  Bartodzieje (Kolonia I – 950mb)

Termin składania ofert:

21 - sierpnia - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania:

P.H.U. TRANSMAR, ul. Placowa 38 m.1, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Załącznik zewnętrzny do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-07-31 14:41:22 | Data modyfikacji: 2009-09-17 08:55:50.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

"Budowa wolnostojącego boiska o nawierzchni trawiastej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mąkosach Starych"

Termin składania ofert:

21 - sierpnia - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania: Wyniki postępowania w załączeniu ...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyniki postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-07-31 13:27:20 | Data modyfikacji: 2009-11-24 10:08:35.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Kozłowska - Pacyna"

Termin składania ofert:

21 - sierpnia - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania: STRABAG Sp.z o.o., ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Specyfikacja i stotnych warunków zamówienia Dąbrowa - Pacyna

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-07-31 07:56:14 | Data modyfikacji: 2009-09-17 08:37:49.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 Przebudowa drogi gminnej Wola Owadowska - Jastrzębia"

Termin składania ofert:

17 - lipca - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Transmar" ul. Placowa 38 m.1, 26-600 Radom

SIWZ

 zobacz ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-06-25 15:13:01 | Data modyfikacji: 2009-08-24 09:00:03.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 „ na Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.”

Termin składania ofert:

29 - maja - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania: "AB" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe sp. z o.o. ul. Focha 11, 26-600 Radom

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-05-08 10:17:16 | Data modyfikacji: 2009-06-25 10:54:21.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

20 kwietnia 2009r. godz. 10.00

Wynik Postępowania: Wynik postępowania w załaczeniu

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-03-30 15:50:00 | Data modyfikacji: 2009-05-04 13:28:03.
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

 „ na wykonanie dokumentacji projektowej na uzdatnianie oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębi.”

Termin składania ofert:

06 - kwiecień - 2009r. godz. 10:00
Wynik Postępowania: Pracownia Projektowa EKO-SANEL Paweł Roliński, ul. Unitów Podlaskich 11/64, 08-110 Siedlce

SIWZ - wykonanie dokumentacji SUW

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-03-23 13:21:31 | Data modyfikacji: 2009-05-26 13:34:46.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA


na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)


 


ogłasza otwarty konkurs ofert:


 


Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia. Maksymalna wysokość dotacji: 22 000 zł.


 


Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi pok. 9 w terminie do dnia 20 kwietnia 2009r. do godz. 9.55.

Protokół z wyniku postępowania

 ogloszenie_kolonie20092.doc

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-03-23 09:33:24 | Data modyfikacji: 2009-03-23 09:34:53.
Postępowanie:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

Wójt Gminy Jastrzębia zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy Jastrzębia spośród usług opisanych w załączeniu.

Termin składania ofert:

16 marca 2008r. godz. 10.00

Wynik Postępowania: Postępowanie zakończone - wynik w załączeniu

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-02-23 15:12:33 | Data modyfikacji: 2009-03-23 12:55:39.

Wójt Gminy Jastrzębia

Ogłasza konkurs ofert

na

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Jastrzębia."

Oferty złożyć należy do:

20-luty-2009r. do godziny 10.00

protokół z wyniku postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-01-26 09:01:35 | Data modyfikacji: 2009-02-23 15:10:38.
Zamówienie z wolnej ręki.

Usługa szkolenia Beneficjentów Projektu


„Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał


społeczny i wygrywamy przyszłość”

 Zobacz szczegóły zamówienia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-11-17 08:20:44.
Data wprowadzenia: 2009-11-17 08:20:44
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński