> ROK: 2009

ROK: 2009


Rada Gminy w Jastrzębi na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na rok 2009.


Dokument w formacie .pdf [2,7 MB]

 
Zobacz uchwałę wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 13:37:26 | Data modyfikacji: 2009-04-02 13:39:07.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Jastrzębia za rok 2008
 
Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:50:42 | Data modyfikacji: 2009-04-02 13:39:07.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:50:42
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631
Burmistrz Miasta i Gminy
Elżbieta Zasada
Kontakt:
Tel: (+48 48) 384-05-05
Fax: (+48 48) 384-05-05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl