Rada Gminy w Jastrzębi na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2008r. uchwaliła budżet na rok 2009.


Dokument w formacie .pdf [2,7 MB]

 Zobacz uchwałę wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-02 13:37:26 | Data modyfikacji: 2009-04-02 13:39:07.
Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
Jastrzębia za rok 2008
 Zobacz dokument

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:50:42.
Data wprowadzenia: 2009-04-08 10:50:42
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński