Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

 

 

na zadanie p.n. "Usługi edukacyjne dla młodzieży w zakresie wsparcia psychologicznego w ramach projektu Mosty do wiedzy- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL
"

Termin składania ofert:

30 - grudzień - 2010r. godz. 09:00
Wynik Postępowania:

Wynik w załączeniu

Nr. ogłoszenia w BZB: 416252-2010, data ogłoszenia: 22.12.2010r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załacznik Nr 1 do SIWZ

Załacznik Nr 2 do SIWZ

Załacznik Nr 3 do SIWZ

Załacznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Wynik postępowania

 Zobacz treśc ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-12-22 10:14:47 | Data modyfikacji: 2011-01-11 12:05:07.

Wójt Gminy Jastrzębia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości będących własnością Gminy Jastrzębia

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2010 r. o godzinie11.00 w Urzędzie Gminy Jastrzębia pok.
Nr 1.

Ogłoszenie wyniku postępowania

 Pełna treść ogłoszenia i wykaz działek

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-09-08 12:39:33.
Wykaz działek z terenu gminy Jastrzębia
przeznaczonych do sprzedaży.
 Zobacz wykaz działek

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-08-17 12:00:36.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jastrzębia uzyskała dotację w wysokości 89.000 Euro  oraz na podstawie Aneksu do Porozumienia o współpracy nr 45 przy realizacji Programu wsparcia Obszarów Wiejskich z dnia 21 lipca 2010 roku.

 

Organizacja wizyty studyjnej gminnych liderów

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, dnia 29  lipca 2010 roku, o godzinie 10.00.

Wzór umowy

Pełna treśc ogłoszenia o wyniku postępowani

Formularz oferty

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-23 10:18:43.
Postępowanie

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego) na podst. art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 z późn. zm. „Prawo zamówień publicznych”

Tytuł

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego dla 6 osób oraz kursu prawa jazdy kat. B dla 11 osób w ramach projektu „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wynik Wynik postępowania w załączeniu

Wynik Postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-02 12:57:43 | Data modyfikacji: 2010-08-10 10:14:05.
Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 185982 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010
Postępowanie:

 

O G Ł O S Z E N I E

O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 14.000EURO

 

a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

 

  dostawa i wyposażenie zadania /Dokończenie budynku świetlicy wraz z wyposażeniem w Mąkosach Starych/

Termin składania ofert:

07 - lipiec - 2010r. godz. 10:00
Wynik Postępowania:
 • AB Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Sp. z o.o., ul. Focha 11, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.
 • SIWZ

  Zestawienie, zalacznik do SIWZ

   Zobacz treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-06-28 15:28:01 | Data modyfikacji: 2010-07-30 14:00:25.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 152844 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej w Lewaszówce"

  Termin składania ofert:

  17 - czerwiec - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Wynik postępowania w załaczeniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Wynik postępowania

   ogl_lewaszowka.pdf

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-06-01 14:43:07 | Data modyfikacji: 2010-06-28 08:46:41.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 151834 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej w Brodach (Karolów)"

  Termin składania ofert:

  17 - czerwiec - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Wynik w załączeniu

  SIWZ droga karolów

  Wynik postępowania

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:20:34 | Data modyfikacji: 2010-06-28 08:48:09.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 138216 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Remont obiektu komunalnego w Jastrzębi wraz z przebudową parkingów i dojazdów"

  Termin składania ofert:

  08 - czerwiec - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Wynik w załączeniu

  Specyfikacja Istotnych Warunków Postępowania

  Przedmiar robót

  Projekt 1 (plik .jpg)

  Projekt 2 (plik .jpg)

  Projekt 3 (plik .jpg)

  Projekt 4 (plik .jpg)

  Wyjaśnienia do postępowania

  Wyjaśnienia do postępowania

  Wynik postępowania

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-20 14:09:56 | Data modyfikacji: 2010-06-28 08:48:29.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 129240 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie"

  Termin składania ofert:

  28 - maja - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  W załączeniu wynik postępowania ...

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik Nr 10 do SIWZ

  Pytania i odpowiedzi do postępowania

  Wynik Postępowania

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-13 12:41:40 | Data modyfikacji: 2010-06-08 15:00:33.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 118445-2010; data zamieszczenia: 11.05..2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n.

  "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębi o pomieszczenia przeznaczone na przedszkole"

  Termin składania ofert:

  26 - maja - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  AXBUD Zakład Usługowo - Handlowy Arkadiusz Goguła 27-100 Iłża ul. Muzyki 5

  SIWZ wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jej treści załacznikami (plik skompresowany RAR).

  Przedmiary robót zapisane dla starszych wersji programu EXCEL) (plik skompresowany ZIP)

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-11 14:23:22 | Data modyfikacji: 2010-06-08 08:07:35.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 110408-1010; data zamieszczenia: 19.04.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębia z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Lesiowie"

  Termin składania ofert:

  05 - maja - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Postępowanie unieważniono (opis w załączeniu)

  Ogłoszenie o przetargu

  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

  Załacznik do SIWZ

  Unieważnienie

   

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-04-19 15:10:20 | Data modyfikacji: 2010-05-07 13:22:26.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

  usługi integracji społecznej

   

  W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jastrzębia uzyskała dotację w wysokości 89.000 Euro (213.975,92zł), część tej dotacji, tj. 128.400zł przeznacza na realizację niżej określonych usług

  Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, dnia 16  kwietnia  2010 roku, o godzinie 10.00.

  Wzór umowy i formularz oferty jak w poprzednim ogłoszeniu br.

  yniki postępowania konkursowego

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-04-12 11:47:37.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 96626 - 2010; data zamieszczenia: 07.04.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzębia"

  Termin składania ofert:

  22 - kwiecień - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Wynik postępowania w załaczeniu

  Siwz i dokumentacja spakowane 24 MB

  Wyniki postępowania przetargowego

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:11:53 | Data modyfikacji: 2010-05-11 14:45:34.

  WÓJT GMINY JASTRZĘBIA

  na podstawie art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

   

  ogłasza otwarty konkurs ofert na:

  "Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych 12-dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia. Maksymalna wysokość dotacji: 22 000 zł."

  Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi w dniu 4 maja 2010r. Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia ofert.
  Wynik: Protokół z wyniku postępowania w załączeniu

  Wynik postępowania

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-03-31 12:50:43 | Data modyfikacji: 2010-05-11 14:50:56.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 81536-2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jastrzębia"

  Termin składania ofert:

  07 - kwiecień - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  Postępowanie unieważniono (dokument w załaczeniu)

  SIWZ

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

  Opis techniczny

  Przedmiar robót

  Kosztorys ofertowy

  Mapy sytuacyjne [plik .zip 13,5 MB]

  Odpowiedzi na pytania do SIWZ

  Unieważnienie

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-03-23 14:02:42 | Data modyfikacji: 2010-04-07 12:23:59.

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

  usługi integracji społecznej

   

  W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jastrzębia uzyskała dotację w wysokości 89.000 Euro (213.975,92zł), część tej dotacji, tj. 128.400zł przeznacza na realizację niżej określonych usług

  Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, dnia 19  marca  2010 roku, o godzinie 12.00., składanie ofert: oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Jastrzębia, 26-631 Jastrzębia w terminie do 1 kwietnia  godz. 10.00

  Wzór umowy

  Formularz oferty

  Zawiadomienie o wybraniu oferty

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-03-12 07:52:41.
  Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 42450 - 2010; data zamieszczenia: 15.02.2010
  Postępowanie:

   

  O G Ł O S Z E N I E

  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

  o wartości powyżej 14.000EURO

   

  a mniejszej niż kwoty określone w przepisach art. 11 ust.8

   

  na zadanie p.n. "Przebudowa drogi Bartodzieje (Kolonie) wraz z korektą skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515W Bartodzieje-Wola Goryńska"

  Termin składania ofert:

  04 - marzec - 2010r. godz. 10:00
  Wynik Postępowania:

  ,,As” Sp. z o.o. , 26-600 Radom ul. Wrocławska 8.

  Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

  Projekt budowlany - załącznik do SIWZ

  Specyfikacja techniczna - załacznik do SIWZ

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-02-15 14:30:57 | Data modyfikacji: 2010-03-17 14:50:11.
  Postępowanie:

   

   

   Wójt Gminy Jastrzębia

  ogłasza konkurs ofert

   

  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

   

  Konkurs obejmuje realizację w/w zadania na które gmina Jastrzębia przeznacza kwotę łączną 45 000 zł.

   

  Termin składania ofert:

  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, 26-631 Jastrzębia pokój nr 9 w terminie do dnia  26.02.2010r.   do godz. 9.30.
  Wynik Postępowania:

  W toku ....

   Zobacz pełną treść ogłoszenia

  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-01-21 14:23:10 | Data modyfikacji: 2010-02-12 11:02:42.
  Data wprowadzenia: 2010-01-21 14:23:10
  Data modyfikacji: 2010-02-12 11:02:42
  Opublikowane przez: Michał Obrzydziński