Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 349416 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014


Postępowanie: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych

Termin składania ofert:
04.11.2014r. godzina 10.00 - wynik postępowania w załączeniu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zagospodarowanie 1

Zagospodarowanie 2

Przedmiar robór

Odpowiedź na pytania 1

Odpowiedzi_2

Wynik postępowania przetargowego.

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-20 12:44:53 | Data modyfikacji: 2014-11-14 11:57:29.
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i
dostawę materiałów promocyjnych w ramach
projektu: „Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-16 09:47:55.
Zapytanie ofertowe na kompleksowe zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia z podstawowej obsługi
komputera i Internetu dla 100 osób w ramach
projektu: „Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”

Odpowiedź na pytanie oferenta

Wynik postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 08:16:44 | Data modyfikacji: 2014-10-02 08:17:28.
Zapytanie ofertowe na kompleksowe ubezpieczenie
sprzętu komputerowego w formule na wszelkie
ryzyko w ramach projektu: „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy
Jastrzębia”

Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

Wzór umowy z beneficjentem

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 08:07:44 | Data modyfikacji: 2014-10-02 08:17:41.
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i
dostawę materiałów promocyjnych w ramach
projektu: „Likwidacja barier wykluczenia
cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”

Unieważnienie

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 08:04:16.
Zapytanie ofertowe na instalację, konfigurację i
dostarczenie szerokopasmowego Internetu dla 100
gospodarstw domowych w ramach projektu:
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Jastrzębia.

Wynik postępowania

 Zobacz treść zapytania

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:15:45 | Data modyfikacji: 2014-09-26 09:24:28.

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 281148 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014


Postępowanie: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Brody”

Termin składania ofert:
09.09.2014r. godzina 10.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-08-25 11:11:48 | Data modyfikacji: 2014-09-15 13:03:30.

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 278702 - 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014


Postępowanie: „Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu komputerowego z oprogramowaniem modernizacją, serwis zakupionego sprzętu komputerowego oraz szkoleniem dla jednostek podległych i gospodarstw domowych z terenu Gminy Jastrzębia, w ramach projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia., jak niżej: Komputery stacjonarne, Oprogramowanie, Monitory, Modernizacja, Serwis Zestawów

Termin składania ofert:
03.09.2014r. godzina 10.00


Wynik Postępowania: w załączeniu

UWAGA !

W związku ze zmianami dokonanymi w Opisie Przedmiotu zamówienia zmieniony został termin składania ofert

Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Odpowiedź na pytanie do SIWZ Nr 2

Odpowiedź na pytanie do SIWZ Nr 3

Poprawiona wersja formularza ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia po korekcie wynikającej z odpowiedzi Nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Nr 288846 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-08-21 14:12:48 | Data modyfikacji: 2014-09-09 14:05:58.
Przebudowa drogi gminnej relacji Wolska Dąbrowa -
Wola Goryńska etap I

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Kosztorys ofertowy

Przedmiar robót

Uproszczona specyfikacja techniczna

Treść ogłoszenia

SPROSTOWANIE DO SIWZ

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-29 10:42:25 | Data modyfikacji: 2014-07-29 10:48:26.
Remont świetlicy w miejscowości Goryń wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego.

Zobacz treść ogłoszenia

Przedmiar

Szkic pomieszczeń

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wynik postępowania przetargu

6Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-29 10:25:21 | Data modyfikacji: 2014-07-29 10:25:56.
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i
montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu:
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Jastrzębia”

Wynik zapytania ofertowego

 Zobacz pełną treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:53:27.
Zaproszenie do składania ofert w ramach usługi
realizacji zadań księgowej/księgowego projektu
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na
obszarze Gminy Jastrzębia

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-06-24 09:06:43 | Data modyfikacji: 2014-06-24 09:08:28.

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 180414 - 2014 ; data zamieszczenia: 28.05.2014r.


Postępowanie: „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Owadowska dz. nr ew. gr. 139, 178, 212, 213/1, 214/3, 215/1

Termin składania ofert:
16.06.2014r. godzina 10.00


Wynik Postępowania: wynik postępowania w załączeniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Przedmiar

Przekroje normalne i konstrukcyjne

Dokumentacja techniczna

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-28 13:54:36 | Data modyfikacji: 2014-07-01 09:09:15.

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 160878 - 2014 ; data zamieszczenia: 13.05.2014r.


Postępowanie: „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Jastrzębia

Termin składania ofert:
23.05.2014r. godzina 10.00


Wynik Postępowania: Wynik w załączeniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-13 13:58:26 | Data modyfikacji: 2014-06-02 09:43:23.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 134494 - 2014 ; data zamieszczenia: 18.04.2014r.
Postępowanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Lesiów wzdłuż działek nr 311, 463.

Termin składania ofert:
06.05.2014r. godzina 10.00


Wynik Postępowania: Wynik w załączeniu

Informacja o wyborze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-18 11:27:23 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:47:58.
O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nr. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 123658-2014 ; data zamieszczenia: 10.04.2014r.
Postępowanie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia działka nr 966/3, 1056/1, 1056/2”

Termin składania ofert:
29.04.2014r. godzina 10.00


Wynik Postępowania:Wynik w załączeniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja techniczna

Organizacja ruchu

Organizacja ruchu cz. 2

Odpowiedzi na pytania do postępowania

Wynik postępowania przetargowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-10 14:39:29 | Data modyfikacji: 2014-08-06 12:47:49.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Jastrzębia


Ogłasza otwarty konkurs ofert na: zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznych, 14 dniowych w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Jastrzębia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wynik postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-24 09:53:03.
Data wprowadzenia: 2014-03-24 09:53:03
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński