Obwieszczenia

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jastrzębi z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-25 11:38:21 | Data modyfikacji: 2014-04-25 11:40:23.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Jastrzębi z dnia 15 kwietnia 2014 roku o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Jastrzębia zarządzonych na dzień 11 maja 2014
roku
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-22 14:15:52.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jastrzębi
z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie terminu i
miejsca losowania numerów lis kandydatów na
radnych zarejestrowanych w wyborach
uzupełniających do rady gminy Jastrzębia
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-14 11:36:50.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jastrzębi
z dnia 1 kwietnia o składzie Gminnej Komisji
Wyborczej w Jastrzębi.
 Wyświetl obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-03 13:48:04.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jastrzębi
z dnia 1 kwietnia 2014r. o terminach dyżurów
Komisji w celu rejestracji kandydatów.
 Wyświetl obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-04-03 12:34:28 | Data modyfikacji: 2014-04-03 13:45:17.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy
Jastrzębia na obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
 Wyświetl obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-26 11:57:50 | Data modyfikacji: 2014-04-03 12:36:06.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie podziału Gminy
Jastrzębia na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu.
 Wyświetl obwieszczenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-03-26 12:00:33 | Data modyfikacji: 2014-04-03 12:36:22.

Zobacz:
 Obwieszczenia .  Wzory dokumentów . 
Data wprowadzenia: 2014-03-26 12:00:33
Data modyfikacji: 2014-04-03 12:36:22
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński