Akty prawne

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii
politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-02 09:41:07 | Data modyfikacji: 2014-09-02 09:45:13.
Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, które zostaną zarządzone
na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-02 09:42:40.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
stowarzyszenia lub organizacji społecznej w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, które zostaną zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-02 09:44:04.
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, które zostaną zarządzone
na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-02 09:44:49.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta
miasta w wyborach, które będą zarządzone na
dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:25:26 | Data modyfikacji: 2014-09-08 10:27:18.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do
sejmików województw, które będą zarządzone
na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:28:35.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do rad
powiatów, które będą zarządzone na dzień 16
listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:29:10.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do rad
miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st.
Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16
listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:29:47.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30
czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania
list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
(rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących
miastami na prawach powiatu, które będą
zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Przejdź do treści ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:30:46.

Zobacz:
 Akty prawne .  Informacje, Obwieszczenia i Zarządzenia . 
Data wprowadzenia: 2014-09-08 10:30:46
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński