> Kadencja 2014 - 2018

Kadencja 2014 - 2018

Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr I/1/2014 z
dnia 01.12.2014r. w sprawie: stwierdzenia wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:02:38.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/2/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:04:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/3/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: powołania skłądu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:05:56.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/4/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: powołania
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:07:24.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/5/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: powołania składo
osobowego Komisji Rolnictwa Rozwoju Społeczno
Gospodarczego i Finansów.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:09:33.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/6/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: powołąnia skłądu
osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:14:46.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/7/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: Powołania składu
osobowego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:19:24.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr II/8/2014 z
dnia 09.12.2014r. w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-08 10:20:50.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr III/9/2015 z
dnia 01.12.2014r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2014
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 08:59:59.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr III/10/2014 z
dnia 30.12.2014r. w sprawie: zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2018

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:06:27.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr III/11/2014 z
dnia 30.12.2014r. w sprawie: uchwalenia budżetu
gminy na rok 2015

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:32:54.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr III/12/2014 z
dnia 30.12.2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 - 2020

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-16 07:20:21 | Data modyfikacji: 2015-01-26 09:53:15.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr IV/13/2015 z
dnia 21.01.2015r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2015r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 08:37:19 | Data modyfikacji: 2015-01-26 09:53:15.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr IV/14/2015 z
dnia 21.01.2015r. w sprawie: rozpatrzenia skargi
na działalność Wójta Gminy
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 08:39:00 | Data modyfikacji: 2015-01-26 09:53:15.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr IV/15/2015 z
dnia 21.01.2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian do
uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy w Jastrzębi z
dnia 24 lutego 2011r.
 
Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 08:41:01 | Data modyfikacji: 2015-01-26 09:53:15.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr IV/16/2015 z
dnia 21.01.2015r. w sprawie: wyznaczenia
przedstawiciela do związku międzygminnego pod
nazwą: "Podradomska Komunikacja Samochodowa"
 
Zobacz treść uchwały.

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-28 08:42:39 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/17/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: Nie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:39:08 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/18/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:40:33 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/18/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:42:42 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/20/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: wyznaczenia
reprezentanta gminy Jastrzębia w Stowarzyszeniu
"Dziedzictwo i rozwój_ Lokalnej Grupy Działania
(LGD) w Zwoleniu.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:44:40 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/21/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: powołania Rady
Społecznej Sapodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi
 
Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:50:43 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/22/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jastrzębia.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:52:43 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/23/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zatwierdzenia planów
pracy komisji stałych Rady Gminy w Jastrzębi na
rok 2015.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:55:14 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/24/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia Wójta
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:57:58 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/25/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zmiany składu
osobowego Komisji Rewizyjnej.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 08:59:10 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/26/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zmian składu
osobowego Komisji Rolnictwa Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego i Finansów
 
Zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:06:58 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/27/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zmiany składu
osobowego Komisji Oświaty i Zdrowia
 
zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:08:02 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/28/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: zmiany składu
osobowego Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.
 
zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:09:28 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr V/29/2015 z
dnia 30.03.2015r. w sprawie: powołania doraźnej
Komisji Statutowej Rady Gminy Jastrzębia
 
zobacz uchwałę

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:10:52 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/30/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr
XXII/82/2008 z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie
przystąpienia do stowarzyszenia "Dziedzictwo i
Rozwój w Zwoleniu"
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 08:57:03 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/31/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół i placówek
oświatowych niepublicznych prowadzonych na
terenie gminy Jastrzębia przez osoby prawne lub
osoby fizyczne ...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 08:59:41 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/32/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: odwołąnia Skarbnika
Gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:02:46 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/33/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: Powołania Skarbnika
Gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:04:19 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/34/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:07:28 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/35/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: Powołania
Przewodniczącego Rady Gminy w Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:09:05 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/36/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: Przyjęcia rezygnacji
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:12:29 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VI/37/2015 z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: Powołania
Wiceprzewodniczącego
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-12 09:17:09 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VII/38/2015 z
dnia 09.06.2015r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2015
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:38:10 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VII/39/2015 z
dnia 09.06.2015r. w sprawie: udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Radomskiego
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:39:30 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VII/40/2015 z
dnia 09.06.2015r. w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:41:09 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VII/41/2015 z
dnia 09.06.2015r. w sprawie: udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Jastrzębia z tytułu
wykonania budżetu za rok 2014
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:42:33 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VIII/42/2015 z
dnia 30.06.2015r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2015
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 11:52:38 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VIII/43/2015 z
dnia 30.06.2015r. w sprawie: zmiany nazwy siedziby
Obwodowej Komisji Wyborczej obwodu głosowania Nr
7
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 11:54:19 | Data modyfikacji: 2015-01-28 08:48:52.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr VIII/44/2015 z
dnia 03.07.2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Zobacz treść uchwały

Zobacz objaśnienia do uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 11:56:24 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr IX/45/2015 z
dnia 23.07.2015r. w sprawie: zamiaru likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jastrzębi i wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na lokal i wyposażenie na
rzecz nowego podmiotu leczniczego.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:01:36 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/46/2015 z
dnia 23.09.2015r. w sprawie: likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:03:56 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/47/2015 z
dnia 23.09.2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:06:46 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/48/2015 z
dnia 23.09.2015r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2015
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 13:09:40 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/49/2015 z
dnia 23 września 2015r. w sprawie: powołania
Zespołu ds. wyrażenia opinii o kandydatach na
ławników.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:12:03 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr X/50/2015 z
dnia 23 września 2015r. w sprawie: ustalenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:24:21 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XI/51/2015 z
dnia 19 października 2015r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2015
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:26:47 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XI/52/2015 z
dnia 19 października 2015r. w sprawie: ustalenia
regulaminu głosowania w wyborach ławników do
sądów powszechnych.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:29:32 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XI/53/2015 z
dnia 19 października 2015r. w sprawie: wyboru
łąwników Sądu Rejonowego w Radomiu na
kadencję w latach 2016 - 2019.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:31:20 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XI/54/2015 z
dnia 23 września 2015r. w sprawie: wyrażenia
zgody na oddanie w najem części nieruchomości
zabudowanej położonej w miejscowości
jastrzębia jej dotychczasowemu najemcy.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:33:06 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XI/55/2015 z
dnia 19 października 2015r. w sprawie:
przedłużenia ważności taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ściaków na terenie gminy Jastrzębia.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-04 09:35:20 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/56/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2015
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:24:18 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/57/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2016
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:25:46 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/58/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:27:35 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/59/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych

Załączniki do uchwały

 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:28:57 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/60/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:33:12 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Nr VII/61/2015 z dnia 20 listopada 2015r.
w sprawie: przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 13:27:19 | Data modyfikacji: 2015-07-24 09:33:47.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/62/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: wyrażenia
woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej inicjowanego przez
Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:36:27 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:22:07.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/63/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: odwołąnia
Skarbnika Gminy Jastrzębia
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:39:20 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:57.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XII/64/2015 z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: powołania
Skarbnika Gminy Jastrzębia
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-30 09:40:33 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/65/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -
2019

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:50:45 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/66/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2015r.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:54:19 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/67/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: ustalenia
trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości pobrania i
wykorzystywania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i szkół.:

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:58:34 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/68/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na
lata 2016 - 2018

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:00:31 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/69/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
uchwalenia gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016r.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:02:57 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/70/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: trybu i
sposobu powoływania i odwoływania Członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jastrzębia
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:05:35 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIII/71/2015 z
dnia 11 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości zabudowanej położonej w
miejscowości Jastrzębia, jej dotychczasowemu
najemcy.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:07:46 | Data modyfikacji: 2015-11-30 13:21:48.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/72/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 -
2019

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:34:09 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/73/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na 2015r.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:44:34 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/74/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Jastrzębia na lata 2016 - 2020

Zobacz treść uchwały

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:46:10 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/75/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie: ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:53:18 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/76/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
zapewnienia wspólnej obsługi finansowej
jednostek organizacyjnych gminy
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:55:46 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XIV/77/2015 z
dnia 31 grudnia 2015r. 2015r. w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
na lata 2016 - 2019

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:57:03 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2016,
z dnia 31 grudnia 2016r.

Zobacz treść uchwały

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-01-13 10:59:23 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:43:23.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XV/79/2016 z
dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:23:48 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:10:12.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XV/80/2016 z
dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:28:23 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:12:27.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XV/81/2016 z
dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
zmian w Planie Odnowy Miejscowości Lesiów
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:31:13 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:15:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XV/82/2016 z
dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
Planu Odnowy Miejscowości Bartodzieje
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:35:40 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:16:18.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XV/83/2016 z
dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zmian w
Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:40:06 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:16:33.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/84/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:44:07 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:16:46.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/85/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:47:49 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:17:04.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/86/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2016
roku
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:51:54 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:17:18.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/87/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia
kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla
kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów,
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Jastrzębia, dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania
liczby punktów każdemu kryterium
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:55:18 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:17:32.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/88/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: uzupełnienia
składu osobowego Komisji Statutowej
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 09:58:27 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:17:46.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/89/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia w 2016 r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 10:01:38 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:21:28.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVI/90/2016 z
dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 10:04:23 | Data modyfikacji: 2016-03-08 10:18:13.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/91/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:27:27 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:28:41.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/92/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:31:05 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:32:08.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/93/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: niewyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2017 roku
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:34:25 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:35:18.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/94/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: obniżenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla dyrektorów szkół...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:38:26 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:35:18.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/95/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia
regulaminu określacjącego wysokość oraz
sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:41:37 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:42:48.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/96/2016 z
dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:45:11 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:45:48.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/97/2016 z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:48:34 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:45:48.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/98/2016 z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi za 2015 r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:51:08 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:51:57.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/99/2016 z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: odwołania
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdwowotnej w Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 12:54:34 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:51:57.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XVII/100/2016 z
dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 13:00:07 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:51:57.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/101/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzęboia ne lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:41:35 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:22:09.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/102/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:46:45 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:22:34.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/103/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:51:40 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:23:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/104/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
jastrzębia oraz określenia zasad i form
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:13:14 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:23:40.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/105/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:18:24 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:24:02.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XIX/106/2016 z
dnia 24 maja 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody
na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonowania
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 08:21:43 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:25:19.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XX/107/2016 z
dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-27 08:24:24 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:25:19.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XX/108/2016 z
dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia
Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-27 08:28:05 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:25:19.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XX/109/2016 z
dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-27 08:30:16 | Data modyfikacji: 2016-06-22 08:25:19.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/110/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:03:08 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:04:17.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/111/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na rok 2016
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:08:26 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:09:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/112/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębi w
likwidacji za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30
kwietnia 2016 r. oraz czynności likwidacyjnych
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:16:17 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:09:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/113/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: określenia
wzoru dekklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i
miejscu składania deklaracji.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:19:57 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:09:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/114/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zarządzenia
poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:23:31 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:09:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXI/115/2016 z
dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z
wodociągów gminnych i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie gminy Jastrzębia.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:28:21 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:09:15.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXII/116/2016 z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:38:28 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXII/117/2016 z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: okreslenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:42:18 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXII/118/2016 z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
dla gminy Jastrzębia na lata 2016-2032
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:46:25 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXII/119/2016 z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIX/105/2016 Rady Gminy
Jastrzebia z dnia 24 maja 2016 r. ...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:49:19 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXII/120/2016 z
dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-19 08:51:15 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXIII/121/2016
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:44:46 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXIV/122/2016 z
dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 09:48:27 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/123/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia
zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
położonych w Lesiowie oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 267/6 i 266/7
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:00:13 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/124/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:08:24 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/125/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: określenia
wymagań, jakie powinień spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na
świadczenie usług w zakresie opróżnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie gminy
Jastrzębia
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:28:35 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/126/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: określenia
wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:32:39 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/127/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:34:33 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/128/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: okreslenia
zakresu i formy informacji z przebiegu
wykonaniabudżetu Gminy Jastrzębia...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:40:58 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXV/129/2016 z
dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie:
zagwarantowania środków finansowych na
realizację zadania inwestycyjnego...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:45:45 | Data modyfikacji: 2016-07-19 08:43:22.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVI/130/2016 z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:49:37 | Data modyfikacji: 2016-11-10 10:57:31.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVI/131/2016 z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na rok 2016
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:51:17 | Data modyfikacji: 2016-11-10 10:58:50.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVI/132/2016 z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie: określenia
górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych...
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:52:51 | Data modyfikacji: 2016-11-10 10:59:50.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVI/133/2016 z
dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Jastrzębia.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 10:55:42 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:01:10.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVII/134/2016
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
niezabudowanych
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:03:23 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:01:10.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVII/135/2016
z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:05:15 | Data modyfikacji: 2016-11-10 11:01:10.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/136/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 08:56:34 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:03:53.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/137/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sparwie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:09:28 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:10:17.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/138/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2017 r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:12:24 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:10:17.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/139/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:14:25 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:15:37.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/140/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:28:53 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:15:37.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/141/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i
miejscu składania deklaracji.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:32:07 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:15:37.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/142/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia
Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastrzębia
z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2017
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:37:31 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:38:39.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/143/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kozłów
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:43:26 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:38:39.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXVIII/144/2016
z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości
Kozłowska
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 09:45:06 | Data modyfikacji: 2016-12-06 09:38:39.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXIX/145/2016 z
dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:12:09 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:15:46.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXIX/146/2016 z
dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:13:30 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:15:46.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/147/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2016-2019
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:21:33 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:22:52.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/148/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 13:47:58 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:49:45.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/149/2016 z
dnia 28 września 2016 r. w sprawie: zmiany
uchwały Nr X/50/2015 z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i
trybu uniszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:27:53 | Data modyfikacji: 2017-01-16 13:49:45.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/150/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata
2017-2020
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:36:29 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:44:49.
Uchwała budżetowa Gminy Jastrzębia na rok 2017
Nr XXX/151/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:42:13 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:47:01.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/152/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: środków
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w
ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich
przyznawania
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 14:58:31 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:59:35.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/153/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2017-2020
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:01:44 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:59:35.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/154/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:07:39 | Data modyfikacji: 2017-01-16 14:59:35.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/155/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Jastrzębia na lata 2017 - 2020
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:11:03 | Data modyfikacji: 2017-01-16 15:13:12.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXX/156/2016 z
dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany statutu
Gminnej Bliblioteki Publicznej w Jastrzębi
 
Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-16 15:16:57 | Data modyfikacji: 2017-01-16 15:13:12.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/157/2017 z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jastrzębia na 2017 rok
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:09:02 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:10:36.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/158/2017 z
dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Radomskiego na
realizację zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa
drogi powiatowej nr 1715W Brzóza-Radom (IV etap)
od km 7+110,00 do km 11+271,70 oraz od km
19+500,00 do km 20+457,90".
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:30:32 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:10:36.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/159/2017 z
dn. 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie do realizacji projektu pn.
"Budowa boiska sportowego do piłki nożnej ze
sztuczną nawierzchnią w miejscowości
Jastrzębia" oraz "Budowa siłowni terenowych na
terenie gminy Jastrzębia" i złożenia wniosku o
jego dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w ramach programu "Rozwoju
szkolnej infrastruktury sportowej - edycja 2017".
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 13:59:00 | Data modyfikacji: 2017-02-13 13:10:36.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/160/2017 z
dnia 09 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:05:16 | Data modyfikacji: 2017-02-13 14:26:24.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/161/2017 z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
aktualizacji Planu Rozwoju Miejscowości
Jastrzębia
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:22:53 | Data modyfikacji: 2017-02-13 14:26:24.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/162/2017 z
dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia
"Program Zapobiegania Przestępczości oraz
Utrzymania Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Gminie Jastrzębia na lata 2017-2020".
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:39:17 | Data modyfikacji: 2017-02-13 14:52:17.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXI/163/2017
z dn. 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie
Jastrzębia.
 
Zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:45:24 | Data modyfikacji: 2017-02-13 14:52:17.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/164/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2017-2020
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:06:09 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:08:09.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/165/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:12:48 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:13:51.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/166/2017
r. z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 10:16:54 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:13:51.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/167/2017
Rady Gminy Jastrzębia z dn. 29 marca 2017 r. w
sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2018 roku
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:11:02 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:13:51.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/168/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na rok 2017".
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:15:03 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:13:51.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/169/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę Jastrzębia do nowego
ustroju szkolnego.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:18:13 | Data modyfikacji: 2017-04-04 10:13:51.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/170/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 13:40:14 | Data modyfikacji: 2017-04-04 13:41:26.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/171/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIX/133/2013 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 4
września 2013 r. w sprawie określenia czasu
bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz
opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Jastrzębia.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:08:56 | Data modyfikacji: 2017-04-04 13:41:26.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXII/172/2017
z dn. 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnioch
Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu gminy
Jastrzębia oraz określenia zasad i form
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół w
ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-04-04 14:16:13 | Data modyfikacji: 2017-04-04 13:41:26.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIII/173/2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2017-2022
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:22:20 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:24:12.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIII/174/2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:35:35 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:24:12.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIII/175/2017
Rady Gminy Jastrzębia z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 13:43:12 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:45:33.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIII/176/2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przeniesienie własności nieruchomości
gruntowych położonych w Lesiowie oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 267/6 i 266/7 na rzecz ich
samoistnych posiadaczy.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:03:29 | Data modyfikacji: 2017-05-05 13:45:33.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIV/177/2017
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:25:32 | Data modyfikacji: 2017-05-29 15:33:24.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIV/178/2017
z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:37:18 | Data modyfikacji: 2017-05-29 15:38:33.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIV/179/2017
z dn. 29 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Jastrzębia na lata
2017-2022.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:42:22 | Data modyfikacji: 2017-05-29 15:45:50.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXIV/180/2017
z dn. 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na przeniesienie własności nieruchomości
gruntowych położonych w Lesiowie oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 267/6 i 266/7 na rzecz
Łukasza Piotra Filipiaka oraz Czesławy i Marka
małż. Tarach.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:50:48 | Data modyfikacji: 2017-05-29 15:45:50.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/181/2017
z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:17:46 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:19:33.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/182/2017
z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jastrzębia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:22:35 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:19:33.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/183/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2017-2022.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:25:37 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:26:23.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/184/2017
z dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:35:26 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:36:20.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/185/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:39:54 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:36:20.
Uchwała Rady Gminy w Jastrzębi Nr XXXV/186/2017
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przedłużenia
ważności taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Jastrzębia.
 
zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:42:34 | Data modyfikacji: 2017-06-28 12:36:20.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXVI/187/2017
z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2017-2022
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 11:13:37 | Data modyfikacji: 2017-07-17 11:34:47.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXVI/188/2017
z dnia 12 lipca 2017 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-17 11:31:37 | Data modyfikacji: 2017-07-17 11:32:34.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXVII/189/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jastrzębia na lata 2017-2022.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 08:39:17 | Data modyfikacji: 2017-08-16 08:44:55.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXVII/190/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 08:49:07 | Data modyfikacji: 2017-08-16 08:53:19.
Uchwała Rady Gminy Jastrzębia Nr XXXVII/191/2017
z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych na
terenie gminy Jastrzębia.
 
zobacz pełną treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:15:00 | Data modyfikacji: 2017-08-16 09:16:49.
Data wprowadzenia: 2017-08-16 09:15:00
Data modyfikacji: 2017-08-16 09:16:49
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Jastrzębia
ul. Jastrzębia 110
26-631
Burmistrz Miasta i Gminy
Elżbieta Zasada
Kontakt:
Tel: (+48 48) 384-05-05
Fax: (+48 48) 384-05-05
e-mail: urzad@jastrzebia.pl