Kadencja 2014 - 2018

Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27.12.2018 r. w sprawie odwołania
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jastrzębi z zajmowanego stanowiska.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 15:13:17.
Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 07:27:56.
Zarządzenie Nr 98.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-28 08:27:59.
Zarządzenie Nr 97.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:39:56.
Zarządzenie Nr 96.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia
wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie
Kozłów.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:29:29 | Data modyfikacji: 2018-12-27 12:34:03.
Zarządzenie Nr 95.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 grudnia 2018 w sprawie ustalenia dnia 24
grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy
 Zarządzenie nr 95.2018 z dn. 07.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-12-10 15:44:34 | Data modyfikacji: 2018-12-10 16:01:37.
Zarządzenie nr 94.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:37:59.
Zarządzenie nr 93.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-11 14:35:15.
Zarządzenie nr 92.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:25:16 | Data modyfikacji: 2018-12-04 12:34:01.
Zarządzenie nr 91.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26.11.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na 2018 rok.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:53:26.
Zarządzenie nr 90.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia
wyborów przedterminowych sołtysa w sołectwie
Wola Owadowska
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:17:06.
Zarządzenie nr 89.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23.11.2018 r. w sprawie uchylenia
zarządzenia nr 46.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jastrzębi z zajmowanego stanowiska.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:09:30.
Zarządzenie nr 88.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:06:52.
Zarządzenie Nr 87.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:09:44 | Data modyfikacji: 2018-11-20 10:14:03.
Zarządzenie nr 86.2018 z dnia 14 listopada 2018
roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej na rok 2019 oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Jastrzębia.

Projekt Uchwały Rady Gminy Jastrzębia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2019-2022

 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 09:33:53 | Data modyfikacji: 2018-11-20 09:49:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 13
listopada 2018 r.
 zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 09:23:52.
Zarządzenie nr 84.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:58:44.
Zarządzenie nr 83.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 09:14:54.
Zarządzenie nr 82.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 października 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na 2018 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:50:47 | Data modyfikacji: 2018-11-20 08:54:10.
Zarządzenie nr 81.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 24 października 2018 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-20 08:46:26.
Zarządzenie Nr 80.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 października 2018 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w
Radomiu dotyczącej ustalenia rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Radomskiego na 2019 rok.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:31:18.
Zarządzenie Nr 79.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 października 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:23:00.
Zarządzenie Nr 78.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 8 października 2018 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-29 12:41:34.
Zarządzenie Nr 77.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:54:52.
Zarządzenie Nr 76.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:45:50.
Zarządzenie Nr 75.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 września 2018 r. w sprawie opracowania
materiałów planistycznych na rok budżetowy
2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:32:36.
Zarządzenie Nr 74.2018 r. Wójta Gminy
Jastrzębia z dnia 14 września w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:27:09.
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:24:12.
Zarządzenie Nr 73.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.08.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 12:04:54.
Zarządzenie Nr 72.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 11:36:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10
września 2018 r.
 zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 10:06:15.
Zarządzenie Nr 71.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 sierpnia 2018 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-10-08 09:13:55 | Data modyfikacji: 2018-10-08 09:16:02.
Zarządzenie nr 70.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-08-22 09:43:00.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 20
sierpnia 2018 r.
 zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:02:37.
Zarządzenie nr 68.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 14:00:43.
Zarządzenie nr 67.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-08-21 13:48:03 | Data modyfikacji: 2018-08-21 13:54:41.
Zarządzenie Nr 66.2018 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 10:31:51.
Zarządzenie Nr 65.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-23 15:30:29.
Zarządzenie nr 63.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie organizacji Punktu
Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza /Host
Natio Support -HNS/ Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 11:06:58.
Zarządzenie nr 62.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:55:30.
Zarządzenie nr 61.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:52:46.
Zarządzenie nr 60.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 03.07.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:49:56.
Zarządzenie nr 59.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 03.07.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:39:27.
Zarządzenie nr 58.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03.07.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:37:04.
Zarządzenie Nr 57.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia
jednostki organizacyjnej do prowadzenia
postępowań w sprawie świadczenia dobry start.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-27 10:22:25.
Zarządzenie Nr 56.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:31:10.
Zarządzenie nr 55.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przepływów
finansowych dotyczących podzielonej płatności
(split payment) dla gminy Jastrzębia i jej
jednostek budżetowych.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-17 10:26:12 | Data modyfikacji: 2018-07-17 10:28:38.
Zarządzenie Nr 54.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2018-2022.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:29:11 | Data modyfikacji: 2018-07-05 14:33:34.
Zarządzenie nr 53.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:25:54.
Zarządzenie Nr 52.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:23:13.
Zarządzenie Nr 51.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 15:04:40.
Zarządzenie nr 50.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15.06.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść oświadczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:18:58.
Zarządzenie Nr 49.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14.06.2018 r. w sprawie powołania komisji
stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie
Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:03:39.
Zarządzenie Nr 48.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 13:20:06.
Zarządzenie Nr 47.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Jastrzębi
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:23:53.
Zarządzenie Nr 46.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie odwołania
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jastrzębi z zajmowanego stanowiska.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:21:04.
Zarządzenie Nr 45.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:18:19 | Data modyfikacji: 2018-06-18 15:54:19.
Zarządzenie Nr 44.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kozłowie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:15:53.
Zarządzenie Nr 43.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-13 11:11:31 | Data modyfikacji: 2018-06-13 11:13:09.
Zarządzenie Nr 42.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji
w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:16:09.
Zarządzenie Nr 41.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 09:00:32.
Zarządzenie Nr 40.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia planu i
terminu wykorzystania urlopów wypoczynkowych w
2018 r. oraz udzielenia urlopów zaległych.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:53:34 | Data modyfikacji: 2018-06-04 15:08:50.
Zarządzenie Nr 39.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:40:15.
Zarządzenie Nr 38.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kozłowie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:31:05.
Zarządzenie Nr 37.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 07.05.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:26:26.
Zarządzenie Nr 34.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 kwietnia 2018 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:19:03 | Data modyfikacji: 2018-06-12 12:40:56.
Zarządzenie Nr 33.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:18:13 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:07:11.
Zarządzenie Nr 32.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji konkursowej do oceny ofert w zakresie
powierzenia zadań publicznych w roku 2018 w
obszarze kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
kultura fizyczna , sport i rekreacja.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:16:03.
Zarządzenie nr 31.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:01:43.
Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:57:20.
Zarządzenie Nr 29.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:52:03.
Zarządzenie Nr 28.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:14:04.
Zarządzenie Nr 27.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok
samorządowej instutucji kultury - Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:11:55 | Data modyfikacji: 2018-04-27 08:18:24.
Zarządzenie Nr 26.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03.04.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-27 08:07:27.
Zarządzenie Nr 25.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych w roku 2018 w obszarach: kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna,
sport i rekreacja gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:10:38 | Data modyfikacji: 2018-04-06 13:14:11.
Zarządzenie Nr 24.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:04:57.
Zarządzenie Nr 23.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 27.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr
115.2017 Wójta Gminy Jastrzębia z dn. 30.12.2017
roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:01:38.
Zarządzenie Nr 22.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
nr 114.2017 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia
30.12.2017 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:54:44.
Zarządzenie Nr 21.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia za
2017 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-09 08:35:38 | Data modyfikacji: 2018-04-09 09:02:50.
Zarządzenie Nr 20.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:42:49.
Zarządzenie Nr 19.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 14 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:35:22.
Zarządzenie nr 18/2018 Wójt Gminy Jastrzębia z
dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na 2017 rok.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 14:06:01 | Data modyfikacji: 2018-03-08 14:10:11.
Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 26.02.2018 r. w sprawie powołania komisji
konkursowej oraz trybu jej pracy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:58:01.
Zarządzenie nr 16.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości
prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży wykorzystywanych do właściwego
odliczania naliczonego podatku od towarów i
usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i jej
jednostkach budżetowych za 2017 i w 2018 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:40:24.
Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 19.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru ofert na wsparcie zadania publicznego z
zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Jastrzębia w 2018 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:30:25.
Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 19.02.2018 r. w sprawie ustalenia stawek
czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące
mienie komunalne gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:27:54.
Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 09.02.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:25:42.
Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 06.02.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:23:37.
Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 10:40:45.
Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dot. inwestycji pn.
"Wykonanie utwardzonego pobocza drogi gminnej Nr
3434001 działka nr 1056/2"
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 10:38:34.
Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli na 2018 rok w jednostkach
organizacyjnych gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:55:34.
Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 26 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:52:45.
Zarządzenie nr 7.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2018 r.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:41:39.
Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:39:36.
Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 15 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 09:37:25.
Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 15.01.2018 r. w sprawie powołania komisji w
celu zaopiniowania wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:08:48 | Data modyfikacji: 2018-02-08 08:15:55.
Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 11.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 12:06:45 | Data modyfikacji: 2018-02-08 08:17:08.
Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 5.01.2018 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i
z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:16:14 | Data modyfikacji: 2018-02-08 08:17:22.
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 4.01.2018 roku w sprawie planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 11:10:13 | Data modyfikacji: 2018-02-08 08:17:40.
Zarządzenie nr 117/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 30 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji zarządzania systemem monitoringu
wizyjnego na terenach użyteczności publicznej w
Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-09 14:01:36 | Data modyfikacji: 2018-02-09 15:30:47.
Zarządzenie nr 116/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 30.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji
Gminnej do spraw szacowania strat spowodowanych
przez klęski żywiołowe w infrastrukturze
komunalnej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 08:43:58.
Zarządzenie Nr 115.2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 30.12.2017 roku w sprawie ustalenia stawki
opłaty miesięcznej za ciepło przeznaczone na
ogrzewanie za pośrednictwem kotłowni lokalnych
do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku
Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność Gminy
Jastrzębia oraz zatwierdzenia regulaminu
rozliczeń kosztów w tym zakresie.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 08:37:49.
Zarządzenie nr 114.2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30.12.2017 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty miesięcznej za energię elektryczną oraz
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej dla lokali użytkowych w
budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącego własności
Gminy Jastrzębia w wyłączeniem lokali
mieszkalnych zlokalizowanych w tym budynku
stanowiących własność osób prywatnych.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-08 08:29:26.
Zarządzenie nr 113/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 30.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 10:23:48 | Data modyfikacji: 2018-02-08 08:18:20.
Zarządzenie nr 112/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 10:19:07.
Zarządzenie nr 111/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 28.12.2017 r. w sprawie powołania
pełnomocnika ds. przeciwdziałania
uzaleźnieniom.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-17 10:14:02.
Zarządzenie nr 110/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 27.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie
Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 12:00:36.
Zarządzenie nr 109/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:56:05 | Data modyfikacji: 2018-01-17 12:14:48.
Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 18.12.2017 r. w sprawie powołania komisji w
celu zaopiniowania wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:53:46.
Zarządzenie nr 107/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 14.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:04:42.
Zarządzenie nr 106/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 07.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 11:02:32.
Zarządzenie nr 105/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 10:53:56.
Zarządzenie nr 104/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dn. 29.11.2017 r. w sprawie powołania komisji w
celu zaopiniowania wniosków o przyznanie
świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 08:23:51.
Zarządzenie nr 103/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 22.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-16 08:19:46.
Zarządzenie nr 102/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:29:11.
Zarządzenie nr 101/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 17.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:18:08.
Zarządzenie nr 100/2017 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 14.11.2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-01-15 15:03:53.
Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały
budżetowej na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-16 07:49:35 | Data modyfikacji: 2017-11-16 07:51:12.
Zarządzenie nr 98/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 09.11.2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy Jastrzębia na 2017 rok.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:15:56.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 06
listopada 2017 r.
 zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:49:48.
Zarządzenie nr 96/2017 Wójta Gmina Jastrzębia z
dnia 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:48:00.
Zarządzenie nr 95/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30 października 2017 r. w sprawie
zaopiniowania projektu Uchwały dotyczącej
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego
na 2018 rok.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:39:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 30
października 2017 r.
 zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 14:30:42 | Data modyfikacji: 2017-11-13 14:51:19.
Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 13:28:11.
Zarządzenie nr 92/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
18.10.2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr
70/2017 Wójta - Szefa Obrony Cywilnej Gminy
Jastrzębia z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-11-13 13:19:02.
Zarządzenie nr 91/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:22:49.
Zarządzenie nr 90/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12.10.2017 roku w sprawie powołania Zespołu
ds. Aktualizacji i Monitoringu Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:19:29.
Zarządzenie nr 89/2017 Wójta Gminy Jastrzębia z
dn. 09.10.2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-25 14:07:36.
Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 9 października
2017 r. Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jastrzębia
na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-17 11:28:05.
Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 03.10.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w roku 2017 w obszarach: edukacja
ekologiczna poprzez organizację przedsięwzięć
promujących ochronę środowiska.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:26:03 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:26:51.
Zarządzenie nr 86/2017 z dn. 29.09.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:21:41.
Zarządzenie nr 85/2017 z dn. 29.09.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie opracowania
materiałów planistycznych na rok budżetowy
2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:37:57.
Zarządzenie nr 84/2017 z dn. 21.09.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:17:29.
Zarządzenie nr 83/2017 z dn. 18.09.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:14:46.
Zarządzenie nr 82/2017 z dn. 12.09.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:10:36.
Zarządzenie nr 81/2017 z dn. 11.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji
przetargowej.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-10-04 12:05:01.
Zarządzenie Nr 80/2017 z dn. 07.09.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-13 08:46:02.
Zarządzenie Nr 79/2017 z dn. 05.09.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 09:00:10.
Zarządzenie Nr 78/2017 z dn. 31.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 14:14:19.
Zarządzenie Nr 77/2017 z dn. 30.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie przyjęcia i
przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Jastrzębia,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego instytucji kultury za I
półrocze 2017 r.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-05 10:38:22 | Data modyfikacji: 2017-09-05 10:40:09.
Zarządzenie Nr 76/2017 z dn. 29.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznego Szkoły Podstawowej w
Bartodziejach.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:50:36.
Zarządzenie Nr 75/2017 z dn. 29.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego
Gimnazjum im. Biskupa Jana Chrapka w Jastrzębi.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:59:31.
Zarządzenie Nr 74/2017 z dn. 25.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:52:54.
Zarządzenie Nr 73/2017 z dn. 23.08.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie zmiany składu
osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:50:06.
Zarządzenie Nr 72/2017 z dn. 22.08.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji Przetargowej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:47:39.
Zarządzenie Nr 71/2017 z dnia 18.08.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-09-01 07:43:34 | Data modyfikacji: 2017-09-05 14:11:39.
Zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:30:28.
Zarządzenie Nr 69/2017 z dnia 08.08.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela mianowanego.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:27:20.
Zarządzenie Nr 68/2017 z dnia 08.08.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji przetargowej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:19:45.
Zarządzenie Nr 67/2017 z dnia 07.08.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie regulaminu
pracy komisji przetargowej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:15:00 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:16:22.
Zarządzenie Nr 66/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:13:01 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:16:03.
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:10:15.
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 14:00:03 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:33:48.
Zarządzenie Nr 63/2017 z dn. 17 lipca 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:19:48 | Data modyfikacji: 2017-08-29 14:32:52.
Zarządzenie Nr 62/2017 z dn.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:17:11.
Zarządzenie Nr 61/2017 z dn. 13 lipca 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:15:13.
Zarządzenie Nr 60/2017 z dn. 05 lipca 2017 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej oraz trybu
jej pracy.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-08-29 13:11:30.
Zarządzenie Nr 59/2017 z dn. 06.07.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:35:57.
Zarządzenie Nr 58/2017 z dn. 29.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata
2017-2022.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:32:16 | Data modyfikacji: 2017-07-18 11:32:47.
Zarządzenie Nr 57/2017 z dn. 29.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie zmian w budżecie
Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:27:48.
Zarządzenie Nr 56/2017 z dn. 28 czerwca 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru ofert na realizację zadania z
zakresu rozwoju sportu - realizacja programów
szkolenia sportowego dla dzieci i młodżieży z
terenu Gminy Jastrzębia w rok 2017 ze wsparciem
finansowy z budżetu gminy Jastrzębia.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:22:17.
Zarządzenie Nr 55/2017 z dn. 21 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 11:09:32.
Zarządzenie Nr 54/2017 z dn. 14.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na roboty budowlane pn:
Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje- Olszowa-
Olszowa- Wola Goryńska od skrzyżowania z DP 3516
W do skrzyżowania z DP 3518 W
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 10:58:25.
Zarządzenie Nr 53/2017 z dn. 12.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na usługę pn: "Remonty
obiektów budowlanych na terenie Gminy Jastrzębia
z podziałem na zadania.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:47:53.
Zarządzenie Nr 52/2017 z dn. 06.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:26:19.
Zarządzenie Nr 51/2017 z dn. 05.06.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na roboty budowlane pn:
"Aktywizacja Mieszkańców poprzez tworzenie
miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia"
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-07-18 08:23:07.
Zarządzenie Nr 50/2017 z dn. 1 czerwca 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bartodziejach.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 07:37:11.
Zarządzenie Nr 49/2017 z dn. 31 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
samorządowej instytucji kultury - Gminej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-13 07:30:16 | Data modyfikacji: 2017-06-13 07:31:24.
Zarządzenie Nr 48/2017 z dn. 30 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:53:04.
Zarządzenie Nr 47/2017 z dn. 30 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji stypendialnej do oceny wniosków o
przyznanie Stypendium Wójta Gminy Jastrzębia
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:50:29.
Zarządzenie Nr 46/2017 z dn. 29 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie określenia
zasad rozliczania kosztów eksploatacji pojazdów
samochodowych i sprzętu silnikowego w jednostkach
OSP i Urzędzie Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-06-12 10:42:54 | Data modyfikacji: 2017-06-12 10:45:39.
Zarządzenie Nr 45/2017 z dn. 29.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie planu sprawdzeń z
zakresu przestrzegania zasad ochrony danych
osobowych.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-30 12:43:45 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:47:43.
Zarządzenie Nr 44/2017 z dn. 23.05.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 15:01:38.
Zarządzenie Nr 43/2017 z dn. 18 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:58:20.
Zarządzenie Nr 42/2017 z dn. 18 maja 2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji w celu zaopiniowania wniosków o
przyznanie świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:34:27.
Zarządzenie Nr 41/2017 z dn. 18 maja 2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań
publicznych w roku 2017 w obszarze ochrona i
promocja zdrowia - realizacja Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:28:42 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:29:45.
Zarządzenie Nr 40/2017 z dn. 18.05.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy na
zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w
miejscowości Dąbrowa Kozłowska".
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-23 10:33:28.
Zarządzenie Nr 39/2017 z dn. 18.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Bartodziejach.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:43:51.
Zarządzenie Nr 38/2017 z dn. 12.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji ds.
Lokalnej Rewitalizacji.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-18 14:41:10 | Data modyfikacji: 2017-05-23 10:26:02.
Zarządzenie Nr 37/2017 z dn. 12.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy na
zadanie: "Budowa oświetlenia drogowego na terenie
gminy Jastrzębia".
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-16 08:21:26.
Zarządzenie Nr 36/2017 z dn. 11.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji
odbiorowej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:54:06.
Zarządzenie Nr 35/2017 z dn. 11.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 2164 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na zadanie :"Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kozłów
i Dąbrowa Kozłowska - ETAP I"
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:47:31.
Zarządzenie Nr 34/2017 z dn. 9.05.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:32:11 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:34:02.
Zarządzenie Nr 33/2017 z dn. 09.05.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy na
zadanie: "Aktywizacja mieszkańców poprzez
tworzenie miejsc rekreacji w gminie Jastrzębia".
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 12:09:09.
Zarządzenie Nr 32/2017 z dn. 28.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji Konkursowej do oceny ofert w zakresie
powierzenia zadań publicznych w roku 2017 w
obszarze kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
kultura fizyczna, sport i rekreacja.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:56:23.
Zarządzenie Nr 31/2017 z dn. 28.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:11:45 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:13:30.
Zarządzenie Nr 30/2017 z dn. 18.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na robotę budowlaną pn:
"Remonty obiektów budowlanych na terenie Gminy
Jastrzębia z podziałem na zadania: Zadanie 1 -
Remont budynku przy ujęciu wody w Mąkosach
Starych, Zadanie 2- Wymiana okien w budynku w
Owadowie, Zadanie 3 - Remont dachu w Publicznej
Szkole Podstawowej w Bartodziejach, Zadanie 4 -
Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w
Jastrzębi".
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 11:05:05.
Zarzadzenie Nr 29/2017 z dn. 18.04.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.0, a mniejszej niż kwoty określone w
przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy na
zadanie:
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:37:01 | Data modyfikacji: 2017-05-11 10:55:19.
Zarządzenie Nr 28/2017 z dn. 14.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 10:00:04.
Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 11.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie zatwierdzenia
Diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie edukacji
przedszkolnej na terenie Gminy Jastrzębia,
powstałej na potrzeby opracowania wniosku
aplikacyjnego do konkursu w ramach Poddziałania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
Działanie 10.1.4 Edkacja przedszkolna, Osi
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:56:20 | Data modyfikacji: 2017-05-11 09:58:26.
Zarządzenie Nr 26/2017 z dn. 10.04.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji
konkursowej oraz trybu jej pracy.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:41:13.
Zarządzenie Nr 25/2017 z dn. 10.04.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na usługę
pn.:"Ogrodzenie Hydroforni w Mąkosach Starych".
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:30:02.
Zarządzenie Nr 24/2017 z dn. 31.03.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:23:07.
Zarządzenie Nr 23/2017 z dn. 31.03.2017 r. Wojta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji do
spraw brakowania druków ścisłego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów
osobistych.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:19:42.
Zarządzenie Nr 22/2017 z dn. 30.03.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:13:59 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:15:00.
Zarządzenie Nr 21/2017 z dn. 27.03.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie przedstawienia
za 2016 rok sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jastrzębia i planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi oraz
przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy
Jastrzębia.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 09:03:24 | Data modyfikacji: 2017-05-11 09:07:22.
Zarządzenie Nr 20/2017 z dn. 27.03.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadań
publicznych w roku 2017 w obszarach: kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna,
sport i rekreacja gminy Jastrzębia.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:45:27 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:16:24.
Zarządzenie Nr 19/2017 z dn. 27.03.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie ogołoszenia otwartego
naboru ofert na wsparcie zadania publicznego z
zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Jastrzębia w 2017 roku.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:38:58 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:16:47.
Zarządzenie Nr 18/2017 z dn. 09.03.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie zaopiniowania projektu
Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/XX/2016
Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 listopada 2016
roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu
Radomskiego w 2017 roku.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:29:40.
Zarządzenie Nr 17/2017 z dn. 07.03.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.), a mniejszej kwoty niż kwoty określone w
przepisach art. 11 ust. 8 tejże ustawy na
zadanie: "Usługi w zakresie bieżącego
utrzymania dróg będących w zarządzie
Zamawiającego".
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 08:19:57.
Zarządzenie Nr 16/2017 z dn. 24.02.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji Gminnej do spraw szacowania strat
spowodowanych przez klęski żywiołowe w
infrastrukturze komunalnej.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-11 07:53:49.
Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 24.02.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:46:43 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:21:58.
Zarządzenie Nr 14/2017 z dn. 10.02.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie zmiany składu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jastrzębi.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:44:09.
Zarządzenie Nr 13/2017 z dn. 06 lutego 2017 roku
w sprawie ujednolicenia zasad obliczania
prewspółczynnika i współczynnika struktury
sprzedaży wykorzystywanych do właściwego
odliczania naliczonego podatku od towarów i
usług w Urzędzie Gminy Jastrzębia i jej
jednostkach budżetowych.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:42:02 | Data modyfikacji: 2017-06-05 15:42:09.
Zarządzenie Nr 12/2017 z dn. 07.02.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30
000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1920 ze zm.), a
mniejszej niż kwoty określone w przepisach art.
11 ust. 8 tejże ustawy na usługę pn: "Rozbudowa
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesiowie".
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:34:11 | Data modyfikacji: 2017-05-10 14:36:17.
Zarządzenie Nr 11/2017 z dn. 2.02.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:28:17 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:23:00.
Zarządzenie Nr 10/2017 z dn. 31.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie zatwierdzenia
planu kontroli na 2017 rok w jednostkach
organizacyjnych gminy Jastrzębia.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:16:18 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:23:27.
Zarządzenie Nr 9/2017 z dn. 31.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:12:47 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:23:49.
Zarządzenie Nr 8/2017 z dn. 30.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 14:07:17 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:24:11.
Zarządzenie Nr 7/2017 z dn. 20.01.2017 r. Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie powołania komisji
rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:56:36 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:24:39.
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 17.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od
towarów i usług w Gminie Jastrzębia i jej
jednostkach budżetowych.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:53:25.
Zarządzenie Nr 5.2017 z dnia 13.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ustalenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych na terenie Gminy
Jastrzębia w 2017 roku.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:28:27 | Data modyfikacji: 2017-05-10 13:33:26.
Zarządzenie Nr 4/2017 z dn. 12.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2017.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:21:11 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:25:42.
Zarządzenie Nr 3/2017 z dn.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:18:05 | Data modyfikacji: 2017-05-30 12:46:09.
Zarządzenie nr 2/2017 z dn. 02.01.2017 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:52:24.
Zarządzenie Nr 1/2017 z dn. 201.2017 roku Wójta
Gminy Jastrzębia w sprawie udzielenia
upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i
z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:49:35 | Data modyfikacji: 2017-05-11 12:26:06.
Zarządzenie Nr 103/2016 z dn. 30.12.2016 roku
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2016.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 11:43:16 | Data modyfikacji: 2017-05-10 11:45:01.
Zarządzenia Nr 102.2016 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2016.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:51:58 | Data modyfikacji: 2017-05-10 11:05:22.
Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na
rok 2016.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:48:13.
Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 16.12.2017 r.
Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie ustalenia
stawki opłaty miesięcznej za ciepło
przeznaczone na ogrzewanie za pośrednictwem
kotłowni lokalnych do lokali mieszkalnych i
użytkowych w budynku Osrodka Zdrowia
stanowiącego własność Gminy Jastrzębia oraz
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów w tym
zakresie.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:42:33.
Zarządzenie Nr 99/2016 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty miesięcznej za energię elektryczną oraz
zatwierdzenia regulaminu rozliczeń kosztów
energii elektrycznej dla lokali użytkowych w
budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność
Gminy Jastrzębia z wyłączeniem lokali
mieszkalnych zlokalizowanych w tym budynku
stanowiących własność Gminy Jastrzębia z
wyłączeniem lokali mieszkalnych zlokalizowanych
w tym budynku stanowiących własność osób
prywatnych
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:34:16 | Data modyfikacji: 2017-05-10 10:38:29.
Zarządzenie Nr 98/2016 z dnia 16 grudnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:55:37.
Zarządzenie Nr 97/2016 z dnia 14 grudnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:54:18.
Zarządzenie Nr 96/2016 z dnia 7 grudnia 2016 w
sprawie: zmiany w planie kontroli na 2016 rok
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:51:33.
Zarządzenie Nr 95/2016 z dnia 7 grudnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:49:49.
Zarządzenie Nr 94/2016 z dnia 5 grudnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:47:13.
Zarządzenie Nr 93/2016 z dnia 5 grudnia 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:45:40.
Zarządzenie Nr 92/2016 z dnia 1 grudnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:44:09.
Zarządzenie Nr 91/2016 z dnia 24 listopada 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:42:36.
Zarządzenie Nr 90/2016 z dnia 22 listopada 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:30:52.
Zarządzenie Nr 89/2016 z dnia 22 listopada 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-17 10:28:43.
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 16 listopada 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:17:52.
Zarządzenie Nr 87/2016 z dnia 14 listopada 2016 w
sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Jastrzębia
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu
uchwały budżetowej na rok 2017 oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:13:21 | Data modyfikacji: 2016-11-22 14:14:47.
Zarządzenie Nr 86/2016 z dnia 09 listopada 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:08:22.
Zarządzenie Nr 85/2016 z dnia 03 listopada 2016 w
sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Radomiu w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
Powiatu Radomskiego na 2017 r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:05:19.
Zarządzenie Nr 84/2016 z dnia 31 października
2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 14:02:01.
Zarządzenie Nr 83/2016 z dnia 20 października
2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:56:23.
Zarządzenie Nr 82/2016 z dnia 13 października
2016 w sprawie: powołania komisji konkursowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:54:13.
Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 12 października
2016 w sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb
rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjum...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:46:32 | Data modyfikacji: 2016-11-22 13:51:29.
Zarządzenie Nr 80/2016 z dnia 12 października
2016 w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:13:24.
Zarządzenie Nr 79/2016 z dnia 10 października
2016 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 14:04:45 | Data modyfikacji: 2016-11-16 14:06:14.
Zarządzenie Nr 78/2016 z dnia 30 września 2016 w
sprawie: scentralizowanychzasad rozliczeń podatku
od towarów i usług w Gminie Jastrzębia i jej
jednostkach budżetowych
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:55:02 | Data modyfikacji: 2016-11-16 13:58:02.
Zarządzenie Nr 77/2016 z dnia 30 września 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:51:45.
Zarządzenie Nr 76/2016 z dnia 26 września 2016 w
sprawie: powołania komisji przetargowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:48:02 | Data modyfikacji: 2016-11-16 14:02:44.
Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 21 września 2016 w
sprawie: powołania komisji przetargowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:45:33.
Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 21 września 2016 w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizacje zadań publicznych w roku 2016 w
obszarach: kultuta i ochrona dziedzictwa
narodowego
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:43:33.
Zarządzenie Nr 73/2016 z dnia 21 września 2016 w
sprawie: przeprowadzenia kontroli w zakresie
sprawności urządzenia pomiarowego...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-16 13:40:27.
Zarządzenie Nr 72/2016 z dnia 15 września 2016 w
sprawie: powołania komisji przetargowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:25:10.
Zarządzenie Nr 71/2016 z dnia 14 września 2016 w
sprawie: powołania komisji Konkursowej do oceny
ofert w otwartym konkursie na wyłonienie Partnera
do wspólnej realizacji projektu
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:18:47.
Zarządzenie Nr 70/2016 z dnia 14 września 2016 w
sprawie: ogłoszenia o otwartym konkursie na
wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji
projektu
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:13:45.
Zarządzenie Nr 69/2016 z dnia 14 września 2016 w
sprawie: opracowania materiałów planistycznych
na rok budżetowy 2017
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:39:57.
Zarządzenie Nr 68/2016 z dnia 12 września 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:34:31 | Data modyfikacji: 2016-11-14 08:36:39.
Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 09 września 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:32:22.
Zarządzenie Nr 66/2016 z dnia 05 września 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:29:52.
Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w
sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na
dofinansowanie zakupu podręczników i
materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych
Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. -
"Wyprawka szkolna"
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-14 08:28:13.
Zarządzenie Nr 64/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzebia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:38:47 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:53:15.
Zarządzenie Nr 63/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 w
sprawie: przyjęcia i przedłożenia Radzie Gminy
Jastrzębia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
informacji...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:53:05 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:56:37.
Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 14:31:14 | Data modyfikacji: 2016-11-10 14:32:10.
Zarządzenie Nr 61/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 w
sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy na
stopień namuczyciela mianowanego
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:57:36 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:59:16.
Zarządzenie Nr 60/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 w
sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana
Pawła II w Woli Goryńskiej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:55:26.
Zarządzenie Nr 59/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:50:30.
Zarządzenie Nr 58/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:48:28.
Zarządzenie Nr 57/2016 z dnia 27 lipca 2016 w
sprawie: powołania komisji przetargowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:45:51 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:47:09.
Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 27 lipca 2016 w
sprawie: sposobu i trybu gospodarowania
składnikami rzeczowymi majatku ruchomego przez
jednostki organizacyjne Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:42:06 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:43:40.
Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 27 lipca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:36:42 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:38:24.
Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 15 lipca 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:34:12.
Zarządzenie Nr 53/2016 z dnia 15 lipca 2016 w
sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:23:41 | Data modyfikacji: 2016-11-10 13:30:43.
Zarządzenie Nr 52/2016 z dnia 20 lipca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:39:46.
Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 15 lipca 2016 w
sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-10 11:36:51.
Zarządzenie Nr 50/2016 z dnia 07 lipiec 2016 w
sprawie: powołania komisi przetargowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:18:15 | Data modyfikacji: 2016-07-22 10:19:48.
Zarządzenie Nr 49/2016 z dnia 4 lipca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:16:25 | Data modyfikacji: 2016-07-22 10:19:32.
Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 4 lipca 2016 w
sprawie: powołania Komisji Konkursowej w
przedmiocie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:09:35.
Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w
sprawie: wyznaczenia osoby do administrowania
Centralnym Rejestrem Pełnomocnictwa Ogólnych
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 10:00:54.
Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 30 czerwca 2016 w
sprawie: powołania Komisji przetargowej....
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 09:58:27.
Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 23 czerwca 2016 w
sprawie: powołania komisji do szacowania strat w
budymkach mieszkalnych spowodowanych huraganem
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 09:52:28.
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 23 czerwca 2016 w
sprawie: powołania komisji Konkursowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 09:29:02.
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 21 czerwca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-07-22 09:19:06 | Data modyfikacji: 2016-07-22 09:27:14.
Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 21 czerwca 2016 w
sprawie: powołania komisji stypendialnej do oceny
wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy
Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:20:03.
Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 15 czerwca 2016 w
sprawie: powołania komisi przetargowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:16:55.
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 15 czerwca 2016 w
sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dytektora Publicznej Szkoły podstawowej in
Świętego Jana Pawła II w Woli Goryńskiej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:14:54.
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 13 czerwca 2016 w
sprawie: wyznaczenia osoby do udostępniania
informacji o środowisku i jego ochronie
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:12:04.
Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 13 czerwca 2016 w
sprawie: podania do publicznej wiadomości
informacji o przystapieniu do opracowania projektu
dokumentu pt. "program usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Jastrzębia na
lata 2016-2032"
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 10:09:36.
Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 10 czerwca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:51:06.
Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 3 czerwca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:47:42 | Data modyfikacji: 2016-06-22 10:20:49.
Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 30 maja 2016 w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadań publicznych w roku 2016 w
obszarze ochrona i promocja zdrowia - realizacja
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:42:24.
Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 25 maja 2016 w
sprawie: powołania komisji Konkursowej do oceny
ofert w zakresie powierzenia zadań publicznych w
obszarach kultura, kultura fizyczna i promocja
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:34:53.
Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 25 maja 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:32:03.
Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 25 maja 2016 w
sprawie: powołania Komisji przetargowej...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:29:50.
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 18 maja 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzebia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:18:52.
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 11 maja 2016 w
sprawie: powołania komisji do konkursu ofert na
dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych działajaćych na terenie Gminy
Jastrzebia do projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w roku 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-22 09:03:40 | Data modyfikacji: 2016-06-22 09:14:31.
Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 11 maja 2016 w
sprawie: sprawdzenia działania systemu
alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy
z sygnałów alarmowania i ostrzegania - głośna
prośba
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:57:25.
Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 10 maja 2016 w
sprawie: ustalenia cen za wynajem sali w
świetlicy w Goryniu
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:53:35.
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 9 maja 2016 w
sprawie: powołania Komisji przestargowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:51:40.
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 6 maja 2016 w
sprawie: zmiany terminu składania ofert...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:49:52.
Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 5 maj 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:47:15.
Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2016 w
obszarach: kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, kultura fizyczna, sport i rekreacja
oraz promocja Gminy Jastrzębia
 

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:44:56.
Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:40:11.
Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 w
sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:37:42.
Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 w
sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy
Jastrzębia do projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w roku 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:33:01.
Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 w
sprawie: powołania Komisji przestargowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:28:44.
Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 31 marca 2016 w
sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:26:47.
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 31 marca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016 r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 14:23:17.
Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 29 marca 2016 w
sprawie: przedstawienia za 2015 rok sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia i
planów finansowych ...

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastrzębia za 2015 r.

 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:49:38 | Data modyfikacji: 2016-05-16 13:57:09.
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 16 marca 2016 w
sprawie: powołania Komisji przetargowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:38:31.
Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16 marca 2016 w
sprawie: powołania Komisji przetargowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:36:38.
Zarządzenie Nr 13.1/2016 z dnia 16 marca 2016 w
sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:30:56.
Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 16 marca 2016 w
sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej
właściwej do realizacji zadań z zakresu
świadczenia wychowawczego
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:28:14.
Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 14 marca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:22:32.
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 8 marca 2016 w
sprawie: ogłoszenia otwartego naboru ofert na
wsparcie zadania publicznego z zakresu rozwoju
sportu na terenie Gminy Jastrzębia w 2016 roku.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:18:45 | Data modyfikacji: 2016-05-16 13:24:34.
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 4 marca 2016 w
sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2016 r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:15:04 | Data modyfikacji: 2016-05-16 13:24:00.
Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 3 lutego 2016 w
sprawie: ustalenia norm zużycia paliw dla
pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego,
stanowiącego wyposażenie jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:11:42.
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 3 lutego 2016 w
sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:05:31 | Data modyfikacji: 2016-05-16 13:06:48.
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 1 lutego 2016 w
sprawie: odwołania i powołania członka Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Jastrzebi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:02:01.
Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 w
sprawie: ustalenia stawki opłaty miesięcznej za
ciepło przeznaczone na ogrzewanie za
pośrednictwem kotłowni lokalnych do lokali
mieszkalnych i uzytkowych w budynku Ośrodka
Zdrowia ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:58:56.
Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 21 stycznia 2016 w
sprawie: ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
na terenie Gminy Jastrzębia w 2016 r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:54:56.
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 21 stycznia 2016 w
sprawie: ustalenia stawki opłaty miesięcznej za
energię oraz zatwierdzenia regulaminu rozliczeń
kosztów energii elektrycznej dla lokali
mieszkanych i użytkowych w budynku Ośrodka
Zdrowia ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:51:15 | Data modyfikacji: 2016-05-16 12:52:28.
Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 13 stycznia 2016 w
sprawie: planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:46:16.
Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 w
sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnek
właściwej do realizacji zadań z zakresu
świadczeń rodzinnych,pomocy osobom uprawnionym
do alimentów oraz karty dużej rodziny
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:42:47.
Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 w
sprawie: udzielania upoważnienia kierownikom
jednostek organizacyjnych gminy
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 12:35:37 | Data modyfikacji: 2016-05-16 12:38:04.
Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie: powołania stałej komisji
likwidacyjnej majątku Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 09:07:27.
Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzenia
skonsolidowanego bilansu Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 09:05:24.
Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie: określenia formy przekazywania
sprawozdań budżetowych przez kierowników
jednostek budżetowych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 09:01:16.
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 31 grudnia 2015r.
w sprawie: zasad i trybu przekazywania pobranych
dochodów oraz zwrotu środków przekazanych na
wydatki przez podległe jednostki budżetowe.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:58:02.
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 17 marca 2016 w
sprawie: powołania komisji Konkursowej oraz
trybie jej pracy.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-16 13:41:27.
Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie: sposobu prowadzenia kontroli
zarządczej w Urzędzie Gminy Jastrzębia i
jednostkach organizacynych.

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:56:00.
Zarządzenie Nr 103/2015/1 z dnia 16 grudnia
2015r. w sprawie: powołania likwidatora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jastrzębi.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:53:17.
Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na
rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:48:06.
Zarządzenie Nr 102/2015/1 z dnia 28 grudnia
2015r. w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:45:54.
Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie: przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady
sołeckiej wsi Kozłów.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:43:44.
Zarządzenie Nr 101/2015/1 z dnia 28 grudnia
2015r. w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:32:41 | Data modyfikacji: 2016-02-09 08:33:23.
Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Jastrzębia na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:41:48.
Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:30:56.
Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 14 grudnia 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:28:28.
Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia o7 grudnia 2015r. w
sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie
Gminy
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:26:39.
Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 03 grudnia 2015r. w
sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok
2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:25:28.
Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:24:16.
Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządznia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2016-02-09 08:21:51.
Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie: powołania Komisji do ustalenia norm
zużycia paliw
 Zobacz treść zarządznia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:59:11.
Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 16 listopada 2015r.
w sprawie: powołania Komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębi
 Zobacz treść zarządznia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:56:10.
Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie: przedstawienia projektu uchwały
budżetowej gminy na rok 2016 oraz projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2016 - 2019

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:47:53.
Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 30 października
2015r. w sprawie: zmian w planie wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządznia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:45:40.
Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 26 października
2015r. w sprawie: zmiany składu Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
 Zobacz treść zarządznia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-01 11:43:55 | Data modyfikacji: 2015-12-01 11:44:31.
Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 23 października
2015r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej
do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:38:19 | Data modyfikacji: 2015-12-01 11:46:12.
Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 23 października
2015r. w sprawie: zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-28 13:36:38.
Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 15 października
2015r. w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu
na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębi.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:09:46 | Data modyfikacji: 2015-10-27 15:10:23.
Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 15 października
2015r. w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji
Nr 5 w Kozłowie, Obwodowej Komisji Nr 2 w
Jastrzębi oraz Obwodowej Komisji Nr 3 w Mąkosach
Starych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:07:48 | Data modyfikacji: 2015-10-27 15:08:29.
Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 15 października
2015r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej
...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:06:06.
Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 7 października
2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
 zobacz pełną treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2015-10-27 15:04:51 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:36:17.
Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 06 października
2015r. w sprawie: Powołania Komisji Przetargowej
...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:40:58.
Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 05 października
2015r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:39:07.
Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 30 września 2015r.
w sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:35:11.
Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 30 września 2015r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:33:15.
Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 24 września 2015r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:30:34.
Zarządzenie Nr 78/2015 z dnia 08 września 2015r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultura i ocgrona dziedzictwa narodowego w 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:28:47.
Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 04 września 2015r.
w sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:27:33.
Zarządzenie Nr 76/2015 z dnia 04 września 2015r.
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:25:15.
Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:23:31.
Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.
w sprawie: Odwołania Członka Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:22:02.
Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.
w sprawie: powierzenia stanowiska kierownika GOPS
w Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:03:52 | Data modyfikacji: 2015-09-28 12:04:25.
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie: zmiany składu osobowego obwodowych
komisji do spraw referendum.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:49:39.
Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 24 sierpnia 2015r.
w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r.

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:20:03 | Data modyfikacji: 2015-09-28 11:20:44.
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:07:57.
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:05:09.
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu Kultura i
Ochrona Dziedzictwa Narodowego ...

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:52:55.
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 17 sierpnia 2015r.
w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:49:01.
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r.
w sprawie: pokrycia wydatków związanych z
działalnością Komisji Egzaminacynej
przeprowadzającej egzaminy na stopień
nauczyciela mianowanego.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:45:50.
Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 14 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania obwodowych komisji ds.
referendum ogólnokrajowego zarządzonego na
dzień 6 września 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:42:06.
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 12 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:38:39.
Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 10 siepnia 2015r. w
sprawie: ustalenia terminu skłądania wniosków
na dofinansowanie zakupu podręczników i
materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych
Rządowym programem pomocy uczniom ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:36:29.
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 07 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:24:52.
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 06 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:21:23 | Data modyfikacji: 2015-09-28 10:23:20.
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 06 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania komisji odbiorowej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 10:20:00.
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w
sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie Gminy
Jastrzębia, dla postępowań których wartość
nie przekracza kwoty 30.000 Euro.

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:56:34.
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 03 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw
przeciwdziałania uzależnieniom.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:54:09.
Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 31 lipca 2015r. w
sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:51:21.
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:49:23.
Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:47:35.
Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 30 lipca 2015r. w
sprawie: uchylenia zarządzenia Wójta Gminy
Jastrzębia Nr 51 i 52/2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:44:29 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:46:17.
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 27 lipca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:42:25.
Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 23 lipca 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych adań
zleconych ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:40:40.
Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 23 lipca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:38:37.
Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 16 lipca 2015r. w
sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych ...

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:26:00 | Data modyfikacji: 2015-09-28 09:26:20.
Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 14 lipca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-09-28 09:15:39.
Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej orazinnych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 11:01:47.
Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 26 czerwca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:59:53.
Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 22 czerwca 2015r. w
sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:58:09.
Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 08 czerwca 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleonych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:56:15.
Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 08 czerwca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:54:17.
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 08 czerwca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji konkursowej oraz
ustalenia regulaminu komisji.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:52:31.
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 01 czerwca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:51:12.
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 27 maja 2015r. w
sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok
2015
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:49:15.
Zarządzenie nr 40/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27.05.2015r. w sprawie: powołania komisji
ds. brakowania druków ścisłego zarachowania ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:59:15.
Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22.05.2015r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:54:17.
Zarządzenie nr 38/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 22.05.2015r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:50:36.
Zarządzenie nr 37/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18.05.2015r. w sprawie: zmiany składu OKW Nr
5 w Kozłowie ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:32:17.
Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14.05.2015r. w sprawie: zmiany składu OKW Nr
2 w Jastrzębi ...
 Zobacz treść

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:23:24.
Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 14.05.2015r. w sprawie: sprawdzenia
działania systemu alarmowania i szkolenia
ludności na terenie gminy ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:21:44.
Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 11.05.2015r. w sprawie: wyznaczenia osoby
wykonującej czynności z zakresu prawa pracy
wobec wójta.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:19:22.
Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 08.0.2015r. w sprawie: ogłoszenia konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:17:04.
Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.04.2015r. w sprawie: Powołania Komisji
Konkursowej do odecy ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego w 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:12:00.
Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.04.2015r. w sprawie: przedłożenia
sprawozdania finansowego za rok 2014

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:07:52.
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.04.2015r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:05:02.
Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.04.2015r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżtu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:02:44.
Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 27.04.2015r. w sprawie: zmian składu OKW Nr
7 w Owadowie ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 11:01:18.
Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ...
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:11:13.
Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ...
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:10:26.
Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia procedury
zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego ...
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:09:06 | Data modyfikacji: 2015-04-22 10:09:36.
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.04.2015r. w sprawie: powołania Komisji
konkursowej w przedmiocie przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Jastrzębi
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 10:07:11.
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 20.04.2015r. w sprawie: powołania obwodowych
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
10 maja 2015r.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:36:44.
Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 17.04.2015r. w sprawie: zmiany składu
osobowego Gminnej Komisji Stypendialnej
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:28:44 | Data modyfikacji: 2015-04-22 09:35:05.
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 09.04.2015r. w sprawie: stanowisk kierowania
i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym na terenie gminy
Jastrzębia.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:26:39.
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 02.04.2014r. w sprawie: powołania Komisji
Konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy
komisji.
 zobacz zarządzenie

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-22 09:23:55.
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 31 marca 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:41:35.
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 31 marca 2015r. w
sprawie: zmian w planie dchodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:39:42.
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 31 marca 2015r. w
sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresiewspierania rozwoju
sportu na terenie gminy Jastrzębia w 2015r.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:35:01.
Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 30 marca 2015r. w
sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko:
Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Jastrzębi
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:32:08 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:32:48.
Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 25 marca 2015r. w
sprawie: sprawozdania z wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i
Samorzelnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 11:22:55.
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 25 marca 2015r. w
sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2014

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:44:58.
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 20 marca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:41:22.
Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 19 marca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:38:30.
Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 09 marca 2015r. w
sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:36:31.
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w
sprawie: zmian do planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:33:30 | Data modyfikacji: 2015-04-02 10:34:16.
Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 26 lutego 2015r. w
sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu na rok 2015
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 10:31:27.
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 20 lutego 2015r.
zmieniające harmonogram zebrań wiejskich dla
przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad
sołeckich w sołectwach Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-24 08:29:00.
Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w
sprawie: powołania pełnomocnika ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-24 09:09:22.
Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 12 lutego 2015r. w
sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-23 15:00:53.
Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 30.01.2015r. w sprawie: przeprowadzenia
wyborów sołtysów i rado sołeckich w
sołectwach gminy Jastrzębia.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:39:33.
Zarządzenie nr 4/2015 Wójta Gminy Jastrzębia
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:37:22 | Data modyfikacji: 2015-02-23 14:58:36.
Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 23.01.2015r. w sprawie: zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Zobacz treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:31:34 | Data modyfikacji: 2015-02-03 13:36:37.
Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12.01.2015r. w sprawie: powołania członka
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:25:36 | Data modyfikacji: 2015-02-03 13:26:16.
Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 12.01.2015r. w sprawie: planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej ...
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:23:38.
Zarządzenie nr 77/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 31.12.2014r. w sprawie: powierzenia
pełnienia obowiązków kierownika SP ZOZ w
Jastrzębi.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:00:50.
Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.12.2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Zobacz treść

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:59:10 | Data modyfikacji: 2015-06-11 11:14:19.
Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 29.12.2014r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-02 12:56:08.
Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.12.2014r. w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji rocznej.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:35:45 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:59:36.
Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.12.2014r. w sprawie: przeprowadzenia
inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w budynku
świetlicy wiejskiej w Mąkosach Starych.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:33:32 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:59:24.
Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.12.2014r. w sprawie: zmian do planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego.
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:31:15 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:59:12.
Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 16.12.2014r. w sprawie: zmian w planie
dochodów i wydatków budżetu na rok 2014
 Zobacz treśc zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:26:36 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:59:02.
Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10.12.2014r. w sprawie: powołania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-01-12 09:15:12 | Data modyfikacji: 2015-04-02 11:58:52.
Zarządzenie Nr 35.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2018.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:20:23.
Zarządzenie Nr 36.2018 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 07.05.2018 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-06-01 08:22:04.
Zarządzenie nr 96.2018 Wójta Gminy Jastrzębia w
sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych
sołtysa w sołectwie Kozłów.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-14 13:57:35.
 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:30:31.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 12:30:31
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska