WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
referenta ds. informatycznych w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym
Urzędu Gminy Jastrzębia

 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-12-18 11:06:11 | Data modyfikacji: 2015-12-18 11:23:08.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
podinspektora ds. informatycznych w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy Jastrzębia

Informacja o nierozstrzynnięciu konkursu

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:36:13.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
informatyk w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy Jastrzębia

Kwestionariusz osobowy

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:49:47 | Data modyfikacji: 2015-11-06 14:51:50.
Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Jastrzębi

Wynik postępowania konkursowego

Wynik postępowania konkursowego po rezygnacji

 Zobocz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-27 14:51:39 | Data modyfikacji: 2015-10-27 14:56:38.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W REFERACIE INFRASTRUKTURY URZĘDU GMINY JASTRZĘBIA
„podinspektor ds. ochrony środowiska”

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-10-14 13:47:00.

Wójt Gminy Jastrzębia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Informacja o wyniku konkursu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-08-07 14:40:12.

Wójt Gminy Jastrzębia
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
„podinspektor ds. świadczeń socjalnych”
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Jastrzębia

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:33:53 | Data modyfikacji: 2015-08-19 09:05:06.

Wójt Gminy Jastrzębia
ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze
„podinspektor ds. podatków i opłat”
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Jastrzębia

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-06-11 13:46:53 | Data modyfikacji: 2015-06-11 13:48:08.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY JASTRZĘBIA
NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
„referent ds. zamówień publicznych, obiektów i urządzeń komunalnych”

Kwestionariusz osobowy

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia o naborze

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-05-20 10:22:16.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko Asystenta rodziny. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa z dniem 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. Szczegółowe informacje w załączniku.

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-04-14 14:51:39 | Data modyfikacji: 2015-04-22 12:11:39.

Wójt Gminy Jastrzębia


Ogłasza konkurs na stanowisko:


Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jastrzębi.


 

Sprostowanie ogłoszenia

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-30 15:45:25 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:46:39.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY JASTRZĘBIA
NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
„podinspektor ds. zamówień publicznych, obiektów i urządzeń komunalnych”

Informacja o nierozstrzygnięciu postępowania

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:36:01 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:36:32.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY JASTRZĘBIA
NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
„podinspektor ds. inwestycji i środków pomocowych”

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-10 15:10:37 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:36:24.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
urzędnicze.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
„SEKRETARZ GMINY”

sekretarz_wynik.pdf

Kwestionariusz osobowy

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-03-02 11:33:41 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:36:16.

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE GMINY JASTRZĘBIA
NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
„samodzielny referent ds. kadrowych i oświaty”

Kwestionariusz osobowy

wynik postępowania konkursowego

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:50:51 | Data modyfikacji: 2015-03-30 15:36:08.
Data wprowadzenia: 2015-02-03 10:50:51
Data modyfikacji: 2015-03-30 15:36:08
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński