Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia pn. Zatrudnienie opiekuna
do kontroli w ramach projektu „Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy
Jastrzębia”

Wynik naboru

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-08-11 15:32:09 | Data modyfikacji: 2015-02-03 10:58:42.
Nabór

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
Zatrudnienie dwóch opiekunów do kontroli w ramach projektu „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia”

Wynik naboru

 zapytanie_kontrola.pdf

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:36:01 | Data modyfikacji: 2015-02-03 10:59:15.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Por. Jana Skrzyszewskiego w
Lesiowie oraz Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Mąkosach Starych
 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-06-12 13:50:58 | Data modyfikacji: 2015-02-03 10:59:58.
Zapraszam do składania ofert

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zatrudnienie Kierownika projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań Kierownika projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Jastrzębia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności”.

 

Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty wraz z wymaganymi załącznikami podpisany
przez osobę upoważniona oraz skan wymaganych dokumentów) na adres: urzad@jastrzebia.pl lub złożyć pisemnie nie później niż do dnia 06.06.2014r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego podany na wstępie (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).

 Zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2014-05-29 09:23:23 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:00:19.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw inwestycji i zamówień publicznych.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wynik postępowania konkursowego

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-12-27 13:49:42 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:00:30.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze do
spraw ochrony środowiska

W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci:


1. Ewelina Matysiak - Radom, 2. Elżbieta Dąbrowska - Kozłów Gm. Jastrzębia, 3. Izabela Skoneczna - Radom, Artur Żaczek - Jastrzębia, Danuta Gajewska - Lisów, Gm. Jedlińsk

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-11-25 14:13:34 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:00:43.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kozłowie
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-28 13:49:57 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:00:55.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza Nabór
Kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia o naborze

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-05-07 10:40:40 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:01:06.
Rekrutacja na stanowisko asystenta rodziny

Wynik naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2013-03-05 12:24:38 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:01:18.

Wójt Gminy Jastrzębia


ogłasza konkurs na stanowisko


Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi .

 Zobacz pełną treść

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-07-20 10:45:09 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:01:30.
Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Sprostowanie

Wynik naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-10 14:56:05 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:01:49.

Wójt Gminy Jastrzębia


Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora:


1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Bartodziejach,


2. Publicznego Gimnazjum w Jastrzębi

Informacja o wyniku konkursu

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-05-10 13:54:24 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:02:05.

Nabór na stanowisko:  Psycholog


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog do Projektu pn.Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość

Sprostowanie

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-10 11:52:04 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:02:20.

Nabór na stanowisko:  Doradca zawodowy


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi ogłasza nabór na stanowisko: Doradca zawodowy do Projektu pn.  Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość

Sprostowanie

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-04-10 11:49:04 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:02:43.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA


ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jastrzębia na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zamówień publicznych w Referacie ds. Infrastruktury

Wynik postępowania

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2012-03-29 13:12:57 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:02:57.

Wójt Gminy Jastrzębia


ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej.


Informujemy, że wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego kandydatem na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Goryńskiej została Pani Beata Pałczyńska.

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2011-05-27 13:41:46 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:03:10.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania naboru na wolne stanowiska urzędnicze - stanowisko Sekretarza Gminy, wyłoniono jako najlepszego kandydata Panią Renatę Leśniewską. Treść ogłoszenia w załączeniu. 

 Wynik naboru

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-09-01 13:57:28 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:03:21.
 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-07-30 14:02:54 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:03:34.
Przedłużenie terminu naboru pracowników GOPS

Przedłużony termin składania ofert


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi informuje, iż z powodu nie wpłynięcia ofert na stanowiska:


·         psycholog


·         doradca zawodowy


do pracy w projekcie „Inwestując w człowieka pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 9 czerwca 2010r. do godz. 10.00

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-06-01 14:09:44 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:03:44.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog do
projektu pn. „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:38:32 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:03:53.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
ogłasza nabór na stanowisko: Doradca zawodowy do
Projektu pn. „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-12 10:37:59 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:04:03.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
pracownika socjalnego.

Informacja o wyniku naboru

 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-03-16 14:42:14 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:04:22.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Pracownik
Socjalny do projektu pn: „Inwestując w
człowieka pomnażamy kapitał społeczny i
wygrywamy przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-08-16 12:43:06 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:04:37.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU – Doradca zawodowy
do projektu pn: „Inwestując w człowieka
pomnażamy kapitał społeczny i wygrywamy
przyszłość”
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-08-16 12:45:15 | Data modyfikacji: 2015-02-03 11:04:46.
Wójt Gminy Jastrzębia ogłasza konkurs na
stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębi
 Zobacz pełną treść ogłoszenia konkursowego

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2010-05-11 14:56:44 | Data modyfikacji: 2015-02-03 13:05:40.
Data wprowadzenia: 2010-05-11 14:56:44
Data modyfikacji: 2015-02-03 13:05:40
Opublikowane przez: Michał Obrzydziński