Referendum 2015

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum


Zobacz treść dokumentu ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-03 07:40:29.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju, w
referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień
6 września 2015 r.

Zobacz treść dokumentu ...

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-03 07:43:58.
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych
osób uprawnionych do udziału w referendum
ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6
września 2015 r.

Zobacz treść dokumentu ...

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc

 

Opublikowane przez: Michał Obrzydziński | Data wprowadzenia: 2015-07-03 07:45:11.

INFORMACJA
Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 27 lipca 2015r.
o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-27 11:34:20 | Data modyfikacji: 2015-08-10 14:34:14.
Informacja Wójta Gminy Jastrzębia o miejscu,
dacie i godzinie przeprowadzenia losowania
składów obwodowych komisji ds. referendum w
obwodach oraz o liczbie zgłoszonych kandydatów
 Zobacz treść dokumentu.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-08-10 14:21:53 | Data modyfikacji: 2015-08-10 14:28:09.
Zarządzenie Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie
powołania obwodowych komisji ds. referendum
ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6
września 2015r.
 Zobacz pełną treść dokumentu ...

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-08-17 09:51:19 | Data modyfikacji: 2015-08-17 10:04:13.
Informacja Wójta Gminy Jastrzębia w sprawie
spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Zobacz treść dokumentu

Wniosek o udostępnienie spisu

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-08-19 10:12:28 | Data modyfikacji: 2015-08-19 10:15:36.
Informacja o godzinach pracy Obwodowych Komisji
do Spraw Referendum
 INFORMACJA o godz. pracy komisji.docx

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-09-04 10:44:17.
Data wprowadzenia: 2015-09-04 10:44:17
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak