Protokoły kontroli

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie
 Zobacz treść wystąpienia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-02-07 09:29:35.
Protokoły z kontroli oznakownaia dróg
powiatowych i gminnych oraz z kontroli
oznakowania skrzyzowań dróg powiatowych i
gminnych z linia kolejową Nr 008 Warszawa-Kraków
na terenie gminy Jastrzebia
 Zobacz treść protokołów

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:49:06.
Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowej przeprowadzonej w
Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Miś" w
Owadowie
 Zobacz treść protokołu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 10:45:19.
Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych
w zakresie ochrony przeciwpożarowe
 Zobacz treść protokołu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-09-14 08:24:31 | Data modyfikacji: 2016-09-14 08:35:58.
Protokół kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji oświatowej przeprowadzonej w
Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Skrzat" w
Bartodziejach
 Zobacz treść dokumentu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:57:12 | Data modyfikacji: 2016-09-14 08:35:42.
Data wprowadzenia: 2015-07-17 10:57:12
Data modyfikacji: 2016-09-14 08:35:42
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak