Rok 2016

Lista wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2016 w
obszarach: kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego ogłoszonego Zarządzeniem nr 74/2016
Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 21 września
2016r.
 Lista wyników konkursu

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-10-17 14:07:29.
Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
roku 2016 w obszarach: kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego ogłoszonego Zarządzeniem
nr 74/2016 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 21
września 2016r.
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-09-21 14:11:56 | Data modyfikacji: 2016-09-21 14:14:25.
Lista wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2016 w
obszarze ochrona i promocja zdrowia ogłoszonego
Zarządzeniem nr 35/2016 Wójta Gminy Jastrzębia
z dnia 30 maja 2016r.
 Lista wyników konkursu

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 17:10:38.
Lista wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w roku 2016 w
obszarach: kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego, kultura fizyczna, sport i rekreacja,
promocja gminy ogłoszonego Zarządzeniem nr
24/2016 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 28
kwietnia 2016r.
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-08 16:16:52.
Wyniki rozstrzygniecia konkursu ofert na
dofinansowanie wkładu własnego organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy
Jastrzębia do projektów współfinansowanych ze
środków zewnętrznych w roku 2016
 Zobacz pełną treść rozstrzygnięcia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-06-03 14:46:06.
Konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych w
roku 2016 w obszarze ochrona i promocja zrowia -
realizacja gminnego programu profilaktyki i
rozwiązania problemów alkoholowych
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Katarzyna Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-05-31 14:11:52 | Data modyfikacji: 2016-05-31 14:12:51.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert
 Zobacz pełną treść informacji o zmianie terminu składania ofert

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-05-06 13:09:41 | Data modyfikacji: 2016-05-06 13:10:39.
Sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2015
 Zobacz pełną treść sprawozdania

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-05-02 08:28:38.
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
roku 2016 w obszarach ....
 Zobocz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:43:59.
Konkurs ofert na dofiansowanie wkładu własnego
organizacji pozarządowych działających na
terenie Gminy Jastrzębia do projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 Zobacz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-04-20 13:32:25 | Data modyfikacji: 2016-04-20 13:38:22.
Informacja o wyborze ofertyna realizację zadania
publicznego w zakresie rozwoju sportu w gminie
Jastrzębia w roku 2016
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-04-04 16:59:14.
Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadania
z zakresu rozwoju sportu w gminie Jastrzębia w
roku 2016

Rozstrzygnięcie konkursu

 Zobocz pełną treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2016-03-10 16:09:13 | Data modyfikacji: 2016-03-10 16:10:24.
Data wprowadzenia: 2016-03-10 16:09:13
Data modyfikacji: 2016-03-10 16:10:24
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak