ROK 2016

Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2016
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:40:16.
Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:43:57.
Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Jastrzębia z
dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych na rok
2016
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:47:39.
Uchwała Nr XXVIII/138/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2017 r.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:50:26.
Uchwała Nr XXVIII/139/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
2017
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:54:10.
Uchwała Nr XXVIII/141/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i
miejscu składania deklaracji.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:59:30.
Uchwała Nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej
opłaty
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:31:36.

Zobacz:
 ROK 2017 .  ROK 2016 .  ROK 2018 .  ROK 2019 .  ROK 2020 . 
Data wprowadzenia: 2017-07-14 13:31:36
Opublikowane przez: Karolina Kustra