Podatek leśny

IL-1 Informacja o lasach
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:11:43.
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach - dane o
przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:13:18.
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach - dane o
przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:15:17.
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach - dane
pozostałych podatników
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:17:31.
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:19:06.
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
- dane o przedmiotach opodatkowania podlegających
opodatkowaniu
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:20:42.
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny
- dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z
opodatkowania
 | PDF |

Opublikowane przez: Karolina Kustra | Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:25:34.

Zobacz:
 Podatek od nieruchomości .  Podatek rolny .  Podatek leśny . 
Data wprowadzenia: 2020-01-29 12:25:34
Opublikowane przez: Karolina Kustra