2018 rok

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
REALIZACJI ZADAŃ PN: 1) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI, 2)
ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI NA
SALĘ WIDOWISKOWO-KONCERTOWĄ WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, 3) PRZEBUDOWA I
WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY wIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA POTRZEBY KLUBU
SENIOR+

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:49:39.
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ
REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY
WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA
POTRZEBY KLUBU SENIOR+”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-01-22 15:57:49.
WYKONANIE EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE
GMINY JASTRZĘBIA

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-02-09 15:26:18.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów
regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych
pod pas drogowy drogi gminnej nr 3434003
Lesiów-Kolonia Lesiów do drogi 34506 (obecnie
1715W) na długości ok. 2500 m.
 Zobacz treść

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:50:10 | Data modyfikacji: 2018-03-02 09:52:46.
Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:50:10
Data modyfikacji: 2018-03-02 09:52:46
Opublikowane przez: Konrad Borowski