2018 rok

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
REALIZACJI ZADAŃ PN: 1) ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI, 2)
ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBI NA
SALĘ WIDOWISKOWO-KONCERTOWĄ WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU, 3) PRZEBUDOWA I
WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY wIEJSKIEJ W
MIEJSCOWOŚCI MĄKOSY STARE NA POTRZEBY KLUBU
SENIOR+

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Przemysław Kępas | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:49:39.
Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:49:39
Opublikowane przez: Przemysław Kępas