Rok 2018

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jastrzębia na rok 2018

Projekt Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jastrzębia na rok 2018

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-01-31 10:56:46 | Data modyfikacji: 2018-01-31 10:57:35.
Ogłoszenie otwartego naboru ofert na wsparcie
zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Jastrzębia w 2018 roku.
 zobacz treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-02-20 08:36:34 | Data modyfikacji: 2018-02-20 08:43:48.
Informacja Wójta Gminy Jastrzębia o wyborze
oferty na realizację zadania z zakresu rozwoju
sportu w gminie Jastrzębia w roku 2018 -
"Działalność szkoleniowa dzieci i młodzieży
oraz dorosłych w piłce nożnej w miejscowości
Jastrzębia".
 zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:35:06.
Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:35:06
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska