2018 rok

Konsultacje społeczne w sprawie inwestycji pn.
"Wykonanie utwardzonego pobocza drogi gminnej Nr
3434001 działka nr 1056/2" (droga w Jastrzębi w
kierunku lasu za kościołem)

Zobacz opis przedmiotu konsultacji

 Zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 15:41:51 | Data modyfikacji: 2018-01-31 15:45:54.
 Raport z przebiegu konsultacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-03-02 09:27:30.
Konsultacje w sprawie projektu Planu gospodarki
odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO
WM 2024)

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:


https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2524,zawiadomienie-o-opracowaniu-przez-zarzad-wojewodztwa-mazowieckiego-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-mazowieckiego-2024-wraz-z-zalacznikami-i-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-dokumentu.html

 

Opublikowane przez: Konrad Borowski | Data wprowadzenia: 2018-03-23 07:54:20 | Data modyfikacji: 2018-03-23 07:55:08.
Data wprowadzenia: 2018-03-23 07:54:20
Data modyfikacji: 2018-03-23 07:55:08
Opublikowane przez: Konrad Borowski