Kadencja 2018-2023

I Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 19.11.2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dn. 05.11.2018 r.

 Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Jastrzębia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-15 11:10:11 | Data modyfikacji: 2018-11-15 11:21:21.
II Sesja Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26.11.2018
r.

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 26 listopada 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Jastrzębia.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jastrzębia

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:50:40 | Data modyfikacji: 2018-11-21 10:07:13.
III Sesja Rady Gminy Jastrzębia dn. 29.11.2018 r.

Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 29.11.2018r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastrzębia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Jastrzębia w Stowarzyszeniu "Dziedzictwo i Rozwój" Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

Projekt uchwały w sprawie obiżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-11-27 09:54:28.
IV Sesja Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14.12.2018
r.

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Jastrzębia w dniu 14.12.2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastrzębia na lata 2018-2022.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkladania na raty nalezności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jastrzębia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszc

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:35:25.
Data wprowadzenia: 2018-12-07 10:35:25
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska