Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów
społecznych
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-11-03 07:34:58.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z
dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa mazowieckiego
 Zobacz treść

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:34:28 | Data modyfikacji: 2018-10-30 12:35:42.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie z
dnia 25 października 2018r. o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na
obszarze województwa mazowieckiego
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-30 12:29:33 | Data modyfikacji: 2018-10-30 12:30:48.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Jastrzębi z
dnia 22 października 2018r. o przeprowadzeniu
ponownego głosownia w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada
2018r.
 Zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:25:03.
Informacja dla mężów zaufania i obserwatorów
społecznych
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-20 11:26:56.
Informacja dla członków obwodowych komisji
wyborczych
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-10 07:55:01 | Data modyfikacji: 2018-10-10 07:57:04.
Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców
 Zobacz treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-08 17:15:30.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania
obwodych komisji wyborczych w gminie Jastrzębia
 Zobacz treść postanowienia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:02:14 | Data modyfikacji: 2018-10-01 15:04:10.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Jastrzębi z dnia 28 września 2018r. o
zarejestrowanych kandydatach na wójta
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:35:15.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w
Jastrzębi z dnia 28 września 2018r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-10-01 12:28:44 | Data modyfikacji: 2018-10-01 12:31:55.
Informacja Wójta Gminy Jastrzębia o miejscach na
obszarze gminy Jastrzębia przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komiteteów
wyborczych
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-26 12:18:27 | Data modyfikacji: 2018-09-26 12:19:59.
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
24 września 2018r.
 Zobacz treść informacji

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:44:26.
Informacja o dniach i godzinach dyżurów Gminnej
Komisji Wyborczej
 Zobacz informację

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:02:50 | Data modyfikacji: 2018-09-20 14:43:24.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
oraz o dniach i godzinach dyżurów
 Zobacz pełną treść

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 18:01:26.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Jastrzębi
 Zobacz treść postanowienia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:09:35 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:23:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10
września 2018r. - informacja o numerach i
granicach obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy
Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:59:54 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:24:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 20
sierpnia 2018r.
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:41:21.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 16
sierpnia 2018r.
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:24:06 | Data modyfikacji: 2018-08-21 08:28:20.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14
sierpnia 2018r.

załącznik 1- zawiadomienie

Załącznik 2 - oświadczenie o utworzeniu KWW

załącznik 3 - oświadczenie

 Zobacz treść komunikatu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 13:39:18.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckeigo oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 13:31:56.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-06-18 15:56:06 | Data modyfikacji: 2018-08-17 13:35:49.
Data wprowadzenia: 2018-06-18 15:56:06
Data modyfikacji: 2018-08-17 13:35:49
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak