Wybory samorządowe 2018

Informacja o dniach i godzinach dyżurów Gminnej
Komisji Wyborczej
 Zobacz informację

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-20 12:02:50 | Data modyfikacji: 2018-09-20 14:43:24.
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej
oraz o dniach i godzinach dyżurów
 Zobacz pełną treść

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 18:01:26.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w
Jastrzębi
 Zobacz treść postanowienia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 10:09:35 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:23:16.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 10
września 2018r. - informacja o numerach i
granicach obwodów głosowania, siedzibach
obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy
Jastrzębia
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:59:54 | Data modyfikacji: 2018-09-12 10:24:02.
Obwieszczenie Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 20
sierpnia 2018r.
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:41:21.
Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 16
sierpnia 2018r.
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-21 08:24:06 | Data modyfikacji: 2018-08-21 08:28:20.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 14
sierpnia 2018r.

załącznik 1- zawiadomienie

Załącznik 2 - oświadczenie o utworzeniu KWW

załącznik 3 - oświadczenie

 Zobacz treść komunikatu

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 13:39:18.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckeigo oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Zobacz treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-08-17 13:31:56.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29
maja 2018r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r.

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2018-06-18 15:56:06 | Data modyfikacji: 2018-08-17 13:35:49.
Data wprowadzenia: 2018-06-18 15:56:06
Data modyfikacji: 2018-08-17 13:35:49
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak