2019 rok

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 02.01.2019 r. w sprawie powołania Zastępcy
Wójta Gminy Jastrzębia.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 08:12:36.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany składu
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jastrzębi.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-09 08:50:07.
Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-11 10:07:02.
Zarządzenie Nr 4.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie Gminy Jastrzębia na rok 2019.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-16 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-01-16 10:42:06.
Zarządzenie Nr 5.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru ofert na wsparcie zadania
publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Jastrzębia w 2019 roku.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:19:56.
Zarządzenie Nr 6.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z
dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych gminy do zaciągania zabowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości dzialania jednostki i
z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
 zobacz treść zarządzenia

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:29:29.
Data wprowadzenia: 2019-01-18 13:29:29
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska