Referat finansowy

Referat Finansowy

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy Budżetu

Kierownik referatu

Renata Pożyczka

Sprawy  
 Planowane i realiacja budżetu gminy i jednostek budżetowych oraz prowadznie obsługi księgowej budżetu
 

 Prowadzenie księgowości  jednostek obsługujących gminę (Urząd Gminy, placówki oświatowe, GOPS)

Nadzór na prawidłowym gospodarowaniem finansami publicznymi przez jednostki.

Prowadzenie kontroli w zakresie udzielanych dotacji z budżetu gminy.

Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie finansów i budżetu.

 

- Wymiar  i  księgowanie podatków,  opłat i  czynszów,

- Ustalanie prawa do  stypendiów szkolnych,

- Egzekucja i windykacja należności

 
Stanowiska  Pracownicy
ds. księgowości i płatności Magdalena Świniarska
 ds. księgowość podatkowej,  opłaty i windykacji należności

Joanna Mąkosa

Karolina Kustra

 ds. wymiaru podatków Krystyna Głuchowska
ds.  finansów i rozliczeń jednostek budżetowych Halina Machnio
 ds.płac i opłat lokalnych
Irena Siara
główny ksiegowy jednostek budżetowych

Małgorzata Piwnicka-Wojcieszak

  ds. ewidencji środków trwałych i stypendiów
Beata Kosowska

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2003-10-13 08:52:42 | Data modyfikacji: 2017-06-01 12:53:02.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Oświaty i Administracji .  Referat Infrastruktury .  Stanowiska samodzielne .  Jednostki Organizacyjne . 
Data wprowadzenia: 2003-10-13 08:52:42
Data modyfikacji: 2017-06-01 12:53:02
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak