Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr Ra.437.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2019-2022.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:24:13.
Uchwała Nr Ra.438.2018 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrzębia
projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
 zobacz treść uchwały

Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:58:28.
Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:58:28
Opublikowane przez: Małgorzata Kamińska