Referat Infrastruktury

Sprawy    
  Sprawy inwestycji i gospodarki przestrzennej  
  Sprawy rolnictwa i gospodarki gruntami  
  Sprawy ochrony środowiska i gospodarki odpadami  
  Sprawy utrzymania dróg, wodociągów, kanalizacji i oświetlenia ulicznego  
  Zamówienia publiczne  
   Stanowiska  Pracownicy
  Stanowisko ds. obsługi i remontów placówek oświatowych i mienia komunalnego

Łukasz Romaniuk

  Stanowisko ds. rolnictwa i drogownictwa Eugeniusz Machniak
  Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami Konrad Borowski
 

Kierownik referatu

Stanowisko ds. inwestycji i środków pomocowych

Andrzej Adamiec
     
   

 

     

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak | Data wprowadzenia: 2003-10-13 10:16:30 | Data modyfikacji: 2016-02-16 16:51:05.

Zobacz:
 Referat finansowy .  Referat Oświaty i Administracji .  Referat Infrastruktury .  Stanowiska samodzielne .  Jednostki Organizacyjne . 
Data wprowadzenia: 2003-10-13 10:16:30
Data modyfikacji: 2016-02-16 16:51:05
Opublikowane przez: Małgorzata Szczepaniak